TEGNELL: Sveriges statsepidemolog Anders Tegnell tar selvkritikk for måten landet har håndtert koronaviruset.
TEGNELL: Sveriges statsepidemolog Anders Tegnell tar selvkritikk for måten landet har håndtert koronaviruset. Foto: Tt News Agency

– Dødstallene vi ser i Sverige er forferdelige, og burde vært unngått

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell er selvkritisk til håndteringen av koronaviruset.

Sverige har valgt en annen tilnærming i kampen mot viruset enn mange andre land og innført langt mildere restriksjoner enn for eksempel Norge. Budskapet har vært «bli hjemme om du ser syk, hold avstand, og vask hendene».

Svenske myndigheter har håpet å oppnå flokkimunitet, men det har ikke fungert slik de håpet. Svenskene har så langt registrert 5161 døde som følge av viruset, ifølge Folkhälsomyndigeten.

I et lengre intervju med svenske P1 tar statsepidemolog Anders Tegnell selvkritikk for måten svenske myndigheter har håndtert krisen på. Det er spesielt antallet døde blant eldre som plager 64-åringen.

– Vi trodde nok at vårt aldersdelte samfunn skulle gjøre at vi skulle kunne unngå en situasjon som i Italia, der ulike generasjoner oftere bor sammen. Men det viste seg å være feil. Dødstallene steg dramatisk, sier Tegnell i programmet Sommar.

Han fastslår at eldreomsorgens problemer har vært kjent lenge, men at de fikk enorme konsekvenser under pandemien.

– Selvsagt ønsker jeg at vi hadde vært enda tydeligere og nådd frem bedre, for de dødstallene vi har sett i Sverige er forferdelige, og burde vært unngått, sier han i intervjuet, ifølge Aftonbladet.

– Har ikke noe godt svar på hva som kunne vært gjort

Tegnell forteller at han har vært plaget mye med tanken om hva som kunne vært gjort annerledes.

– Jeg tror ikke vi har noe godt svar enda. Det finnes tydelige skiller mellom land i hvordan man registrerer dødsfall, andelen eldre i befolkningen varierer og ikke minst organiserer vi eldreomsorg på forskjellige måter. Visst skal vi sammenligne og evaluere, men å trekke endelige slutninger allerede nå kan føre til mange feilaktige svar.

– Det var som verden ble gal

64-åringen forteller at han fikk sjokk da verden plutselig stengte ned i starten av pandemien. Tegnell betegner Sveriges strategi som den «klassiske», og han ble overrasket over at ikke flere land valgte den samme.

– Det var som om verden ble gal, sier han ifølge Expressen.

Tegnell forteller at Sverige valgte en modell for å bekjempe pandemien som han har diskutert med kolleger i 20 år, og at han derfor trodde flere EU-land skulle følge etter.

– Alt vi diskuterte virket helt bortglemt. Land etter land stengte grensene, og stengte ned samfunnet totalt.

– I Sverige holdt vi oss til det klassiske. Land etter land forlot den linjen ettersom tilfellene ble for mange, og det politiske trykket for sterkt. Da stod Sverige igjen ganske ensomme.