Internt politinotat: Full terrorberedskap bare på dagtid

Politiets nye beredsskapssenter koster 2,5 milliarder - mangler penger til bemanning

Den 1 .desember i år sto politiets nye beredskapsenter på Taraldrud rett sør for Oslo ferdig. Det har kostet 2,5 milliarder kroner. Senteret er et kraftig løft i kampen mot terror, men bare dersom terrorangrepet skjer innenfor vanlig arbeidstid på hverdager, viser et internt notat i Politidirektoratet.

Politidirektoratet ønsker ikke å kommentere innholdet eller notatet, men viser til Justisdepartementet. Men der finnes det ikke spor av notatet i arkivene, og justisminister Monica Mæland er ikke kjent med innholdet.

– Det er helt nytt for meg at politidirektoratet skal mene dette. Vi ser veldig frem til å åpne beredskapsenteret, sier Mæland til TV 2.

Men Frps Per Willy Amundsen, som var justisminister da beslutningen om bygging av beredskapsenteret ble tatt, slår alarm:

– Bygningen og selve anlegget er fantastisk. Det er levert på tid. Det er levert på pris. Det er det ingenting å klage på. Men når senteret åpner, klarer det ikke å levere på innholdet. Det handler om mannskaper, og det handler om utstyr og materiell. Der stiller ikke regjeringen opp. