FÅR KRITIKK: Jonas Gahr Støre får nå kraftig kritikk av sitt eget ungdomsparti.
FÅR KRITIKK: Jonas Gahr Støre får nå kraftig kritikk av sitt eget ungdomsparti. Foto: Ole Berg-Rusten

Opprør mot Støre i eget ungdomsparti: – En skamplett i Arbeiderpartiets historie

AUF er svært skuffet over hvordan Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har opptrådt de siste ukene. Nå kommer det en rekke anklager mot partiledelsen.

AUF og Jan Halvor Vaag Endrerud, som har ansvaret for klima og miljø i ungdomspartiet, er nå nådeløse med Jonas Gahr Støre og partiledelsen.

– Det man ser er et linjeskifte i Arbeiderpartiet, sier Vaag Endrerud, som også er sentralstyremedlem i AUF.

Dette er hovedkritikken fra AUF:

  • Støre og partiledelsen støter fra seg unge velgere.
  • Støre og partiledelsen overkjører det reelle flertallet.
  • Støre og partiledelsen «synser» og trosser miljøfaglige råd.
  • Støre og partiledelsen legger opp til harde fronter på landsmøtet i 2021.

To saker har provosert ungdomspartiet kraftig de siste ukene: Iskantsonen og oljeskatt-forhandlingene.

– Det er hårreisende at Arbeiderpartiet nå går bort fra en kunnskapsbasert forvaltning, og styrer på en forvaltning som er basert på politisk synsing, sier AUF-toppen.

– Jeg anerkjenner AUFs engasjement, men her synes jeg Endrerud skyter høyt over mål, svarer Bjørnar Skjæren.

Les hele tilsvaret nederst i saken.

– Skamplett

I sitt forslag gikk regjeringen inn for at grensen for iskanten skulle settes til 15 prosent. Dette er også utfallet etter forhandlingene på Stortinget, hvor Ap, Senterpartiet og Frp er en del av enigheten.

– Nå går Arbeiderpartiet og nesten alle partiene på stortinget inn for å overkjøre de som faktisk vet hva naturen er og dilter etter regjeringas forslag om ny iskantsone. Det kommer til å stå som en skamplett i Arbeiderpartiets historie. Når vi ignorere de miljøfaglige rådene så har vi ikke lengre en kunnskapsbasert forvaltning, men heller forvaltning basert på politisk synsing, sier Vaag Endrerud.

Saken har vært vanskelig også i Arbeiderpartiets stortinsgruppe. I forrige uke kunne TV 2 fortelle at Aps fraksjonsleder i energi- og miljøkomiteen, Espen Barth Eide, og Støre var enige om en løsning som skulle forene fløyene i partiet. Så snudde Barth Eide og stemte imot.

OPPGITT: Jan Halvor Vaag Endrerud i AUF er oppgitt over moderpartiet og partiledelsen.
OPPGITT: Jan Halvor Vaag Endrerud i AUF er oppgitt over moderpartiet og partiledelsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

AUF er også kritiske til oljeskatt-forhandingene, hvor de mener Støre lar seg presse av oljeindustrien. På Stortinget er Ap nå enige med Sp, Frp og regjeringspartiene. Friinntekten økes til 24 prosent.

Friinntekten er et særskilt skattefradrag på investeringer som oljeselskapene nyter godt av.

– Det som er det store skiftet er at oljeskattregime har vært fredet av Arbeiderpartiet. Når AUF har løftet endringer, har svaret vært at det ikke er mulig å endre. Nå vil Arbeiderpartiet, i strid med tiden vi lever i, åpne for nye felt og høyere utslipp, sier Vaag Endrerud.

– Hva frykter du er konsekvensene?

– Partiledelsen signaliserer at de nærmer seg regjeringen og går vekk fra de unge som ser etter partier som representerer dem. Vi vet at unge i dag vil ha miljø og klima som den viktigste saken og er nå skriver Ap seg så langt unna ungdom som de får det.

AUF-leder Ina Libak er heller ikke fornøyd med oljeskatt-enigheten på Stortinget.

IKKE FORNØYD: AUF-leder Ina Libak mener oljeskatt-enigheten gjør Norge mer oljeavhengig.
IKKE FORNØYD: AUF-leder Ina Libak mener oljeskatt-enigheten gjør Norge mer oljeavhengig. Foto: Pedersen, Terje

– Det er feil vei å gå å bruke fellesskapets penger på å ta risiko for oljeselskaper i en tid hvor vi trenger omstilling og investering i jobber for fremtiden. Dette er snakk om prosjekter som skal være lønnsomme langt utpå 20-tallet, og som er det tiåret vi må halvere verdens klimagassutslipp. Vi var for dårlig forberedt på koronakrisa, det må vi lære av og forberede oss bedre på klimakrisa. Da må norsk økonomi bli mindre oljeavhengig. Med disse endringene gjør vi økonomien vår mer oljeavhengig, sier hun til TV 2.

