ARKEOLOGI: Forskere har funnet over 20 groper i nærheten av den karakteristiske sirkelen av stein i England. Foto: Adrian DENNIS / AFP)
ARKEOLOGI: Forskere har funnet over 20 groper i nærheten av den karakteristiske sirkelen av stein i England. Foto: Adrian DENNIS / AFP)

Funn av nedgravde groper ved Stonehenge

Arkeologer har funnet en sirkel av groper som skal være over 4000 år gamle, i nærheten av Stonehenge i England.

– Dette er et enestående funn som har stor betydning i Storbritannia, sier Vincent Gaffney, ledende arkeolog på prosjektet, til The Guardian.

Feltarbeid og analyser har avdekket bevis for tjue eller flere store forhistoriske groper, som er over ti meter i diameter og omtrent fem meter dype.

Gropene danner en sirkel på over to kilometer i diameter som omslutter Durrington Walls henge, et av Storbritannias største henge-monumenter, og den noe mindre Woodhenge, heter det i en pressemelding fra St. Andrews-universitetet.

Sirkelen ligger kun få kilometer unna Stonehenge.

Overrasket

Årsaken til at sirkelen ikke er funnet før nå være at undergangene gjennom tusenvis av år har blitt naturlig fylt igjen, og at man tidligere har antatt at de var naturlige synkehull eller dammer.

– De sentrale forskerne på Stonehenge og landskapet rundt er overrasket av omfanget på konstruksjonen, og det faktum at det ikke har blitt oppdaget før nå, sier Gaffney videre.

KART: I dette kartet kan man se hvordan gropene, i utkantene av bildet, sammen utgjør noe som kan likne på en sirkel. Foto: University of Bradford
KART: I dette kartet kan man se hvordan gropene, i utkantene av bildet, sammen utgjør noe som kan likne på en sirkel. Foto: University of Bradford

Neolittisk folk

Forskerne mener det neolittiske folket, folket fra den yngre steinalderen, som i sin tid bygget Stonehenge, også gravde frem disse undergangene.

– Størrelsen på gropene rundt Durrington Walls er noe helt unikt. Jeg kan ikke få sagt nok ganger hvor vanskelig det må ha vært å grave så store groper, kun ved hjelp av steiner, tre og bein, sier Gaffney.