En 31 år gammel mann er i Oslo tingrett dømt til tvungent psykisk helsevern for å ha drept sin mor med kniv på Ellingsrud i Oslo i februar i fjor. Her er politiet på vei ut fra åstedet.
En 31 år gammel mann er i Oslo tingrett dømt til tvungent psykisk helsevern for å ha drept sin mor med kniv på Ellingsrud i Oslo i februar i fjor. Her er politiet på vei ut fra åstedet. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Sønn dømt til tvungent psykisk helsevern for å ha drept sin mor på Ellingsrud

En 31 år gammel mann er i Oslo tingrett dømt til tvungent psykisk helsevern for å ha drept sin mor med kniv på Ellingsrud i Oslo i februar i fjor.

Dommen er i tråd med påstanden til aktor, statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir. Tiltaltes forsvarer, advokat Solveig Kristine Høgtun, meddelte at tiltalte ikke ville motsette seg denne straffereaksjonen.

31-åringen er videre dømt til å betale rundt 45.000 kroner i erstatning til morens andre sønn, men frifinnes for krav om oppreisning.

Den 62 år gamle kvinnen ble funnet drept i leiligheten. Tiltalte var i boligen da politiet kom til åstedet.

Hovedforhandlingen ble holdt 26. og 27. mai. 31-åringen møtte i retten og erkjente å ha begått drapet.

To erklæringer

Det er utarbeidet to rettspsykiatriske erklæringer i saken. Den første konkluderer med at han ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

Høgtun anmodet om en ny utredning som var ferdig i januar i år. Denne konkluderer med at han antas å ha vært psykotisk i gjerningsøyeblikket.

Det er den siste konklusjonen de sakkyndige har holdt fast ved etter å ha hørt forhandlingene i saken.

Fare for nye alvorlige lovbrudd

Det sakkyndige mener det ikke er mulig å gjøre en meningsfull risikovurdering siden det vil være helt avhengig av videre effekt av behandlingen med antipsykotika har får.

I retten understreket de uansett behovet for en langvarig behandling. Retten forsto dem slik at en tilstand tilsvarende den som førte til drapet på moren per i dag og en tid fremover uansett må påregnes.

Med tanke på det tilsynelatende ellers uforklarlige i drapet, finner retten ingen grunn til å betvile dette. Den konstaterer derfor at en nærliggende fare for nye alvorlige lovbrudd er til stede dersom tiltalte ikke undergis tvungent psykisk helsevern.

(©NTB)