BEKYMRET: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier det er bekymringsfullt at smitten øker internasjonalt og i Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
BEKYMRET: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier det er bekymringsfullt at smitten øker internasjonalt og i Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ny beredskapsplan: Portforbud kan bli aktuelt i en ekstrem situasjon

En ny beredskapsplan skisserer scenarioer som myndighetene må være forberedt på å håndtere. I en ekstrem situasjon kan portforbud bli aktuelt.

Onsdag la regjeringen fram en beredskapsplan som skisserer ulike tiltak som kan stoppe en evnetuell smittespredning nasjonalt, regionalt eller lokalt.

– Covid-19-pandemien kan bli langvarig, og det er nødvendig med en klar plan dersom smittespredningen øker, skriver regjeringen i planen.

Beredskapsplanen skal gi grunnlag for raske beslutninger og riktig respons dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig å på nytt innføre tiltak for å hindre smittespredning.

Tre scenarioer

I den langsiktige strategien skisseres det tre mulige scenarioer vi må være forberedt på å håndtere:

  1. Kontroll på smittespredningen, selv om det vil være både lokale og nasjonale bølger av smitteforekomst.
  2. En kraftig økning i antall syke slik at vi ikke klarer å tilby gode helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det. Det kan bli nødvendig å innføre inngripende tiltak.
  3. Vi må være forberedt på å tilpasse strategien til et scenario der internasjonalt samarbeid svekkes, og de tblir vanskeligere å gjenoppta internasjonale reiser og ved behov yte assistanse til norske borgere ved behov.

Skoler kan også stenges

Det er først i scenario tre at det skal vurderes å stenge lokaler og arrangementer, serveringssteder, videregående skoler og universiteter, barnehager og skoler og andre virksomheter.

I en ekstrem situasjon skal det også vurderes portforbud, heter det i planen.

I scenario to skal det vurderes å stenge lokaler og arrangementer, serveringssteder og videregående skoler og universiteter.

I begge de to nevnte scenarioene skal folk unngå kollektivtrfikk, innenlandsreiser og skjerme risikogrupper.

Tiltakene

Det har vært satt inn seks ulike tiltak i håndtering av epidemien i Norge.

Tiltakene er i planen listet opp i ulike kategorier sammen med vurderingen av effekten og byrdene de kan ha. Ingen av tiltakene er nye, de er de samme som har blitt ført under epidemien i Norge:

Det er hygienetiltak som hyppig håndvask og renhold, tidlig oppdaging og isolering av smittede, smitteoppsporing, færre reisende og redusert kontakt i befolkningen og tiltak for beboere i omsorgsinstitutsjoner, sykehuspasienter og andre i høyrisikogruppen.

– Ikke glem

Helseminister Bent Høie (H) sier at smitteøkningen i Oslo er en påminnelse om at det fortsatt er smitte i samfunnet.

– Hverdagen ligner mer og mer på det den gjorde før 12. mars, og da er det lett å glemme smitteverntiltakene, sier Høie.

På en pressekonferanse onsdag sier helseministeren at den norske befolkningen har fulgt smittevernreglene, men oppfordrer ikke til å glemme dem når man nå snart drar på ferie.

– Gatene er ikke lenger tomme, ikke bussene og trikkene heller, og folk strømmer til badesteder, sier Høie og fortsetter:

– Det blir lettere å leve som før, men vi kan ikke leve helt som før. Vi lever med et virus som sprer seg lett, men jeg er redd noen glemmer det, sier Høie.

Smitteøkning i Oslo

Mandag denne uken rapporte Verdens helseorganisasjon (WHO) om det høyeste antallet rapporterte smittetilfeller på én dag under pandemien.

Også i Norge øker antall smittetilfeller. Forrige uke ble det rapportert om 81 nye koronasmittede i Oslo, en tredobling fra uka før.

Flest nye smittetilfeller i Oslo så langt i juni har kommet i bydelene Søndre Nordstrand og Alna.

– Økningen av smitten utenlands og innenlands er bekymringsfullt, sier Høie.

Høie råder folk å ikke glemme smittevernrådene, som vaske hender og holde avstand, ikke må glemmes når folk snart reiser på ferie.

Munnbind-råd kan endres

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet sier at det er forventet at smitten kommer til å øke nå som samfunnet åpner mer igjen.

Folkehelseinstituttet anbefaler fortsatt ikke bruk av munnbind slik koronasituasjonen er i Norge nå. Men hvis situasjonen forandrer seg, kan det bli nødvendig.

– Hvis den epidemiologiske situasjonen forverres vesentlig i et geografisk område, bør bruken av ansiktsmasker som et forebyggende tiltak vurderes på nytt. Tiltak for å redusere risikoen ved bruk av offentlig transport og under arrangementer med mange til stede, inkludert bruken av ansiktsmasker, bør utredes nærmere, skriver Folkehelseinstituttet i en gjennomgang.

Alle med symptomer må testes

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier på pressekonferansen at alle som har symptomer, skal testes.

– Noe av de viktigste vi kan gjøre for å leve som normalt, er å forebygge smitte og finne de som er smittet, sier Guldvog.

– Det er viktig at alle som har får symptomer, blir testet, sier han videre.