FISKERIMINISTEREN om verdens største havfarm:

– Jeg blir nesten rørt

VESTERÅLEN (TV 2) : Denne gigantkonstruksjonen er et oppdrettsanlegg på 385 meter, og skal huse ti tusen tonn laks.

Utenfor Hadseløya mellom Vesterålen og Lofoten er man i ferd med å ankre opp ett av verdens største oppdrettsanlegg til havs. Den gigantiske konstruksjonen ligner på en stor oljetanker, og prosjektet er helt unikt i sitt slag.

– Først og fremst er jeg glad for at vi ser en ende på dette prosjektet. Det har vært jobbet med dette i fem til seks år. Vi er glade og stolte over at vi har den på plass, og kan begynne å se fremover og sett den i produksjon fra høsten, forteller Inge Berg, laksegründer i Nordlaks i Vesterålen.

NYBROTTSARBEID: – Vi er rørt og stolt over anlegget, sier Inge Berg, laksegründer i Nordlaks
NYBROTTSARBEID: – Vi er rørt og stolt over anlegget, sier Inge Berg, laksegründer i Nordlaks Foto: Andreas Dahlmo/TV 2

Prosjektet startet i 2015, og har så langt kostet familiebedriften Nordlaks over en milliard kroner.

Nybrottsarbeid

– Denne konstruksjonen er bygd under et helt annet regelverk enn det vi vanligvis jobber under, så her er det laget egne regelverk for denne type konstruksjon, forteller Berg og peker utover den 385 meter lange konstruksjonen.

Havfarmen er 60 meter bred, og ruver godt i terrenget. Den skal nå festes med 11 ankerkjettinger slik at den ikke "stikker av" når høst og vinterstormene kommer.

– Det er brukt offshore-teknologi og samme prinsippene som de jobber under. For oss er det en helt ny erfaring, samtidig som det er et nybrottsarbeid som gjør at vi kan komme oss ut fra fjordene og i helt åpne farvann, forteller Inge Berg.

– Det er veldig mange elementer i dette prosjektet her. Det neste blir å se på hvordan fisk og miljø tar det, sier Berg.

GIGANT: Slik så konstruksjonen før det ble senket i havet
GIGANT: Slik så konstruksjonen før det ble senket i havet Foto: Nordlaks/ Deadline Media

Målet er å flytte oppdrettslaksen bort fra fjordene for å løse noen av næringas problemer med utslipp og arealmangel. Derfor har Regjeringa gitt utviklingstillatelser til de selskapene som er med på å gjøre lakseproduksjonen mer miljøvennlig og grønn i fremtiden.

Laksen får det bedre

– Det er kjent teknologi om bord i konstruksjonen. Det er stilt spørsmål rundt biomassen som man skal operere med i en slik etablering. Personlig så er jeg veldig komfortabel med dette. Fisken her går jo med veldig lav tetthet, friskt vann og kjempegode forhold, sier Berg.

Han er overbevist om at fisken får det bedre ute til havs.

– Først og fremst er det fordi miljøforholdene når vi kommer ut av fjordene og som hele tiden bør være optimale. Her er det god plass og kontroll på vannkvaliteten som fisken krever, forteller Berg.

– Du får også et optimalt tilsyn med fisken siden anlegget er bemannet hele døgnet. Hvis du nå ser mot vest er det åpent hav og det er ingen ting før du møter Grønland, så det er helt andre miljøforhold enn det vi ser mange andre plasser, forklarer laksegründeren.

Lakselus i oppdrettsanleggene har vært en utfordring for næringen i mange år.

- Vi skal ikke være skråsikre på at vi ikke kan få dette også i denne type anlegg, men vi har erfaringen med at det er mindre lus når man kommer lengre ut i sjøen så det gjenstår å se. Det er mye strøm og vannutskiftning, så vi er spente på hvordan dette innvirker på dette med lus. Vi får et svar når vi kommer i produksjon, sier Berg.

Rørt fiskeriminister

Om bord på den ny oppdrettsanlegget, som har en kapasitet på ti tusen tonn laks, er fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Han liker det han ser.

