FÅR JUSTISPOLITISK STØTTE: Reidar Osen og Petter Slengesol som begge ble kidnappet og mishandlet i sin egen bil, får støtte fra Stortingsrepresentanter i justiskomiteen.
FÅR JUSTISPOLITISK STØTTE: Reidar Osen og Petter Slengesol som begge ble kidnappet og mishandlet i sin egen bil, får støtte fra Stortingsrepresentanter i justiskomiteen. Foto: TV 2 / Privat

Justispolitikere reagerer på at utpekte gjerningspersoner kun tiltales for grovt ran

Justispolitiker Jan Bøhler (Ap) mener mafiaparagrafen og tiltale for grov frihetsberøvelse må brukes oftere. Nestleder i justiskomiteen mener det er grunn til å se nærmere på Osen- og Slengesol-saken.

Petter Slengesol og Reidar Osen ble utsatt for brutal vold og kidnapping av utenlandske kriminelle i 2015. Begge de fornærmede er fortvilet over at politiet nå kun har tatt ut tiltale for grovt ran.

Bistandsadvokatene til Osen og Slengesol har begge klaget og krever at tiltalebeslutningen også skal omfatte grov frihetsberøvelse, kriminell organisert gruppe og uriktig forklaring.

De mener begge at henleggelsen av saken mot den tredje siktede må omgjøres til tiltale for delaktighet.

– Må reagere veldig sterkt

– Vi må reagere veldig sterkt på denne typen skremmende ekstrem voldskriminalitet. Da trengs det straffer som avskrekker kriminelle i fra å prøve på dette her i Norge og straffer som gjør at ofrene og samfunnet føler at rettferdigheten skjer fyllest, sier justispolitiker Jan Bøhler i Ap.

MAFIAPARAGRAFEN: – Jeg er veldig urolig for at den paragrafen ikke brukes i tilfeller der det tydelig er en planlagt virksomhet, hvor flere samhandler og at det har foregått over tid, sier justispolitiker Jan Bøhler (Ap).
MAFIAPARAGRAFEN: – Jeg er veldig urolig for at den paragrafen ikke brukes i tilfeller der det tydelig er en planlagt virksomhet, hvor flere samhandler og at det har foregått over tid, sier justispolitiker Jan Bøhler (Ap).

Ifølge etterforskningen ble de alvorlige forbrytelsene mot Slengesol og Osen i februar og desember 2015, både nøye planlagt og brutalt gjennomført av de samme kriminelle.

Bøhler var saksordfører da den såkalte mafiaparagrafen ble behandlet i Stortinget i 2013. Lovteksten ble endret slik at politiet og domstolene lettere kan straffe organisert kriminalitet.

– Jeg er veldig urolig for at den paragrafen ikke brukes i tilfeller der det tydelig er en planlagt virksomhet, flere som samhandler og at det har foregått over tid, sier Bøhler.

Han mener denne formen for kriminalitet er en alvorlig trussel mot samfunnssikkerheten vår.

MYE OPPMERKSOMHET: Reidar Osen (v) og Petter Slengesol har fått mye støtte og oppmerksomhet etter at sakene ble belyst i media.
MYE OPPMERKSOMHET: Reidar Osen (v) og Petter Slengesol har fått mye støtte og oppmerksomhet etter at sakene ble belyst i media. Foto: TV 2

– Vi er nødt til å forsvare oss mot denne typen kriminalitet som jeg har sett i dette tilfellet her. Da må vi bruke de redskapene vi har i lovverket, og denne paragrafen kan gi inntil fem år høyere straff for organisert kriminalitet, sier Bøhler.

– Viktig å bruke lovbestemmelse

– Kidnapping hvor de også kombinerer dette med ekstrem vold mot ofrene, er så avskyelig og forferdelig for de som opplever dette. Derfor er det viktig å også bruke lovbestemmelsen om grov frihetsberøvelse som kan gi inntil ti års straff, sier Bøhler som uttaler seg på generelt grunnlag.

Han vil nå følge Osen- og Slengesol-saken videre:

– Vår oppgave på Stortinget er å følge med på hvordan lovene fungerer og brukes av domstolene, av påtalemyndigheten og politi, og så må Stortinget ta diskusjoner når vi ser resultatene, blant annet i denne rettssaken, sier Bøhler.

– Alvorlig sak

– Overfor fornærmede i en slik alvorlig sak er det viktig at de ser at rettssystemet fungerer og at gjerningspersonene blir tiltalt for alt det de har begått av kriminalitet, sier Jenny Klinge (Sp), som er nestleder i justiskomiteen.

Klinge understreker at hun ikke kjenner detaljene i saken, men er kjent med de omfattende klagene som er levert i saken.

ETTERLYSER GRUNDIG GJENNOMGANG: Jenny Klinge er første nestleder i justiskomiteen og reagerer på det hun hører i Osen- og Slengesol-sakene.
ETTERLYSER GRUNDIG GJENNOMGANG: Jenny Klinge er første nestleder i justiskomiteen og reagerer på det hun hører i Osen- og Slengesol-sakene. Foto: TV 2

– Ut fra min kunnskap om sakene, så mener jeg det er grunn til å se nærmere på disse for å vurdere om gjerningspersonene kan tiltales for flere punkt, sier Klinge.

Klinge er urolig for at noe er feil med organisasjonskulturen ved Vest politidistrikt.

Ber justisministeren ta grep

– Vi har hatt flere varslingssaker i Vest politidistrikt tidligere, og vi vet at det er en varslingssak tilknyttet denne saken også.

– Hva tenker du om det?

– Jeg mener det er viktig at politidistriktet selv ønsker å finne ut hva som er årsaken og gjerne gjennomfører en granskning av organisasjonskulturen, sier Klinge som henvender seg direkte til justisministeren:

– Jeg har en klar oppfordring til justisminister Monica Mæland, om å se ordentlig på dette her og ta nødvendige grep, sier Klinge.