IKKE OVERRASKET: Politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad, er ikke overrasket over hva rapporten sier. - Men det er leit å se det svart på hvitt.
IKKE OVERRASKET: Politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad, er ikke overrasket over hva rapporten sier. - Men det er leit å se det svart på hvitt. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

Avdekket flere tilfeller av seksuell trakassering i politiet

Vest politidistrikt har gransket seg selv: – Ledere mangler rolleforståelse, sier politimesteren.

– Vårt største problem er at for få tør å si ifra når de blir utsatt for negative opplevelser. Dette skal vi endre, sier politimester Kaare Songstad.

– Det må være trygt å varsle.

Onsdag ettermiddag kallet politimesteren inn pressen til et bakgrunnsmøte om de funn granskingsgruppen har avdekket.

– Det vi må jobbe mest med, er fryktkultur om det å si fra om uheldige ting i hverdagen, sier Songstad.

Undersøkt i flere måneder

Vest politidistrikt satt i april ned en intern undersøkelsesgruppe som har jobbet fulltid etter påstander om ukultur og tilfeller av seksuell trakassering i politidistriktet.

62 personer er intervjuet om temaet.

– En av tingene som påpekes er manglende opplæring av ledere. Spesielt til hvordan man oppfører seg mot nye og unge ansatte, sier Songstad.

Syv ledere

Blant annet ble det avdekket flere tilfeller av seksuell trakassering og manglende rolleforståelse som leder.

Sakene involverer totalt åtte menn, syv i ulike lederposisjoner.

– Ingen av disse har fått endret stillingen sin. Men arbeidet rundt oppfølgingen av disse mennene er ikke ferdig enda.

To varslere

I slutten av februar kom to varslere til ledelsen i Vest politidistrikt med informasjon om flere tilfeller av seksuell trakassering.

FRYKT: – Vårt største problem er at for få tør å si ifra når de blir utsatt for negative opplevelser. Dette skal vi endre, sier Songstad.
FRYKT: – Vårt største problem er at for få tør å si ifra når de blir utsatt for negative opplevelser. Dette skal vi endre, sier Songstad. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

– Disse varslerne, som vil være anonyme, opplevde ikke dette selv, men kjente til det som skjedde, forteller Songstad.

Forholden strekker seg tilbake to til tre år.

– De fleste forholdene er - heldigvis - av mindre alvorlig karakter, som verbale kommentarer. Men det er likevel innenfor hva som ikke er greit, sier Sognstad.

– Ikke overrasket

– Jeg syns det er leit å se på papiret at vi har denne typen utfordringer i vår organisasjon. Samtidig er jeg ikke spesielt overrasket.

Politimesteren sier han kjenner kulturen i politidistriktet og Bergen politistasjon godt.

– Det er ingen tvil om at man har hatt noe å jobbe med, sier han.

Festkultur

Sentrale funn i rapporten avdekket:

  • At mange opplever at de må holde seg «inne» med de rette personene.
  • Det er tydelig usikkerhet rundt en del rutiner, noe som gjør det vanskelig for enkelte kvinner å si fra.
  • Ledere har behov for mer opplæring.
  • Det skal ha vært en festkultur med påstander om at det på disse festene skal ha foregått «mye som ikke var greit», og at de fleste av metoo-hendelsene skal ha skjedd på fest.

Utfordringer

De aller fleste som ble intervjuet har ikke opplevd noe innenfor kategorien seksuell trakassering, men rapporten slår fast at de har utfordringer i Vest politidistrikt.

– Vi har fått informasjon om enkeltsaker som nå følges opp. Og så har vi garantert hendelser vi ikke vet om fordi vi har en kultur som gjør at enkelte ikke tør å si ifra. Her kreves det endring, sier Songstad.

Ukultur

Vinteren 2020 skrev flere medier om ukultur i Vest politidistrikt etter at to forskere som hadde intervjuet ansatte i politidistriktet gikk ut og fortalte om uheldig kultur knyttet til de operative miljøene.

Saken fikk stor oppmerksomhet internt og Songstad oppfordret gjentatte ganger ansatte som hadde opplevd negative hendelser om å si ifra.

- Åpenhet om og oppfølging av rapporten er det viktigste jeg gjør nå. Det skal ikke være tvil om at jeg mener alvor når jeg sier det er nulltoleranse for seksuell trakassering i Vest politidistrikt. Derfor velger jeg å gå åpent ut med funnene som er kommet frem, sier politimesteren.