POLITI: Justisminister Monica Mæland (H) la frem ny politimelding tirsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
POLITI: Justisminister Monica Mæland (H) la frem ny politimelding tirsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Vil lagre IP-adressen mye lenger enn i dag

Regjeringen la frem ny politimelding.

I den nye stortingsmeldingen om politiet, som statsminister Erna Solberg og Justisminister Monica Mæland la frem tirsdag, foreslår regjeringen at politiet skal få lagre IP-adressen din mye lenger enn 21 dager, som er grensen i dag.

Etter det TV 2 forstår ønsker regjeringen å kunne lagre IP-adresser i inntil 12 måneder, som i Danmark. Dette er et punkt regjeringspartiet Venstre trolig vil kjempe imot.

«Politimeldingen - et politi for fremtiden» konstaterer at det er blitt 2800 flere politifolk i Norge siden 2014, og at budsjettene er med 4,4 milliarder kroner. I år er politibudsjettet på omkring 20 milliarder kroner. Men både statsminister Solberg og Justisminister Mæland mer enn antyder at de glade budsjettdagene i politiet er over.

– De målene regjeringen har satt for politiet er i ferd med å bli oppfylt, og budsjettene fremover blir strammere. Dette vil også få konsekvenser for politiet, sier Erna Solberg. Men hun understreker at ambisjonene for politiet vil være de samme. Målet om at det i skal være minst to politiutdannede per tusen innbygger i Norge nås ved nyttår.

Men til tross for den formidable ressursøkningen peker meldingen på at politiet fremdeles står overfor store utfordringer. Kriminaliteten har endret seg. Registrerte seksualforbrytelser har økt voldsomt, og mye av kriminaliteten skjer på nett. Dette er kompliserte saker som krever tung etterforskning.

30 prosent av ressursene i politiet brukes på tre prosent av sakene.

Satsing i distriktene

Meldingen slår fast at Norge fortsatt skal ha 12 politidistrikter, slik den såkalte «Nærpolitireformen» la opp til. Men betegnelsen har endret seg. I statsråd Mælands språkbruk snakkes det nå bare om «politireformen.»

– Jeg velger å kalle det politireformen, og den skal fortsette. Jeg er opptatt av resultatene, og at politiet er nær der kriminaliteten foregår, ikke nødvendigvis at det skal være et lensmannskontor over alt, sier Monica Mæland.

Senterpartiets justispolitiske talsperson Emilie Enger Mehl mener dette beviser at regjeringens snakk om nærpoliti har spilt fallitt.

– Jeg skjønner at de har sluttet å snakke om nærpoliti. For i realiteten har de jo fjernet en haug lensmannskontorer og sentralisert politidistriktene. Dette gir ikke mer tilstedeværelse der folk bor, sier Mehl til TV 2.

Regjeringen varsler ikke at det skal utdannes flere politifolk enn i dag. Og det kommer heller ingen konkrete løfter om mer penger til politiet som helhet. Men regjeringen varsler at de satsingene som prioriteres skal skje i distriktene, særlig økt patruljering. Kravene til rask responstid foreslås opprettholdt på dagens nivå.

Politiet skal som hovedregel fremdeles være ubevæpnet, med unntak av sårbare objekter, eksempelvis Oslo lufthavn Gardermoen, og patruljering mellom sårbare objekter, noe regjeringen allerede har åpnet for.

I løpet av året skal regjeringen konkludere om politiet skal utstyres med elektrosjokkvåpen. Disse er under utprøving nå.

Trenger dataingeniører

Regjeringen ønsker bredere kompetanse i politiet, det vil si blant annet ingeniører, psykologer, datateknologi og økonomi. Et tilleggsutdanningstilbud ved Politihøgskolen og seks måneders praksis, skal kvalifisere søkere med slik bakgrunn for jobb med kjerneoppgavene i politiet.

I meldingen sier regjeringen seg fornøyd med politiets respons på nødnummeret 112. Men på nummeret 02800, som gjelder henvendelser som ikke handler om fare for liv og helse, viser undersøkelser at publikum var mindre fornøyd med tjenesten i 2019 enn to år tidligere.

Regjeringen ønsker å bedre tilgjengeligheten for slike «vanlige» henvendelser til politiet.

Dessuten vil regjeringen innføre en særordning for erstatning til politifolk som skader seg under trening. I dag regnes ikke skader under trening som yrkesskade, selv om treningen er pålagt og politifaglig nødvendig.