NETTGEIT: Klaven rundt halsen på geita styrer hvor dyra skal beite under høyspentlinjene til Statnett i Isfjorden i Romsdal. Prosjektleder Ellen Torsæter (t.h.) i Statnett tror det blir aktuelt å bruke geiter andre steder i landet også - noe geitebonde Vera Simonsson synes er bra.
NETTGEIT: Klaven rundt halsen på geita styrer hvor dyra skal beite under høyspentlinjene til Statnett i Isfjorden i Romsdal. Prosjektleder Ellen Torsæter (t.h.) i Statnett tror det blir aktuelt å bruke geiter andre steder i landet også - noe geitebonde Vera Simonsson synes er bra. Foto: Arne Rovick /TV 2

Høyspentgeiter beiter på sommerjobb for Statnett

ISFJORDEN (TV 2): Geitene til Vera strømmer til for å gnafse i seg kraftkost fra vegetasjonen under høyspentlinjene.

– Her har vi 20 geiter som er på jobb for Statnett. I sommer skal de rydde traséen under høyspentlinja, forteller geitebonde Vera Simonsson til TV 2.

I fire år har Statnett gjennomført et prøveprosjekt i Isfjorden i Rauma kommune hvor innleide geiter sørger for å beite ned alt av kratt, løv og småskog under kraftlinjene for å se om dyra er egnet til ryddejobben.

– Det har stor effekt sammenlignet med områder de ikke har beitet i. Dyra er svært effektive gjennom hele sommeren og lager flott kulturlandskap av gjengrodde områder, sier prosjektleder Ellen Torsæter i Statnett.

Virtuelt gjerde

Så legger Statnett heller ikke skjul på at dette er billig arbeidskraft.

– De tar ikke mye ut i lønn, humrer prosjektlederen og legger til:

– Det er teknologien som koster og dyra må ha tilsyn og driftes. Skal vi utføre dette i større skala andre steder i landet må vi finne lokale geitebønder som kan levere tjenstesten til oss i stedet for at vi i Statnett skal drive geitehol. Vi sparer jo penger på at vi slipper manuell hogst så ofte, sier Torsæter.

For det er et usynlig gjerde som sørger for at dyra holder seg innenfor et avgrenset område.

IDYLL: Geitebonde Vera Simonsson hilser på en av de 20 geitene hun har leid ut til Statnett for å rydde linjetraseer.
IDYLL: Geitebonde Vera Simonsson hilser på en av de 20 geitene hun har leid ut til Statnett for å rydde linjetraseer. Foto: Arne Rovick /TV 2

– NoFence er et GPS-basert gjerdesystem. Vi sender beiteområdet via en app i mobilen til klaven som henger rundt halsen på geita. Går dyret mot det virtuelle gjerdet kommer en pipelyd som blir sterkere og sterkere. Hvis geita ikke snur, får den et lite støt. Vår erfaring er at dyra lærer dette kjapt og snur straks de hører pipelyden, sier Vera Simonsson til TV 2.

Statnett har leid inn geiter for å rydde traseen under høyspentlinjer.
Statnett har leid inn geiter for å rydde traseen under høyspentlinjer. Foto: Arne Rovick /TV 2

Sikkerhet

Sommervikarene til Statnett forsyner seg av krattskog opp til to meter og beiter best når de flyttes annenhver uke.

– Jeg tror det er mest effektivt at geitene kommer inn etter at det har vært manuell felling og holder kulturlandskapet vedlike. Alt tyder på at de ikke kommer opp nye trær der geitene beiter, forklarer geitebonden.

Statnett ser også et sikkerhetsaspekt ved å bruke dyr.

– Geiter kan jo rydde bedre i områder der det er farlig for mennesker å ferdes. Nå som denne utprøvingsfasen er over, kan det bli aktuelt å kjøre det mer fullskala i andre deler av landet, sier Ellen Torsæter.