KLAGET: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm klaget i mars Tromsø fengsel inn for flere forhold av forskjellsbehandling.
KLAGET: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm klaget i mars Tromsø fengsel inn for flere forhold av forskjellsbehandling. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Tromsø fengsel felt for brudd på diskrimineringsloven

Diskrimineringsnemnda slår fast at Tromsø fengsel diskriminerer kvinnelige innsatte. Likestillingsombudet mener avgjørelsen må få følger for flere fengsler.

Det var likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm som i mars klaget Tromsø fengsel inn for flere forhold av forskjellsbehandling av kvinnelige og mannlige innsatte, skriver Klassekampen.

Torsdag vedtok en enstemmig diskrimineringsnemnd at fengselet diskriminerer kvinner på flere punkter: Kvinnene på høysikkerhet soner i varetektsceller med dårligere tilbud enn menn, kvinnene deltar mindre i fellesskapet enn menn, og kvinnene får dårligere aktivitetstilbud enn menn, skriver avisen.

Kvinner utgjør kun 6 prosent av den totale fangepopulasjonen i norske fengsler. Bjurstrøm mener at fellelsen av Tromsø fengsel kan brukes i andre saker og vil granske andre fengsler der kvinner og menn soner sammen.

– Det er ganske spesielt at et land som Norge, som er så opptatt av likestilling, nå har fått en fellelse der det svart på hvitt står at vi diskriminerer kvinner i fengsel, sier hun.

Kriminalomsorgsdirektoratet sier i en epost at det er «svært opptatt av kvinners soningsforhold, og selv om vi ikke har vært enige med nemnda i denne saken, er det prinsipielt viktig for oss at kvinner har samme straffegjennomføringsvilkår som menn».