NEDERLAG: President Donald Trump gikk på et prestisjetap torsdag.
NEDERLAG: President Donald Trump gikk på et prestisjetap torsdag. Foto: Evan Vucci

USAs høyesterett avviser Trumps forsøk på å avslutte migrant-program

USAs høyesterett har avvist president Donald Trumps forsøk på å avslutte DACA-programmet som gir barn av migranter rett til å jobbe eller studere i USA i to år.

Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) ble innført av president Barack Obama i 2012, og det omfatter om lag 650.000 ungdommer som var under 16 år da de ankom USA sammen med sine foreldre.

Dommerne avviste med fem mot fire stemmer administrasjonens påstand om at programmet er ulovlig og at retten ikke har noen rett til å ta opp administrasjonens beslutning om å avslutte programmet.

Den konservative dommeren John Roberts sluttet seg til sine fire liberale kolleger og kalte Trump-administrasjonens forsøk på å avslutte programmet ukorrekt gjennomført.

Tre av de konservative dommerne mente programmet var ulovlig fra starten, mens den fjerde av dommerne i mindretallet skrev at han mener at administrasjonen gikk fram på korrekt vis for å avslutte det.

Kjennelsen vil uten tvil være et sjokk for Trump, som har gjort motstand mot innvandring til en av sine fremste prioriteter. Den kan også bidra til å gjøre innvandring mer aktuelt i valgkampen.

– Får du inntrykk av at Høyesterett ikke liker meg? spør han retorisk på Twitter.

DACA-ungdom, som kalles Dreamers, var overbegeistret.

Vei til statsborgerskap

Programmet gir opphold og en mulig vei fram til fullt statsborgerskap for ungdom som har vært ulovlig i USA siden de var barn, og som i mange tilfeller ikke har noe minne om noe annet fedreland enn USA.

Programmet oppsto da Kongressen og Obama-administrasjonen ikke greide å bli enig om en omfattende innvandringsreform. Obama besluttet da iallfall å gi de unge «drømmerne» beskyttelse mot å bli utvist.

Men Trump gjorde innvandring til et hovedtema i sin valgkamp, og i september 2017 besluttet han å avslutte DACA. Det vakte så store reaksjoner fra immigranter, borgerrettsgrupper, universiteter og demokrat-styrte delstater at han satte beslutningen på hold.

Forlenger oppholdstillatelsene

Siden da har myndighetene fortsatt å forlenge oppholdstillatelsene til hundretusener av unge studenter, soldater og andre i jobb både til etter valget til høsten og videre til 2022.

Før DACA ble innført, var mange av de unge i full jobb eller holdt på med universitetsutdanning, selv om de ofte verken hadde rett til førerkort eller sosiale tjenester, og risikerte utvisning når som helst til land der de ikke kjente noen.

Ofte kunne de ikke engang språket der de opprinnelig kom fra. Et flertall er fra Mexico og Mellom-Amerika, men mange er også fra Sør-Amerika, Asia og andre kontinenter.

Flere nederlag

Torsdagens kjennelse var andre gang på to år at Roberts og de liberale dommerne har kritisert administrasjonen for ikke å gjøre politiske vedtak på korrekt vis.

Tidligere denne uka led administrasjonen også nederlag da høyesterett avgjorde at diskriminering i arbeidslivet på bakgrunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet er forbudt.

Også da sluttet høyesterettsjustitiarius Roberts seg til de liberale, sammen med Neil Gorsuch, en annen konservativ dommer som er utnevnt av Trump.

(©NTB)