TIPS: Tom Hagen utlover en dusør på 10 millioner kroner til den personen som finner Anne-Elisabeth hagen. Politiadvokat Haris Hrenovica er påtaleansvarlig for Lørenskog-saken. Han mener tipsene bør komme til politiet, ikke til en annen part i saken.
TIPS: Tom Hagen utlover en dusør på 10 millioner kroner til den personen som finner Anne-Elisabeth hagen. Politiadvokat Haris Hrenovica er påtaleansvarlig for Lørenskog-saken. Han mener tipsene bør komme til politiet, ikke til en annen part i saken. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Politiet frykter viktige tips kan bli borte på grunn av Hagen-dusør

Hagen-familien legger 10 millioner kroner på bordet til den som finner Anne-Elisabeth Hagen. Politiet sier det er uheldig at en annen part vil motta tipsene.

I et intervju med TV 2 mandag sa advokat Svein Holden at hans klient, drapssiktede Tom Hagen, utlover en dusør på 10 millioner kroner til den har informasjon som leder til at man finner Anne-Elisabeth Hagen.

Dusørtipsene er det Holden som vil motta i første rekke.

Politiet frykter derfor at de vil gå glipp av viktige tips.

– All den tid politiet ikke tar imot tips, så frykter vi at viktige tips blir selektert ut fordi de av ulike grunner ikke ønskes formidlet til politiet. Det er slik at det som for noen vil være tips uten relevans for saken, vil for politiet sin del kanskje kunne være avgjørende for saken, sier politiadvokat Haris Hrenovica til TV 2.

– Uheldig

Politiadvokaten sier at de i utgangspunktet er positive til initiativet og dusør som virkemiddel, men de ikke er enig i at en annen part i saken skal håndtere dem.

Grunnen til det er at politiet skal gjøre en individuell og objektiv vurdering av tipsene og sjekke de opp mot andre funn og deretter vurdere om det er noe de skal gå videre på eller ikke, sier Hrenovica.

– Stoler dere ikke på at Holden vil videreformidle informasjonen?

– Holden sier at han i utgangspunktet skal gjøre det, men all den tid at vi som ikke er adressat for tipsene, men annen person utenfor politiet, er det etter vår oppfatning uheldig.

Advokat Svein Holden skriver følgende til TV 2:

«Jeg har forståelse for at politiet synes ordningen er uheldig. Men vi er to advokater som har tilgang til e-postkontoene og vårt utgangspunkt er at alle tips vil bli videreformidlet til politiet».

TV 2 har spurt om han vil garantere at alle tips videresendes, men Holden har ikke svart på dette.

Frarådet dusør

Politiet er også kritiske til at det utløses en dusør mot funn av Anne-Elisabeth Hagen.

I en tidlig fase av etterforskningen sier Hrenovica at de frarådet å utløse dusør.

– Når det gjelder tipsene, er det slik at vi ser en begrensing i det at dusøren utloves kun i forhold til funn av Anne-Elisabeth Hagen. Gjerningspersoner og identifisering av dem vil etter vår mening også føre til funn av Anne-Elisabeth Hagen, sier han.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog 31. oktober 2018. To personer er siktet i saken, hennes ektemann Tom Hagen, og en mann med kryptovalutakompetanse, som har en relasjon til Tom Hagen.