FORVIRRENDE: Før Frp-leder Siv Jensen ønsket Stortinget god sommer fredag, sa hun at regjeringens smittevernråd oppleves som inkonsekvente og delvis forvirrende.
FORVIRRENDE: Før Frp-leder Siv Jensen ønsket Stortinget god sommer fredag, sa hun at regjeringens smittevernråd oppleves som inkonsekvente og delvis forvirrende. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Jensen ber regjeringen tenke gjennom smittetiltakene

Frp-leder Siv Jensen opplever at smittedugnaden i befolkningen er i ferd med å avta og ber regjeringen tenke gjennom tiltakene.

Jensen tok ordet i Stortinget etter at statsminister Erna Solberg (H) orienterte om hva som har skjedd og veien videre i den ekstraordinære situasjonen landet har vært i de siste månedene.

– Regjeringens smittevernråd og- tiltak ser nå ut til å bli opplevd som mer inkonsekvente og delvis forvirrende. Og vi ser at disiplinen og dugnadsånden er i ferd med å avta kraftig, sa Jensen fra talerstolen.

Frp-lederen tror utslaget kom i kjølvannet av den store demonstrasjonen i Oslo.

Danmark åpent Tyskland

– Reisepolitikken oppleves for mange som vanskelig å forstå. For eksempel kan tyskere og nordmenn reise til Danmark, men tyskere kan ikke reise til Norge, til tross for lave smittetall og en dødelighet på linje med Finland som er åpent for nordmenn, fortsatte hun.

Videre trakk hun fram boligmesser som har måttet holde stengt, mens for eksempel IKEA og Maxbo kan holde åpent.

– Det er for mange vanskelig å få øye på den store forskjellen på disse, sa hun.

– Jeg tror at regjeringen gjør klokt å tenke gjennom smitteverntiltakene en gang til fordi hvis vi fortsetter å se at respekten for tiltakene avtar, hvor folks selvdisiplin og dugnadsånd avtar ytterligere, vil det være utfordrende for den overordnede strategien, nemlig å holde smitten nede, fortsatte Jensen.

Ba Stortinget være i beredskap

I sin orientering ba statsminister Erna Solberg Stortinget om å være i beredskap gjennom sommeren dersom det oppstår koronarelaterte saker som krever raskt behandling.

Den første bølgen av smitte antas å være over nå, og det er trolig bare snakk om noen få hundre smittede i Norge. Men smitten kan blusse opp igjen, advarte Solberg.

– Regjeringen vil derfor ha høy beredskap gjennom sommeren. Jeg ber om at Stortinget også har en slik beredskap, dersom det oppstår saker som trenger rask behandling, sa hun.

Smitteimport fra utlandet utgjør kanskje den største risikoen for at smitten skal bre om seg på nytt. Siden det er så få mulige smittekilder i Norge nå, venter myndighetene ikke noen rask, generell økning.

– Men det er en utfordring at sykdommen kan spres nokså skjult – mellom personer med få eller bare milde symptomer – i flere uker før det dukker opp noen tilfeller med alvorlig sykdomsforløp, sa Solberg.

Veien videre

Solberg skisserte noen hovedlinjer for regjeringens og helsemyndighetenes oppfølging gjennom sommeren:

* Vektlegge testing, isolering og smittesporing.

* Gradvis åpning av grensene. .

* Målrettede lokale tiltak. Hvis smitte blusser opp i én kommune, kan man iverksette tiltak lokalt.

* Dersom flere kommuner i en region rammes, anbefales at kommunene samarbeider om samlet respons. Ved særlig inngripende tiltak, skal tiltak koordineres nasjonalt.

* Styrke legemiddelberedskapen. Se på mulighetene for produksjon av enkelte kritiske legemidler i Norge.

* Smittesporing kan komme under press dersom smitten øker. For å møte utfordringen, jobbes det med tiltak som elektronisk deling av prøvesvar til innbyggere og helsepersonell. Enklere testmetoder og bruk av appen smittestopp.

* Vurdere og forbedre beredskapsregelverket.

* Regjeringen vil vurdere nye økonomiske tiltak hvis det blir behov.

* Regjeringen vil i dialog med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner fram til august, vurdere behovet for eventuelle nye ordninger utover høsten.

Advarer mot samlinger i sommer

Solberg påpekte at anslagsvis bare 1 prosent av befolkningen i Norge har vært smittet. I mange kommuner har det ikke vært noen bekreftede smittetilfeller. Den store bekymringen nå, er at smitte skal spre seg der mange møtes.

– Det er derfor fortsatt viktig å begrense størrelsen på arrangementer, og regelen om en meters avstand må opprettholdes, sa Solberg.

Hun ba om at vi alle må ha alvoret i situasjonen med oss, også når vi skal nyte sol, sommer og ferie.