KREVER RISIKOVURDERING: LOs Helikopterutvalg krever at Helsedirektoratet avklarer om det er forsvarlig å sitte skulder ved skulder i helikoptrene, når helseministeren samtidig oppfordrerer til forsvarlig sosial avstand.
KREVER RISIKOVURDERING: LOs Helikopterutvalg krever at Helsedirektoratet avklarer om det er forsvarlig å sitte skulder ved skulder i helikoptrene, når helseministeren samtidig oppfordrerer til forsvarlig sosial avstand. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Full konflikt om nordsjøarbeidere skal fraktes i stappfulle helikoptre

Nå skal nordsjøhelikoptrene igjen fylles opp med passasjerer som sitter tett side om side. Uansvarlig, mener LOs helikopterutvalg.

Oljeselskapene kan nå åpne for flyginger med full kabin og 19 passasjerer i offshore-helikoptrene. Dette kommer etter at Samferdselsdepartementet nylig åpnet for at flyselskapene kan fly med fullt setebelegg.

Norsk Olje og Gass ønsker på grunn av dette å øke antall passasjerer offshore fra 12 til 19, med virkning fra 22. juni.

– Det er fullstendig uakseptabelt før det er gjort en smittevernfaglig vurdering av myndighetene, mener Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder i LOs helikopterutvalg.

Maksgrense på 12

LO helikopterutvalg gikk tidligere i vår kraftig ut og krevde at oljeselskapene ikke fløy med full kabin i offshorehelikoptrene. Etter dette innførte hele bransjen en grense på maksimalt 12 passasjerer.

Fjeldsbø opplyser at enkelte selskap allerede har startet flyginger med fulle helikoptre. Da sitter man tett, skulder mot skulder.

– Dette er jo fullstendig tull når helseministeren står med meterstokk på TV og maner til sosial avstand.

LOs Helikopterutvalg har nå sendt skriv til Helsedirektoratet og bedt om at det foretas en grundig helsefaglig vurdering, og at man avklarer om begrensningen på 12 passasjerer skal opprettholdes inntil det ansees fullt ut forsvarlig å fly med fulle helikoptre.

Forskjell på fly og helikopter

– Det er også store forskjeller på fly og helikoptre når det gjelder utskiftning og filtrering av luft i kabin, presiserer Fjeldsbø.

Han mener det er kapasitet i helikoptermarkedet til å gjennomføre flyginger med en maksgrense på 12 passasjerer.

– Dette handler om økonomi som settes foran våre medlemmers helse, sier han.

Fjeldsbø, som også er forbundssekretær i Industri Energi, understreker at han får tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og verneombud i oljebransjen som fullt ut støtter kravet om maks 12 passasjerer i helikoptrene.

– Det finnes ikke noen alternative transportmuligheter til og fra jobb for denne yrkesgruppen.

– Her blir du tvunget til å fly fulle helikoptre under den situasjonen som samfunnet nå befinner seg i, og dette er svært uheldig fordi man ikke har andre muligheter for å komme seg til og fra jobb, sier Fjeldsbø.

Ikke vurdert saken konkret

– Vi har ikke vurdert denne saken konkret, og jeg kan derfor bare gi et generelt svar, svarer overlege Didrik F. Vestrheim ved Folkehelseinstituttet til TV 2.

FHI mener at smitterisikoen i Norge per i dag er lav.

– Risikoen vil være litt større når det ikke holdes avstand, men den er fremdeles lav tilføyer Vestrheim.

Han mener at effekten av ventilasjonsforhold og hepafiltrering på smitterisikoen er usikker, men at dette sannsynligvis har mindre betydning.

– Vi regner med at dette gjelder både i fly og helikopter. Andre tiltak bidrar også til å redusere risikoen, slik som for å redusere kontakt og samhandling, forsterket renhold og at personer som er syke ikke skal reise, utdyper overlegen.

– Er forsvarlig

Norsk olje og gass sier til TV 2 at de mener det er fullt ut forsvarlig å kjøre med ordinært antall passasjerer. Næringen har iverksatt en rekke tiltak for å forhindre at mulig smittede personer reiser til heliportenen.

– Det finnes ingen slike utsilingskriterier når man flyr med rutefly, sier Aud Nistov, lege og fagsjef i Norsk olje og gass.

– Er det smittevernfaglig forsvarlig å gjøre dette uten en egen gjennomgang i forhold helikoptre slik LOs Helikopterutvalg krever?

– Vi har gjort vurderingen ut fra våre spesialister og deres vurderinger der at dette er greit, sier Nistov til TV 2.

– Med dagens smittetrykk mener vi dette er forsvarlig, men endrer smittetrykket seg må vi ta dette opp til ny vurdering, avslutter Nistov.

Løfter saken politisk

– Vi må få en skikkelig gjennomgang og grundig smittevernfaglig vurdering og avklare om det er greit slik det er. Finner de at det er uakseptabelt, mener vi man umiddelbart skal stoppe flyvninger med fulle helikoptre, sier Fjeldsbø.

– Dersom man ikke tar tak i dette på en god måte vil vi løfte saken politisk, først til Helsedepartementet, fortsetter han.