TRUSSELVURDERING: PST sjef Hans Sverre Sjøvold sier til TV 2 at koronaviruset kan forandre trusselvurderingen til Norge.
TRUSSELVURDERING: PST sjef Hans Sverre Sjøvold sier til TV 2 at koronaviruset kan forandre trusselvurderingen til Norge. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

PST: – Frykter koronaviruset kan føre til økt rekruttering av høyreekstreme

I en oppdatert trusselvurdering sier PST at koronaviruset kan bidra til at flere personer søker til høyreekstreme miljøer.

Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste er er terrortrusselen mot Norge fortsatt moderat, men de ser en bekymring for at flere blir rekruttert til høyreekstreme miljøer.

– Motstand mot islam og ikke-vestlig innvandring vil fortsatt ha sterk appell i høyreekstreme miljøer. PST vurderer derfor at et økt omfang av radikalisering til høyreekstremisme er sannsynlig, sier Hans Sverre Sjøvold, sjef i PST.

PST-sjefen sier at virusets økonomiske følger kan føre til at sårbare nordmenn blir et lett mål.

– Et stort omfang av høyreekstrem, voldsforherligende propaganda vil være lett tilgjengelig på digitale plattformer. I tillegg er det sannsynlig at et økt antall nordmenn vil bli sårbare for radikalisering, som følge av sosiale og økonomiske utfordringer i kjølvannet av Covid-19 pandemien, sier Sjøvold videre.

Økning av trusler mot myndighetspersoner

I samme vurdering kommer det frem at PST frykter myndighetspersoner vil bli utsatt for trusler.

– Sammen med pandemien, valgkamp inn mot Stortingsvalget og økning av høyreekstreme gjør at det er sannsynlig at vi vil se noe økning i trusler mot myndighetspersoner, sier Sjøvold til TV 2.

Krenkelse av Islam blir avgjørende

Noe PST fremhever er at forsøk på å krenke Islam vil være den viktigste faktoren i trusselbildet mot Norge fremover.

– Det er sannsynlig at slike krenkelser vil medføre radikalisering til ekstrem islamisme. Enkeltpersoner kan la seg inspirere til å gjennomføre hevnangrep i form av volds- eller terrorhandlinger, står det i trusselvurderingen.

PST sier videre at trusselbildet avhenger blant annet av hvor mye mediedekning og spredning i sosiale medier en eventuell krenkelse får.

– Dette kan føre til terrorplanlegging mot Norge og mot norske interesser fra ekstremister i andre land, står det i vurdering.