BERGEN LEGEVAKT: Medisinstudentene Iselin Kulild og Lionel Gerieka er inne i teltet ved legevakten i Bergen. De tar halsprøver av folk for å se om de er smittet med korona.
BERGEN LEGEVAKT: Medisinstudentene Iselin Kulild og Lionel Gerieka er inne i teltet ved legevakten i Bergen. De tar halsprøver av folk for å se om de er smittet med korona. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

Norsk koronastudie avslører langt høyere smitterisiko i familier enn tidligere påvist

En studie utført av forskere i Bergen viser at risikoen for at et smittet familiemedlem sprer smitten videre til andre i familien, er tre ganger høyere enn det en tidligere kinesisk studie har påvist.

En kinesisk studie som har kartlagt smitterisiko blant familiemedlemmer viser at 11 prosent av familiemedlemmene som testes, fikk påvist Covid-19 smitte.

Men en norsk studie som nå er publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet Infectious Diseases, viser at smitterisikoen er nesten tre ganger så høy.

Studien er utført av forskere ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus. Studien vil ventelig vekke stor internasjonal interesse fordi den kan si noe om smitterisiko i hjemmet.

Årsaken til den store smittespredningen i Italia er jo delvis forklart med at mange, ofte flere generasjoner, bor i tett samme husstand.

– Langt høyere smitteandel

– Vi har funnet langt høyere andel smittede i en studie vi har gjennomført her i Bergen. Den viser at i gjennomsnitt er 31 prosent av medlemmene i husstandene smittet, sier professor Rebecca Cox ved Universitetet i Bergen (UiB).

Virusekspert Cox som leder Influensasenteret i Bergen, forteller at man har studert familiesmitte knyttet til 157 personer med påvist smitte i Bergen.

Dette er personer som testet positiv for SARS-Cov2 virus, som forsaker covid-19 sykdom, og personene ble rekruttert fra Bergen legevakt.

NORSK KORONASTUDIE: – VI har funnet at smitterisiko blant familiemedlemmer er nesten tre ganger så stort som funn gjort i kinesisk studie, sier professor Rebecca Cox ved Universitetet i Bergen (UiB).
NORSK KORONASTUDIE: – VI har funnet at smitterisiko blant familiemedlemmer er nesten tre ganger så stort som funn gjort i kinesisk studie, sier professor Rebecca Cox ved Universitetet i Bergen (UiB). Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Forskjellen mellom den kinesiske og norske studien er påfallende stor.

– Vi brukte forskjellige metoder så det ser ut som vår metode er mer sensitiv, forklarer Cox.

– Kan du forklare på en folkelig måte hva som er forskjellene på de to testmetodene som den kinesiske studien tar i bruk og den metoden dere har benyttet?

Mer sensitive tester i Norge

– Vi har brukt blodprøver for å teste antistoff i blodet til pasienter og husstandsmedlemmer som kan påvise infeksjon over en lengre periode. Kineserne brukte en halsprøve som bare kan detektere virus i en kortere periode av 1-2 uker.

Undersøkelsen gjort i Bergen er mer sensitiv og kan forklare hvorfor man finner flere som er smittet i Norge per familie enn det forskerne fant i Kina.

Den 15 juni var det registrer over 285.000 nordmenn som har testet seg. 8631 mennesker er bekreftet smittet. Og 242 har død som følge covid-19 smitte.

– Vi må ha gode rutiner

– Hvordan kan funnene og studien bidra i arbeidet med å forebygge covid-19 smittespredning?

– Hvis familiær kontakt er den viktigste smittemåten i samfunnet så må vi har gode rutiner for smitteverntiltak og isolasjon fra andre familiemedlemmer, enten i hjemmet eller ved en institusjon, for å redusere spredning i samfunnet, sier Cox til TV 2.

– Hvor viktig tenker du det er at smitte internt i egen familie forebygges?

– Det er viktig å tenke godt smittevern overalt, hele tiden. Og hjemme er et sted vi kanskje kan slappe av mer, men vi må holde fokus på at virus er farlig og derfor må vi beskytte både vår egen familie og på den måten også samfunnet, forklarer Cox.

Følg de samme smitterådene

På spørsmål om hvordan man best skal man forhindre smitte blant familiemedlemmer gir Cox samme rådene som helsemyndighetene har gjort hele tiden.

– God hånd hygiene, god hoste hygiene og man må isolere seg selv hvis man har COVID-19 infeksjon så godt som man kan for å unngå videre smitte.

– Hvor krevende er det å forhindre smitte blant familiemedlemmer? Er det i praksis mulig? Hvordan?

– Det er vanskelig og vi tenker ofte at en familie er i samme smittegruppen. Men man kan gjøre enkle grep, ved eksempelvis å vaske hender og overflater ekstra godt og så unngå å være mye sammen med en som er smittet.

– Hvorfor tror du det en så stor forskjell mellom de to studiene? Er det reelle forskjeller når det befolkning og «smitte-evne» eller kan det være at forskningsgrunnlaget til den kinesiske studien ikke er pålitelig nok?

– Populasjonen i studien er forskjellige med hensyn til kultur, bosted, osv. Men det ser ut at måling av antistoff kan være mer sensitiv og bedre avdekke smitte enn halsprøver.

Jakter på flere svar

Cox forteller at man nå vil teste dette videre ved hjelp av mer omfattende analyse av data som er samlet inn for å finne årsak til hvorfor det er så stor forskjell.

Forskerne jobber nå med å analysere data fra de smittende og husstandsmedlemmene som ble testet i etterkant i Bergen kommune.

– Vi skal se på risikofaktorer for infeksjon i en familie og hvor mange som blir smittet, forklarer Cox.

Forskerne fant at mellom 79-86 prosent av personene som testet positivt for SARS CoV2 med halsprøve hadde antistoff. Og av deres husholdningsmedlemmer hadde nærmere 1/3 også antistoff og derfor hadde vært smittet av SARS CoV2.

Studien blir publisert i prestisjetunge medisinske tidsskriftet The Lancet.

– Det er anerkjennelse av høy kvalitet på vårt arbeid, sier en fornøyd forskningsleder til TV 2.