Svenske samer skaper koronafrykt

Den sterke smittespredningen av Covid-19 i svensk Lappland har utløst koronafrykt i norske grensekommuner. Ordfører Geir Varvik i Storfjord har bedt svenske samer som følger sin reinflokk til sommerbeitene i Norge om å respektere norske smittevernregler.

Den siste uken er antallet smittede i Gallivarre mer enn doblet, og antallet smittede i den nord-svenske kommunen pr 1000 innbyggere er nå på 17, tre ganger høyere enn det høye gjennomsnittet i Sverige.

På kommunens hjemmeside beskrives situasjonen som samfunnstruende, med 1003 smittede og av dem 300 i kommunesenteret Gällivare.

Ordfører-oppfordring

– Den siste uken har jeg fått veldig mange henvendelser fra meget bekymrede innbyggere i kommunen vår, sier Stordfjord-ordfører Geir Varvik til TV2.

Han har derfor sendt en skriftlig henvendelse til lederen av den svenske reindriftsenheten Kønkemæ som har sitt sommerbeite i Norge.

«Jeg viser til det store utbruddet av Covid 19 i svensk Lappland, og at den årlige reinmerkingen i Storfjord nå nærmer seg. Jeg er klar over at dere er unntatt fra bestemmelsene når det gjelder kryssing av grensen, i og med de rettigheter dere har. Jeg skulle ønske at dere til årets reinmerking tenker nøye gjennom hvor mange personer dere trenger til dette arbeidet. Jeg vet at dette er en stor happening for veldig mange og som mange ser frem til å få være med på. Mitt ønske er at dette ikke blir større en helt nødvendig.»

Kan ikke stenge grensen

– Vi er i en situasjon der vi ikke kan stenge grensen. Vi har med en nomadisk bevegelse å gjøre, så verken reineiere eller dyrene kan nektes adgang til sommerbeitene på norsk side av grensen. Det handler mest om dyrevelferd og det er på sett og vis bra at reindriftssamene holder til inne i dalene og langt fra bosettinger. Vi har gjennom våre ordførere henstilt lederne i de svenske samebyene om at man strengt følger norske smittevernregler, tar kontakt med lokale legekontor om de blir syke og følger de råd og henstillinger vi har formidlet, sier kommuneoverlege Hans Olav Holtermann Eriksen i Storfjord og Balsfjord

Alltid velkommen

Ordfører Geir Varvik i Storfjord understreker at de svenske reindriftssamene som alltid er velkommen til kommunen, men at det er veldig viktig at alle som kommer kjenner til de norske smittevernreglene med tanke på antall i grupper, nærhet til hverandre og at det å krysse grensen automatisk vil gi 10 dagers karantene.

«I karantenetiden kan dere selvsagt bo på fjellet og utføre det dere skal gjøre der. Karantene er viktig når det gjelder kontakt med andre personer, som feks å handle på butikk. En av mine oppgaver som ordfører er å tenke på innbyggernes beste og med hjelp og smidighet fra alle parter håper jeg at dette skal gå bra. Det er veldig viktig og påkrevet at alle kjenner til, og nøye følger de regler som vi har i vårt land.»

.