ORDFØRER: Fungerrende ordfører i Nittedal, Inge Solli (V).
ORDFØRER: Fungerrende ordfører i Nittedal, Inge Solli (V). Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Fungerende ordfører varslet først etter tre måneder: – Jeg manglet viktig informasjon

Fungerende ordfører i Nittedal, Inge Solli (V), reagerer på at han ikke ble orientert om korrupsjonssaken ordfører Hilde Torkildsen er siktet for før.

Tirsdag ble det kjent at ordfører i Nittedal, Hilde Thorkildsen, er siktet for grov korrupsjon i forbindelse med en byggesak i kommunen.

Saken startet med et anonymt tips i september i fjor, og økokrim har etterforsket saken i flere måneder.

Blant annet var Thorkildsen inne til avhør i februar, og det er blitt gjort beslag i hennes bolig, samt på rådhuset.

Thorkildsen er sykemeldt og skal ifølge hennes forsvarer Geir Lippestad være svært preget av hendelsen. Hun erkjenner ikke straffskyld.

– Hun har ikke gjort noe galt, og er trygg på at saken vil bli henlagt når alle dokumentene er gjennomgått, sier Lippestad til TV 2.

Orientert i mai

Fungerende ordfører i Nittedal, Inge Solli, fikk vite om Økokrims etterforskning først 8. mai.

– Da orienterte rådmannen meg. Normalt tenker jeg at fungerende ordfører skal orienteres om en slik sak tidligere, med mindre det foreligger etterforskningsmessige årsaker til dette. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke ble varslet tidligere, sier Solli.

Da varselet kom inn i september, var det kommunens administrasjon som mottok dette. De sendte det videre til Romerike Revisjon, før politiet ble koplet inn.

– Det at jeg ble orientert så sent har jo fått den konsekvensen at jeg ikke har visst om saken før 8. mai. Jeg har da heller ikke kunnet være med på å se på om dette bør offentliggjøres tidligere eller kunnet vurdere saken, så jeg har manglet informasjon i denne perioden som jeg tenker kunne vært viktig, sier han.

Rådmann Finn Christian Brevig sier taushesplikt er årsaken til den sene involveringen.

– Varslet ble behandlet av kommunens eksterne varslingsinstans (Romerike Revisjon) i tråd med gjeldende varslingsrutiner. Det var streng taushetsplikt rundt varslet og undersøkelsene knyttet til dette. Da Økokrim iverksatte etterforskning av saken ble granskingen stilt i bero. Økokrim ga beskjed om at det var strengt hemmelighold rundt etterforskningen. Da de første henvendelsene fra media kom, ble det tatt kontakt med Økokrim, og deretter ble fungerende ordfører og midlertidig varaordfører informert den 8. mai 2020, skriver Brevig i en e-post til TV 2.

– Vanskelig sak

Solli sier han ikke kjenner til detaljene i siktelsen, men at han er tydelig på at saken er vanskelig.

– Min umiddelbare tanke da jeg ble orientert var at det er en trist og vanskelig sak. Jeg tenker på de involverte og stoler på at saken blir etterforsket på en god måte av politiet. Dette er en sak som helt klart preger oss, særlig i dag, når den er offentliggjort, sier han.

Byggesaken det hele skal koples opp mot, er et byggeprosjekt på Bjørnholtlia i Nittedal.

– Det har vært bred politisk enighet om dette prosjektet, sier Solli.

Også Thorkildsens forsvarer Lippestad sier prosjektet er lite omstridt.

– Det har vært enighet om dette også før min klient ble ordfører. Hun har ikke gjort noe galt her, sier han.

Meklet om prosjektet

En meklingsattest fra 2016 som TV 2 har fått tilgang til, viser at det har vært enkelte konflikter knyttet til prosjektet.

BOLIGOMRÅDE: Dette området skal bygges ut, og det vil komme over 300 boliger her.
BOLIGOMRÅDE: Dette området skal bygges ut, og det vil komme over 300 boliger her. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Den gang innvendte fylkesmannens miljøvernavdeling at området ikke egnet seg for over 300 boliger, da fordi kollektivtilbudet til stedet ikke var godt nok, og fordi det var langt til nærmeste sentrum med butikker og lignende.

«Etableringen av 314 boligenheter i Bjørnholtlia, utenfor en kollektivakse, uten tilfredstillende god kollektivdekning er i strid med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging,» heter det i meklingsattesten som TV 2 har fått tilgang på.

Det fylkesmannens miljøvernavdeling bekymret seg over, var å få et stort boligområde der beboerne måtte bruke bil for å komme seg til butikker og lignende.

I slutten av meklingsattesten går det fram at fylkesmannen trekker sine innsigelser, etter å ha fått forsikringer om at kommunen planlegger å legge til rette for kollektivtransport og å bygge ut området.

Det legges dog inn en bemerkning om at det forventes at området vil bli utbygget slik kommunen forespeiler fylkesmannen.