ILLUSTRASJON: Bilde av hvordan det ville sett ut dersom vennene fikk bygge naust, og hvordan det ser ut nå.
ILLUSTRASJON: Bilde av hvordan det ville sett ut dersom vennene fikk bygge naust, og hvordan det ser ut nå. Foto: Geir Johnny Huneide/TV 2
ILLUSTRASJON: Bilde av hvordan det ville sett ut dersom vennene fikk bygge naust, og hvordan det ser ut nå.
ILLUSTRASJON: Bilde av hvordan det ville sett ut dersom vennene fikk bygge naust, og hvordan det ser ut nå. Foto: Geir Johnny Huneide/TV 2

Sjokkerte etter avslag på å bygge naust – identisk med naboens

Drømmen om naust vegg i vegg, blir stadig fjernere for Cecilie og Sondre. – Systemet er helt idiotisk, mener stortingspolitiker Helge Andre Njåstad (Frp).

Vennene Cecilie Tofting Leiknes og Sondre Kristoffer Natland kjøpte hver sin tomt i 2018, med et ønske om å bygge naust ved siden av hverandre. Tomtene ligger plassert inneklemt mellom flere andre naust.

De søkte om å få bygge helt identiske naust til nabonaustene som ble bygget i 2017.

– Vi har en nær tilknytning til sjøen. Da alt lå til rette for å bygge, kjøpte vi tomtene, sier Leiknes.

Saken snudde

Da hele 14 av 17 representanter i Komite for miljø og byutvikling stemte for, så det lyst ut for de to vennene.

– Vi holdt en grundig presentasjon for utvalget, og da så mange lokalpolitikere sa ja, trodde vi at saken var i boks. Men så kom fylkesmannen, sier Leiknes.

For Fylkesmannen i Vestland klaget kommunens vedtak, og dermed gikk saken videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommunalministeren delegerte deretter saken til en settefylkesmann i Rogaland.

Det endelige svaret på søknaden om å bygge naust, ble et avslag.

– Systemet er helt idiotisk

Stortingspolitiker Helge Andre Njåstad fra Fremskrittspartiet har engasjert seg i saken.

– Denne saken er ekstremt urettferdig. Naboene fikk lov til å bygge, men disse får nei fra Fylkesmannen. Sånn kan vi ikke ha det i Norge, at folk skal bli forskjellsbehandlet og man ikke får bygge naust der det er naturlig å bygge naust, sier Njåstad.

ENGASJERT: Stortingspolitiker Helge Andre Njåstad har engasjert seg i saken om naustene.
ENGASJERT: Stortingspolitiker Helge Andre Njåstad har engasjert seg i saken om naustene. Foto: Geir Johnny Huneide/TV 2

Han er kritisk til praksisen i slike klagesaker.

– Systemet er helt idiotisk. Hvis Fylkesmannen i en kommune klager på kommunens vedtak, sender kommunalministeren saken videre til nabofylket. I dette tilfellet er det en settefylkesmann i Rogaland som skal beslutte om kollegaen har gjort riktig vedtak eller ikke, sier Njåstad.

Stortingspolitikeren hevder at i 99 prosent av disse klagesakene, er settefylkesmannen enig med sin kollega.

Han mener at kommunalministeren selv burde avgjøre slike saker.

Mange tusen saker i året

Statssekretær i Kommunal og moderniseringsdepartementet, Heidi Karin Nakken (H), sier det er standard prosedyre at en settefylkesmann et annet sted i landet avgjør saken.

– Kommunalministeren velger ikke hvilke saker vi skal ta eller ikke, alle klagesaker i kommunen er delegert til fylkesmannsembete. Det er mange tusen saker blir behandlet i løpet av et år, systemet vårt er ikke rigget for å håndtere alt det, da må vi i tilfelle endre mye i forvaltningen, sier statssekretæren.

Også i dette tilfellet, tok settefylkesmannen i Rogaland samme beslutning som sin kollega i Vestland. Det endelige svaret til vennene ble et avslag.

– Fordi det oppfyller ikke lovens krav. Fordelene med å gi dispensasjon veier ikke opp fordelene som er satt til strandsone og at det skal være tilgjengelig for alle, ikke bare de private, sier assisterende avdelingsdirektør i Fylkesmannen i Rogaland, Jan Petter Stangeland.

Han bekrefter at settefylkesmannen ofte tar samme avgjørelse som den fylkesmannen som først behandlet saken.

– Ikke veldig demokratisk

Skuffelsen var stor for vennene da de fikk avslag på søknaden. De er frustrerte etter å ha brukt masse tid og omkring 1,4 millioner kroner på prosjektet.

– Vi synes det er rart at når så mange politikere, som gikk grundig gjennom saken, mente det var flere fordeler enn ulemper ved å bygge naust, så sitter det en mann på et kontor en helt annen plass og tar den endelige avgjørelsen, sier Natland.

– Det er ikke veldig demokratisk, mener Leiknes.

Til tross for at settefylkesmannen i Rogaland sitt avslag er endelig, har ikke vennene gitt opp håpet enda.

– Vi har planlagt møte med en advokat, hvor vi skal utforme en klage til departementet. De har mulighet til å omgjøre avslaget til en godkjennelse, sier Natland.