SOMMER: Folk koser seg på Kadettangen i Sandvika.
SOMMER: Folk koser seg på Kadettangen i Sandvika. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Blir du syk i ferien din, må du ikke glemme dette

Dersom ferien din blir ødelagt av at du blir syk eller skadet, har du mulighet til å få tilbake feriedagene senere. Men da må flere krav være oppfylt.

Hva skjer hvis du blir syk og sengeliggende dag to i ferien? Eller du brekker armen på fjellturen du gledet deg til?

Arbeidstilsynet slår fast at alle arbeidstakere har krav på minst 25 virkedager i året. Siden lørdager telles som virkedager, betyr dette normalt fire uker og en dag.

Dersom du blir syk eller skader deg mens du har ferie, kan det være veldig kjedelig. Kanskje blir du forhindret fra å gjøre det du egentlig hadde planlagt, fordi du måtte bruke tiden på behandling, eller at skaden forhindrer deg i å gjøre de planlagte aktivitetene.

Ferie er viktig for å lade batteriene, og derfor finnes det en mulighet for å få tilbake feriedager senere dersom man er uheldig med sykdom eller skade like før eller under ferien.

Men dersom du skal benytte deg av denne retten, må du være obs på at flere krav må være oppfylt.

Nye regler fra 2014

Partner Jens Kristian Johansen i Advokatfirmaet Hjort er ekspert på arbeidsrett. Han minner om at du må være 100 prosent arbeidsufør i ferien for at du skal kunne få tilbake feriedager senere.

– Dette må dokumenteres fra legen ved hjelp av sykmelding. Det hjelper ikke å ta ut egenmelding, så det er viktig å kontakte legen, sier Johansen.

Tidligere måtte du være syk i minst fem dager i løpet av ferien for å få feriedagene tilbake senere. Denne regelen ble endret i 2014.

– Nå er det ikke lenger noen slik grense, og arbeidstakere som blir syke i løpet av ferien kan kreve å få sykedagene utsatt som ny ferie senere uansett hvor mange dager det er snakk om, sier advokaten.

Kontakt lege så fort som mulig

Blir du arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade før ferien begynner, må du dokumentere det med legeerklæring og varsle arbeidsgiver den siste arbeidsdagen før ferien. Du vil i så fall få tilbake samme antall feriedager som du er sykmeldt i ferien.

Partner Jens Kristian Johansen i Advokatfirmaet Hjort.
Partner Jens Kristian Johansen i Advokatfirmaet Hjort. Foto: Hjort

– Blir du syk underveis i ferien, må du levere sykmelding til arbeidsgiver «uten ugrunnet opphold». Det betyr at det ikke kan gå for lang tid før du gir beskjed om at du ønsker ferien utsatt, forklarer Johansen.

Når du kommer tilbake på jobb etter ferie eller sykmelding, er tiden inne for å kreve utsettelse. Du bør altså ikke ta sjansen på å komme tilbake på arbeidsplassen og jobbe noen dager eller uker før du legger frem kravet.

– Husk å ta kontakt med lege så fort som mulig dersom du blir syk under ferien. En lege vil som hovedregel ikke godta at sykdomsperioden begynner før vedkommende kontaktet lege, råder Johansen.

Dersom du er i utlandet når du blir syk eller skadet, er det ikke sikkert det er så lett å skaffe en legeerklæring som oppfyller norske krav. Kanskje vurderer den utenlandske legen at du er mindre enn 100 prosent arbeidsufør.

– Det mest praktiske i en slik situasjon er som regel å ringe fastlegen i Norge og forklare situasjonen, sier Johansen.

Ditt valg

Ifølge advokaten er det enkelte som tror at man automatisk får utsatt ferien dersom man blir syk eller skadet. Men dette er noe du selv velger og må kreve fra arbeidsgiver.

– Det kan være flere tilfeller hvor man ikke ønsker å få ferien utsatt. Har du vært sykmeldt i lang stund, er det ikke sikkert det er så stas å utsette ferien man skulle hatt krav på. Kanskje er du selger, og kan gå glipp av et stort salg dersom du tar ferien på et senere tidspunkt, sier Johansen.

Har du en fysisk krevende jobb og får skade i en skulder, kan det godt hende at skaden ikke kan kombineres med jobb, men at du fint klarer å gjennomføre ferien slik du ønsker.

– Samtidig har du rett på tilstrekkelig hvile i løpet av et år, og dersom feriedager har gått til sykdom og behandling, er det naturlig å kreve ferien tilbake, sier Johansen.