Philip Manshaus dømt til 21 års forvaring

ASKER OG BÆRUM TINGRETT (TV 2): Draps- og terrortiltalte Philip Manshaus er funnet tilregnelig. I Asker og Bærum tingrett er han dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år.

Philip Manshaus tok, etter en diskusjon med dommeren, betenkningstid etter domsavsigelsen. Han har nå to uker på seg til å vurdere om han vil anke eller godta dommen.

22 år gamle Philip Manshaus er dømt for drap på sin stesøster, Johanne Ihle-Hansen, etter å ha skutt henne tre ganger i hodet og en gang i brystet med en salongrifle. Drapet skjedde mens hun slappet av i sin egen seng med PCen i fanget.

Han dro deretter dynen over henne og tok ned et bilde av søsteren og la det med siden ned.

DREPT: Johanne Ihle-Hansen ble drept av sin egen stebror, Philip Manshaus.
DREPT: Johanne Ihle-Hansen ble drept av sin egen stebror, Philip Manshaus. Foto: Privat

SE OPPLESNINGEN AV DOMMEN I TOPPEN AV SAKEN.

Kort tid etter drapet, som skjedde lørdag 10. august i fjor, kjørte Manshaus til Al-Noor Islamic Centre i Bærum, bevæpnet med en jaktrifle og ei hagle. På veien dit sang han en nazi-sang.

Før han gikk inn, forsøkte Manshaus å starte et opptak med et kamera som skulle streames på Internett, men dette fikk han ikke til å fungere. Det ble imidlertid startet et opptak på kameraet.

22-åringen skjøt seg deretter inn i moskeen ved å avfyre flere skudd mot en glassdør, før han gikk inn i bønnerømmet der han rettet våpen mot tre menn.

Deretter ble han overmannet. I et voldelig basketaket på liv og død ble det avfyrt to skudd med hagla, men ingen ble truffet.

Dommen på 21 års forvaring er i tråd med aktor Johan Øverbergs påstand. Manshaus har innrømmet å ha begått handlingene han, men han hevder å ha handlet i nødverge og at han derfor skulle frifinnes.

– Det er åpenbart at bestemmelsene om nødverge ikke er til for å fremme politiske mål eller interesser, heter det i dommen.

I dommen heter det at Manshaus har potensial til forandring og modning, men at alle andre hensyn peker i retning av forvaring som en riktig straff. En tidsbestemt fengselsstraff er ikke tilstrekkelig for å verne samfunnet fra Manshaus, mener retten.

Manshaus forsvarer, advokat Unni Fries, sier til TV 2 at hun vil vente med å kommentere dommen til den er ferdig opplest.

Hadde inspirasjonskilde

I retten har Manshaus forklart at han var overrasket og skuffet over at det ikke var flere mennesker til stede i moskeen.

Han viste i retten til manifestet til Brenton Tarrant, som drepte 51 mennesker i en moské på New Zealand i mars i 2019. 22-åringen betegnet dette som en viktig inspirasjonskilde.

Manshaus søkte også om medlemsskap naziorganisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen».

Manshaus sa også at han er holocaust-fornekter. Han forklarte videre at han mener det pågår et folkemord på hvite europeere i dagens vestlige verden.

Viser til Manshaus-notat

Retten går kronologisk gjennom opptakten til terroraksjonen, en aksjon han selv mente han hadde dårlig til til å forberede. Retten viser imidlertid til at han hadde en detaljert plan for hvordan han skulle gå frem i moskeen.

Han skulle blant annet, ifølge eget notat, blant annet «gå rett inn, skyte, kaste geværet, bytte til til hagle, plukke rømmende med kikkersikte og tenne på bygningen».

SKJØT SEG INN: Dette bildet er tatt inne i moskeen i Bærum etter at Philip Manshaus tok seg inn.
SKJØT SEG INN: Dette bildet er tatt inne i moskeen i Bærum etter at Philip Manshaus tok seg inn. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

– All motstand vi gjør, er derfor å anse som selvforsvar, sa han om sin egen terroraksjon.

Aktor konfronterte Manshaus med at han brukte et fotografi av Adolf Hitler som bakgrunnsbilde på mobiltelefonen sin.

– Vil du anse deg selv som nazist? Som nasjonalsosialist, spurte aktor.

