KORTERE DAGER: Under koronakrisen har mange barnehager hatt kortere åpningstider. Illustrasjonsfoto.
KORTERE DAGER: Under koronakrisen har mange barnehager hatt kortere åpningstider. Illustrasjonsfoto. Foto: Gorm Kallestad

Vil ha kortere åpningstider i barnehager - vekker sterke reaksjoner

Koronatilpassede barnehager med kortere åpningstid har gitt så gode tilbakemeldinger at Utdanningsforbundet vil vurdere en permanent løsning.

Da barnehagene åpnet igjen 20. april etter å ha vært koronastengte, førte smitteverntiltakene mange steder til at barnehagene så seg nødt til å ha kortere åpningstider enn vanlig.

Vanligvis holder barnehager åpent i ti timer, men under koronakrisen har svært mange barnehager bare holdt åpnet mellom 6 og 7 timer om dagen, ifølge Utdanningsforbundet.

Det har gjort at barnehagene har hatt full bemanning gjennom større deler av dagen og har ført til et betydelig bedre pedagogisk tilbud, mener 2. nestleder Hege Valås.

– Det vi ser og får stadige tilbakemeldinger om fra våre barnehagestyrere- og lærere, er at barnehagene med reduserte åpningstider klarer å gi et ganske betydelig bedre pedagogisk tilbud til barna, sier Valås til TV 2.

Vil ha permanent ordning

I Trondheim har oppvekstdirektør Camilla Trud Nereid på bakgrunn av de gode tilbakemeldingene tatt til orde for å gjøre kortere åpningstider permanent.

– Dette er noe vi har tenkt før, men som vi har tenkt at er for drastisk. Nå har vi litt momentum etter den reduserte åpningstiden i koronatida, hvor vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger både fra foreldre, ansatte og tillitsvalgte på tilbudet, sier hun til Adresseavisen.

NHO er svært kritisk til forslaget, og ordfører Rita Ottervik (Ap) har overfor avisen avvist at hun vil gjøre kortere åpningstider permanent.

Utdanningsforbundet mener likevel tilbakemeldingene er så gode at man må diskutere åpningstidene.

– Det er på høy tid at vi tar den debatten. For den handler om å sette søkelys på om det er sånn at næringslivet og foreldres ønsker og behov, også er til barnas beste, sier nestleder Valås.

VERDIDEBATT: Hege Valås i Utdanningsforbundet mener vi må anerkjenne at det som er best for barna, ikke nødvendigvis er best for foreldre og næringslivet.
VERDIDEBATT: Hege Valås i Utdanningsforbundet mener vi må anerkjenne at det som er best for barna, ikke nødvendigvis er best for foreldre og næringslivet. Foto: Tom Egil Jensen

Hun mener at åpningstider på 8-9 timer kan være en løsning som vil gjøre det lettere å ha full bemanning gjennom større deler av dagen.

– Det denne situasjonen har vist med all tydelighet, er at det ikke er samsvar mellom åpningstiden vi har i barnehagene i dag, og den bemanningssituasjonen vi har.

– Gode tilbakemeldinger

Også Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har fått mange positive tilbakemelding om barnehagehverdagen under koronakrisen.

– Vi er i utgangspunktet for full bemanning gjennom hele dagen, men når erfaringene er så gode, kan det hende at vi kan planlegge bedre enn vi har gjort, slik at barnehagene lettere kan tilpasse bemanning og åpningstidene etter behovene, sier leder Einar Ole Larsen.

– Elendig idé

Utdanningspolitisk talsperson Hans Fredrik Grøvan i Krf syns forslaget om reduserte åpningstider er interessant.

– Det er en debatt som fortjener å bli belyst, fordi vi bør ta vare på de gode erfaringene koronakrisen har gitt. Man kan for eksempel se for seg at det går an å organisere barnehager ulikt, slik at noen har kortere åpningstid enn andre, og at foreldre dermed kan velge ut fra deres behov, sier han.

Roy Steffensen mener derimot at å korte ned åpningstidene, er en elendig idé.

– Mange er helt avhengig av at barnehager er åpne mer enn 7,5 timer. Det vil trolig føre til flere kvinner i deltidsstillinger og for enslige forsørgere vil det være svært alvorlig. Det er rett og slett en elendig idé, sier han.

Vil ikke ha kortere dager

KRITISK: Kunnskapsministeren tror redusert åpningtid er en dårlig idé.
KRITISK: Kunnskapsministeren tror redusert åpningtid er en dårlig idé. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kunnskapsminster Guri Melby (V) forstår bakgrunnen for forslaget, men er kritisk til å korte ned åpningstidene i barnehager permanent.

– Jeg tror det vil gå hardt utover foreldres mulighet til å jobbe, og jeg tror det vil være enkelte foreldre, særlig aleneforeldre og de med lite fleksible arbeidstider, som vil bli rammet hardest av dette, sier hun til TV 2.

– Til syvende og sist vil barna også lide i og med at de kan få barnepasstilbud av dårlige kvalitet, fortsetter hun.