Varsler svært stor flomfare i Finnmark

Varselnivået for flomfare er oppjustert til rødt, høyeste nivå, i deler av Finnmark. – Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, ifølge meteorologene.

Varselet gjelder foreløpig fram til mandag morgen, hvor det vil bli tatt en ny vurdering, ifølge Varsom.no.

Det er for områdene Alta, Karasjok og Porsanger at farenivået nå er hevet til rødt. Ellers i fylket er farevarselet fremdeles på oransje nivå.

– Høye temperaturer vil føre til stor snøsmelting. Vannføringene er allerede på oransje nivå i flere elver. Kraftig snøsmelting vil føre til økende vannføring i mindre og mellomstore vassdrag, der det er fortsatt mye snø igjen, skriver Meteorologisk institutt.

Ifølge avisen iFinnmark merkes allerede den høye vannstanden i Hammerfest søndag. Der er folk allerede i gang med å hindre vannet i å ta seg inn i husene som ligger nær Storvannet.

– Hold dere unna elvene

Skadestedsleder i Hammerfest brann og redning, Kristian Markussen, sier til TV 2 at folk bør holde seg unna elvene.

Søndag er han ute med mannskaper for å sjekke strømforholdene der elven renner ut i Storvannet.

– Nå er vi ute å tester hvor mye krefter vannet egentlig har. Det er en sterk strøm, du greier ikke å stå i mot det hvis du først blir dratt med, sier han.

NVE har meldt at vannet vil stige noe mer, men med smeltingen som foregår i fjellene påpeker Markussen at vannet vil stige enda mer. Han sier de ikke har vært oppe i fjellet og sjekket enda, men de har fått beskjed om at det renner over i en av demningene der oppe.

Markussen sier de er i beredskapsmodus og kommer til å sjekke målepunktene sine hver time fremover.

Se video av den høye vannstanden øverst i saken.

Johnny Henriksen og Guri Sageng har blitt nødt til å legge sandsekker langs elvekanten for å forhindre at vannet skal ta inn i huset.

Sageng forteller at de ringte inn til kommunen lørdag kveld, siden vannet hadde begynt å stige på eiendommen deres.

Paret skryter av hjelpen de har fått.

– Det var veldig mange som hjalp til med å legge ut sandsekker langs kanten her. Det var helt fantastisk, sier hun.

Paret innrømmer at de var litt bekymret forrige natt.

– Jeg var oppe å sjekket i natt, men jeg tror vi skal sove trygt denne natten, sier hun.

Sageng sier de har opplevd flom før, men ikke slik som nå. Hun sier det er spesielt mye vann i elven denne gangen.

– Jeg håper det er på retur snart, sier hun.

Ta nødvendige forhåndregler

Allerede søndag ble Gaggaveien i Porsanger kommune stengt på grunn av oversvømmelse.

På kommunens nettsider skriver de at «I samråd med Politiet er veien stengt for allmenn ferdsel. Dette med bakgrunn i at veien står delvis under vann, samt at det foregår anleggsarbeid ved Gaggavann».

Ifølge iFinnmark sendte kommunen ut SMS om at det er 50-årsflom i Lakselva og Stabburelva. De oppfordrer innbyggerne til å ta nødvendige forholdsreglene i de flomutsatte områdene.

Folk blir bedt om å sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder slikt som kjellere, biler og campingvogner. Meteorologene oppfordrer også folk om å rense stikkrenner og kummer slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

– Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser, heter det.

Ventes mye snøsmelting

Søndag kveld ble flomfaren på oransje nivå i Indre Trøndelag utvidet til også å gjelde Trondheim.

– Selv med lavere temperaturer ventes det snøsmelting i områder som fortsatt har betydelig snø. Det er i tillegg ventet mye nedbør helt sør i varslingsområdet. Det er fortsatt høy vannføring fra tidligere smelting. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag, heter det i det oppdaterte flomvarselet.

Også i Troms er farenivået på oransje nivå, det nest høyeste. I sørlige deler av Nordland, nord i Nord-Trøndelag og i Innlandet er det gult farenivå.

(©NTB/TV 2)