I KIKKERTEN: UP-betjent Linda Saksvik fanger inn ulovlig mobilbruk i trafikken like ved Gardermoen.
I KIKKERTEN: UP-betjent Linda Saksvik fanger inn ulovlig mobilbruk i trafikken like ved Gardermoen. Foto: Arne Rovick /TV 2

Krever sjokkbot for ulovlig mobilbruk under bilkjøring

Seks av ti bilister har opplevd at mobiltelefonen har tatt oppmerksomheten bort fra veien. Nå krever Trafikksikkerhetsforeningen en månedslønn i mobilbot.

– Så lenge du setter ditt eget og andres liv i fare, er vi nødt til å skru opp satsene. Vi mener at det bør være en månedslønn i bot i de mest alvorlige tilfellene der det er drepte eller hardt skadde, sier daglig leder Geirr Tangstad-Holdal i Trafikksikkerhetsforeningen.

I dag får du 1700 kroner i forelegg og to prikker hvis du blir tatt med håndholdt mobiltelefon. UP-sjef Steven Hasseldal vil ha en dobling av denne bøtesatsen.

Tangstad-Holdal mener det ikke er for drøyt å bli straffet med en månedslønn.

– Nei, vi synes ikke det. Mitt liv og ditt liv er mye mer verdt enn et sekunds uoppmerksomhet fra en sjåfør som ser på mobiltelefonen under kjøring. Det skal svi, og vi er nødt å gå hardt til verks for å få folk til å slutte å fikle med telefonen under kjøring, sier Tangstad-Holdal til TV 2.

BEKYMRET: Geirr Tangstad-Holdal er daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen.
BEKYMRET: Geirr Tangstad-Holdal er daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen. Foto: Arne Rovick/TV 2

Økning i mobilbruk

Ifølge ferske tall fra UP har politiet fra nyttår og frem til midten av juni skrevet ut forelegg til 8060 bilister for ulovlig mobilbruk. Dette er en økning på 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Ipsos har gjennomført en spørreundersøkelse for Gjensidige og Trafikksikkerhetsforeningen med 4000 respondenter. Hver fjerde bilist oppgir at de bruker mobil under handfree når de kjører bil.

Blant de under 30 år er det hele 70 prosent på landsbasis som oppgir at de «ofte» eller «av og til « har opplevd at mobilen har tatt oppmerksomheten bort fra veien/kjøringen.

60 prosent av de spurte har opplevd at mobilbruk har tatt bort oppmerksomheten fra kjøringen.

20 prosent av de spurte forteller om farlige eller ubehagelige situasjoner.

Mange bilister har kommet over i feil kjørefelt.

- Det er en veldig urovekkende utvikling. Et lite øyeblikks uoppmerksomhet kan være nok til at det går galt, og når flertallet har hatt oppmerksomheten et annet sted enn på veien er det svært alvorlig, sier kommunikasjonssjef Marie Brudevold i Gjensidige.

– Det er nedslående tall! Det er skremmende å vite at så mange ikke har 100 prosent fokus i trafikken. Et lite øyeblikks uoppmerksomhet er nok til at det kan skje en alvorlig ulykke, understreker Geirr Tangstad-Holdal.

Frykter ulykker

I undersøkelsen har bilistene også kommentert nærmere hva som skjedde da de kom over i motgående kjørefelt:

«Bare sett ned på telefonen for å bytte sang eller ringe til noen, og så sett at bilen er mer på andre side av veien når man ser opp igjen. Ingen fare for kollisjon da det ikke har vært andre biler på veien, men likevel blitt skremt av opplevelsen.»

«Byttet sang og møtte Tesla på vei over i mitt kjørefelt. Begge fikk korrigert tidsnok så vi ikke traff hverandre».

«En sjåfør i motsatt kjørefelt, kom langt over i min mens han så ned, tydeligvis på mobilen.»

«Kom over i feil kjørefelt», svarer en rekke av respondentene.

Sommerferien er allerede i gang og mange skal kjøre bil i Norge de neste ukene. Både forsikringsselskapet og Trafikksikkerhetsforeningen frykter for en ulykkessommer.

– Overlat telefonen til andre medpassasjerer og ha fokus på trafikken. Kjører du alene og må snakke i telefonen skal du selvfølgelig bruke handsfree. Fokus skal ligge på trafikken - ikke på telefonen, er rådet fra Trafikksikkerhetsforeningen.