– Nasjonalsosialist høres litt hyggeligere ut, synes du ikke, svarte Manshaus.

OVERMANNET: Slik så Philip Manshaus ut i det første fengslingsmøtet, kort tid etter at han ble overmannet i moskeen. Politibetjentene som kom til stedet reagerte på at han var blodig og trodde han kunne ha blitt skutt.
OVERMANNET: Slik så Philip Manshaus ut i det første fengslingsmøtet, kort tid etter at han ble overmannet i moskeen. Politibetjentene som kom til stedet reagerte på at han var blodig og trodde han kunne ha blitt skutt. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

Stemor forklarte seg

I rettssaken forklarte moren til Johanne Ihle-Hansen at Manshaus hadde et godt forhold til stesøsteren sin.

Om Manshaus forklarte hun at han begynte å virke svært sint utover i 2018.

– Han endret seg veldig, og jeg følte at den gamle Philip begynte å forsvinne. Han hadde et sint utrykk i ansiktet hele tiden, sier hun.

– Selv om jeg var bekymret, kunne jeg ikke ant hva som skulle komme, sier hun.

Manshaus far forklarte seg også i Asker og Bærum tingrett.

I dommen fra Asker og Bærum tingrett er det lagt mye vekt på enkelte hendelser i 22-åringens oppvekst, blant annet i forbindelse med tap av nære familiemedlemmer.

– Meningsløst drap

Aktor Johan Øverberg sa i sin prosedyre at drapet på stesøsteren fremstår som en «planlagt henrettelse».

– Han viser ingen nåde. Det er en ren henrettelse av hans stesøster fra barnsben. Han avfyrte flere skudd, for som han sier selv, var han «opptatt av å få jobben gjort», sa Øverberg, som også slo fast at drapet var rasistisk motivert.

– Tiltalte har selv beskrevet Johanne som lamslått. Jeg vil anta at hun i hvert fall i et kort øyeblikk må ha kjent på en angst. Det er et meningsløst drap gjennomført etter nøye overveielse, sa Øverberg.

22-åringen sier at han handlet i nødverge. Retten mener at kjernen bak handlingene er at Manshaus, slik han har forklart, ville «redde det hvite folks overlevelse». Han mener at Europa er under angrep fra personer med en annen kultur.

Om terrorangrepet var statsadvokaten opptatt av at Manshaus skal straffes for et fullbyrdet terrorangrep til tross for at han ikke lyktes med å ta liv i moskeen i Bærum. Asker og Bærum tingrett mener at det dreier seg om ett rasistisk motivert drap og et forsøk på terrorhandling.

– Planen var ikke bare å drepe flest mulig, men å destabilisere samfunnet og starte en rasekrig, heter det i dommen.

Det heter også: «Tiltaltes handlinger vurderes primært som et resultat på en radikaliseringsprosess over tid».

AKTOR: Johan Øverberg mener at Philip Manshaus er farlig og krevde at 22-åringen skulle dømmes til forvaring, altså fengsel på ubestemt tid.
AKTOR: Johan Øverberg mener at Philip Manshaus er farlig og krevde at 22-åringen skulle dømmes til forvaring, altså fengsel på ubestemt tid. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

– Selv om han heldigvis gjorde noen feil og det var få personer til stede, så er dette en person som var fast bestemt på å drepe så mange mennesker som mulig. Uten en rask motreaksjon kunne resultatet vært tap av tre liv til den dagen.

Strid om tilregnelighet

Philip Manshaus' forsvarer, advokat Unni Fries, la ned påstand om at klienten burde frifinnes fordi det er tvil om hans tilregnelighet.

I den over to timer lange prosedyren gikk hun kronologisk gjennom handlinger og hendelser fra barndommen og frem til rettssaken, som hun mener underbygge dette.

– Alt det jeg har påpekt, gjør at jeg prosederer mot min klient og de sakkyndige. Det gir meg uro om han er tilregnelig. Den uroen er for stor til å la ligge.

– Han må frifinnes fordi det er tvil om han er tilregnelig. Om retten finner at han er utilregnelig, kan han dømmes til tvungent psykisk helsevern, sa Fries.

I dommen slutter retten seg til de sakkyndiges konklusjon om at Manshaus ikke var psykotisk på gjerningstidspunktet. Retten er ikke i tvil om at 22-åringen er tilregnelig.