Innenrikskommissær Ylva Johansson la torsdag fram EU-kommisjonens anbefalinger om fjerning av indre og ytre reiserestriksjoner: Arkivfoto: Olivier Hoslet / AP / NTB scanpix
Innenrikskommissær Ylva Johansson la torsdag fram EU-kommisjonens anbefalinger om fjerning av indre og ytre reiserestriksjoner: Arkivfoto: Olivier Hoslet / AP / NTB scanpix

EU-kommisjonen vil åpne grensene i Europa på mandag og mot resten av verden fra 1. juli

EU-kommisjonen anbefaler Norge og de andre landene i Schengen-landene å åpne grensene seg imellom fra mandag av. Og etter 30. juni vil kommisjonen åpne for øvrige land i verden som ikke har mye smitte.

En rekke land har allerede planer om å oppheve innreiserestriksjoner for andre Schengen-land 15. juni, som Belgia og Frankrike. De som ikke har det, oppfordres sterkt til å fullføre prosessen for å kunne gjenopprette fri bevegelse innen den datoen. Åpne grenser er svært viktig for økonomien i en rekke land i Europa, ikke minst land som har besøk av mange turister.

Neste steg er å åpne for innreise fra land utenfor unionen.

– Tiden er inne for konkrete forberedelser til å fjerne restriksjoner for land med tilsvarende helsesituasjon som EU, sier EU-kommissær Ylva Johansson. Hun minner samtidig om at alle fortsatt må være forsiktige.

– Det viktigste er å beskytte folks helse, sa Ylva Johansson på en pressekonferanse i Brussel torsdag.

Liste med land

Johansson foreslår at EU-landene lager en felles liste over land som kan fritas for innreiserestriksjoner fra 1. juli, og at denne listen oppdateres jevnlig.

Listen skal være basert på objektive kriterier, og kommisjonen har laget et forslag til sjekkliste medlemslandene kan bruke til å komme fram til en felles forståelse.

Kommisjonen har også laget en sjekkliste med fem punkter som land må innfri for at grensene skal åpnes. Det gjelder blant annet hvilken smittesituasjon landet er i.

– Det gjelder også prinsippet om gjensidighet. Når et lands borgere får reise inn i EU, må landet også åpne for at europeiske borgere får reise inn i det samme landet, sier Johansson.

Øst-Europa

Kommisjonen er opptatt av å ha en felles og samordnet tilnærming til gjenåpning. I tillegg vil den ha fleksibilitet, slik at tiltak kan gjeninnføres mot enkeltland som ikke lenger oppfyller kriteriene for innreise.

I torsdagens forslag ligger det en konkret anbefaling om at det åpnes for innreise fra Albania, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nord-Makedonia og Serbia fra 1. juli.