– Jeg overbringer mine gratulasjoner fra regjeringen, sier Ingebrigtsen før ha fortsetter:

BLIR RØRT: –Dette er dette vi ønsker, sier Odd Emil Ingebrigtsen, fiskeriminister, H
BLIR RØRT: –Dette er dette vi ønsker, sier Odd Emil Ingebrigtsen, fiskeriminister, H Foto: Andreas Dahlmo/ TV 2

– Jeg blir neste rørt. Jeg synes dette er helt fantastisk. Dette er jo akkurat det vi ønsker å få til. Ny utvikling, nye arbeidsplasser og ny verdiskapning basert på laks og havets ressurser, sier Ingebrigtsen.

– Er dette et gigantisk prøveprosjekt?

– Det er jo et pionerarbeid, slik at det er mye som skal til enda før man lykkes, men det er en ny æra for norsk havbruk. Man går lengre til havs og sånn sett ikke utfordrer de kystnære arealene, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Skremmende

Men ikke alle er like begeistret som fiskeriministeren.

Daglig leder for Nordland fylkes fiskarlag, Hans Fredrik Sørdal, ser den nye havfarmen for første gang.

– Den er jo gigantisk. Det hadde jeg ikke sett for meg, forteller han.

– Bærekraft i alle næringer er det som er viktigst, og da må vi vite konsekvensene. Det er skremmende at vi applauderer et slikt tiltak som ikke er konsekvensutredet og som vi ikke kjenner konsekvensene av inn i fremtiden, forteller Hans Fredrik Sørdal, daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag.

Fiskeriministeren slår tilbake.

– Jeg tror ikke problemet i Norge er at ting ikke er utredet godt nok. Det er grundige prosesser, og det er gjort et godt arbeid knyttet til de her prosjektet, sier forteller Odd Emil Ingebrigtsen.

Laksegründer Inge Berg i Vesterålen har vært med på planleggingsprosessen av havfarmen fra første dag, og innrømmer noe motvillig at han var med på å utforme de første tegningene og planen som går tilbake til 2015.

– Er dette fremtidas oppdrettsanlegg?

– Man må også være ærlig med seg selv og omgivelsene om hvilke erfaringer man får ut av anleggene, sier laksegründeren åpenhjertig.

Ufortjent rykte

– Oppdrett i dag er en betydelig industri, som drives på en veldig sunn og bærekraftig måte. Renommeet som oppdrettsnæringen har fått, er ufortjent skapt av fordommer og oppfatninger som ikke er reel, sier Berg.

– Jeg håper inderlig at vi tar vare på den oppdrettsnæringen som vi har i dag, for den er kanskje den beste som landet kan ha. Jeg håper også at vi kan videreutvikle den med denne type anlegg, sier Berg.

NYE PLANER: Nordlaks har planer om å bygge enda et oppdrettsanlegg til havs.
NYE PLANER: Nordlaks har planer om å bygge enda et oppdrettsanlegg til havs. Foto: Andreas Dahlmo/ TV 2

Inge Berg er fra Vesterålen og har bygd opp Nordlaks stein for stein. Selskapet er heleid av familien.

I dag er selskapet en betydelig aktør i laksenæringen og omsetter for milliarder. Selskapet investerer nå til sammen over fire milliarder i anlegg, nye arealer og fabrikklokaler.

Stor entusiasme

For Hadsel kommune har selskapet sørget for mange lokale arbeidsplasser.

– Det er jo litt uvirkelig å få til et slikt prosjekt. Når jeg så det første gang, så tenkte jeg at jeg er veldig privilegert som kan realisere slike ting som dette og man blir både stolt og glad, forteller han.

– For oss som familie betyr dette veldig mye. Vi merker jo en stor entusiasme både blant familien og blant omgivelsene. Dette skaper arbeidsplasser for hele lokalsamfunnet, og det er det vi trenger for å leve i Nord-Norge, sier laksegründer Inge Berg.

Han har flere planer på lur.

– Vi har en tilsvarende konstruksjon på gang som kan bevege seg på et enda større område, og det jobbes hard for å få til dette også, men det ligger litt lenger frem i tid. Kanskje om en fem til seks år har vi en havfarm til, sier Inge Berg.