– Skummel tendens

Vaag Endrerud mener stortingsgruppa og partiledelsen overkjører partidemokratiet.

– Da året startet var det en rekke fylkesårsmøter som ville vedtatt progressive ting på oljeskatt og iskanten. Troms startet og gikk inn for en iskantsone som anerkjenner hvor naturen faktisk går. Jeg tror mange fylkesårsmøter hadde fulgt etter, men på grunn av korona stanset de demokratiske prosessene.

– Nå tar stortingsgruppa seg friheten til å overkjøre de demokratiske flertallene og går sin egen vei. Det føyer seg inn i rekken av saker hvor Arbeiderpartiet på Stortinget tar seg friheter utover flertallene som ville kommet i partiet. Det er en skummel tendens hvor demokratiet blir satt på prøve, sier Vaag Endrerud.

Tøft landsmøte

AUF varsler nå tøffe olje-krav på landsmøtet i 2021.

– Arbeiderpartiet kaster nå bort det samarbeidet man kunne gjort på forhånd med gode enigheter. De trosser rådene fra AUF og løper etter regjeringen. Nå må Ap forvente at vi stiller strengere krav til gjennomslag på landsmøtet i 2021, sier AUF-toppen.

Støre har gitt ansvaret for å kommentere uttalelsene til nestleder Bjørnar Skjæran.

Han mener AUF og Endrerud «skyter høyt over mål».

– Arbeiderpartiets ledelse og stortingsgruppa baserer vårt arbeid på det stortingsvalgprogrammet landsmøtet i 2017 vedtok, samt vedtakene fra landsmøtet i 2019. I en enstemmig uttalelse slo landsmøtet fast at Arbeiderpartiet vil utvikle – ikke avvikle – petroleumsnæringen, og at ny industri skal vokse på skuldrene til denne industrien. Dette har vært førende for vårt arbeid. Arbeiderpartiets mål er å kutte utslipp, ikke industri. Norge skal oppfylle Paris-avtalen. Vi løser ikke klimakrisen ved å sende titusener ut i arbeidsledighet, skriver Skjæran i en epost til TV 2.

UENIG: Bjørnar Skjæran mener AUF bommer.
UENIG: Bjørnar Skjæran mener AUF bommer. Foto: Pedersen, Terje

Han forsvarer Aps standpunkt om iskanten slik:

– I forbindelse med Stortingets behandling av forvaltningsplanen har vi lagt til grunn regjeringens definisjon av iskanten, som uansett hadde flertall i stortinget. Arbeiderpartiet har selvsagt lagt stor vekt på de miljøfaglige rådene, slik vi alltid gjør. Det er på denne bakgrunn vi har fremmet forslag om å definere iskantsonen – området mellom 15 prosent og 0,5 prosent isfrekvens – og at det innenfor denne sonen må legges særskilte forsiktighetsregler til grunn for all aktivitet. Vi har også forutsatt at eventuelle åpningsmeldinger i dette området skal behandles av stortinget. Slik har vi strammet opp miljøkravene i forhold til regjeringens forslag, og de miljøfaglige rådene har vært vår rettesnor.

Skjæran forsvarer oljeskatt-enigheten slik:

– Endringer i oljeskatten er avgjørende for å hjelpe Norges største industri gjennom to kriser som har rammet samtidig. Det er verdiene i oljefondet som finansierer krisepakker som skal hjelpe alle andre gjennom krisen. Nå trenger industriarbeiderne hjelp, og vi er industripartiet. Arbeiderpartiets forslag som nå har fått flertall sikrer arbeidsplasser, de sikrer statens inntekter i framtida, og de bidrar til å øke tempoet i grønne investeringer. Vi er stolte av de tre viktige gjennomslagene vi har fått for framtidas klimavennlige investeringer. Det skal investeres i null- og lavutslippsløsninger for offshorefartøy i petroleumsproduksjon, utslippene fra norsk sokkel skal reduseres med 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005, og vi skal i gang med en grønn skattereform som skal fremme klimavennlige investeringer, slik som karbonfangst og lagring, elektrifisering, hydrogen, pugging med mer.