SYNKER: Tilliten til både regjeringen og folkehelsemyndighetene synker.
SYNKER: Tilliten til både regjeringen og folkehelsemyndighetene synker. Foto: Jonathan Nackstrand

Ny måling: Tilliten til Tegnell og Löfven synker

Svenskenes tillit til både regjeringen, opposisjonen, folkehelsemyndighetene og statsepidemiolog Anders Tegnell synker.

Målingen, som er gjort av Ipsos på oppdrag fra Dagens Nyheter, viser at pilene har pekt markant nedover både for svenske politikere og for helsemyndighetene i juni.

I april svarte 56 prosent at de hadde ganske mye eller svært stor tillit til myndighetenes evne til å håndtere koronautbruddet.

I juni sier kun 45 prosent det samme.

Det er hittil registrert 5122 koronadødsfall i Sverige, et vesentlig høyere tall enn i de andre skandinaviske landene. Antall påviste smittetilfeller er mandag 58.932.

Flertallet har tillit

For Folkhälsomyndigheten har tilliten sunket fra 69 til 57 prosent i samme periode. Mens den for Anders Tegnell har sunket fra 69 til 60 prosent.

Dermed har fortsatt et flertall av svenskene tillit til både Tegnell og etaten han jobber for.

Samtidig er det stadig færre som synes at regjeringen og statsminister Stefan Löfven har håndtert utbruddet bra.

I mai mente 50 prosent av de spurte at håndteringen var bra, i juni var det bare 38 prosent som svarte det samme. For Löfven er nedgangen omtrent den samme.

Dårlig karakter

Opposisjonen får imidlertid enda dårlige karakter. I mai syntes kun 30 prosent at opposisjonen hadde håndtert utbruddet bra, i den nye målingen har tallet rast til 20.

Målingen er basert på intervjuer med 1.191 personer mellom 2. og 15. juni.