Nav-ordning klar - tre måneder etter at den ble vedtatt

I dag kommer lønnskompensasjonsordningen. Så fort arbeidsgiver har gitt Nav opplysninger, kan pengene være på konto i løpet av to til tre dager.

Ordningen ble vedtatt i Stortinget i mars, og den skulle ha vært på plass i mai, men ble forsinket.

Tirsdag ble ordningen altså klar.

– Fra arbeidsgiver har sendt inn opplysninger til oss, så skal pengene være på konto i løpet to til tre dager, sier Nav-sjef Sigrun Vågeng til TV 2.

Ordningen innebærer at man har rett til kompensasjon for lønn de første 20 dagene du er permittert. NAV dekker lønnen din fra tredje dag, arbeidsgiver de to første dagene. Nav dekker maksimalt i 18 dager.

Etaten dekker full lønn inntil seks ganger grunnbeløpet i folketrygden.

– Tatt noe tid

Vågeng sier at opplysningene som arbeidsgiver skal gi, er fødselsnummer og hva arbeidsgiver har utbetalt for to dager.

– Er de permitterte avhengig av at sjefen gjør jobben sin?

– Det er arbeidstakere stort sett. Mitt inntrykk er at arbeidsgivere har stor omsorg for sine ansatte. Det viktige nå er at arbeidsgivere går inn på Nav.no. Der ligger en beskrivelse av ordningen, sier Vågeng.

– Ordningen kommer på plass tre måneder etter at den ble vedtatt i Stortinget. Hvorfor har det tatt så lang tid?

– Det har tatt noe tid. Vi fulgte et spor som ikke førte fram som var for mye arbeid for hver enkelt permittert. Nå måtte vi skifte spor, og nå har vi et veldig godt samarbeid med arbeidsgiverne som har sagt at de kan gjøre det de kan, sier Vågeng.

– Jeg vil takke for tålmodigheten, jeg skjønner at folk venter på pengene. Det er godt å kunne si at vi har ordningen på plass, sier Vågeng.

Må være klar innen mandag

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen skriver i en e-post til TV 2 at han forstår godt frustrasjonen og forbannelse hos dem som fortsatt ikke har krav på det de har krav på.

– Vi har gjentatte ganger tatt dette opp med regjeringen. Det er bra at det nå er på plass en teknisk løsning. Men det har gått tre måneder siden de permitterte ble lovet full kompesasjon for de første 20 dagene. Og pengene er ikke på konto ennå. Så vi følger fortsatt med, skriver han.

LO-sjefen skriver at at det er vanlige arbeidsfolk som har betalt den tøffeste prisen.

LO-LEDER: Hans-Christian Gabrielsen.
LO-LEDER: Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Jeg forventer at de har dette klart til den 15. juni. Hvis ikke får de umiddelbart utbetale dobbelt forskudd på dagpenger og avregne dette i etterkant, skriver Gabrielsen.

Mer tålmodige enn forventet

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) håper arbeidsgiverne så fort som mulig sender inn den nødvendige informasjonen Nav trenger.

Han sier Nav er klare til å betale ut pengene når all informasjon som er nødvendig, er gitt.

– Folk har vært mer tålmodige enn vi kunne forvente. Jeg tror det skyldes at alle ser vi er en i en ekstrem situasjon med enorm økning i antall permitterte på svært kort tid, skriver Røe Isaksen i en epost til TV 2.

Nytt regelverk

Lønnskompensasjon gjelder for permitterte som ikke har fått forskuttert lønn fra arbeidsgiveren sin.

Ordningen gjelder fullt ut for arbeidstakere som ble permittert 20. mars 2020 eller senere. De som ble permittert før 20. mars, omfattes av tidligere regelverk til og med 19. mars.

I motsetning til forskuddsordningen for dagpenger, som kom på plass i løpet av noen dager, ble det stilt helt andre krav til en teknisk løsning som skulle fatte vedtak om rett til en helt ny ytelse, som må følge et detaljert regelverk.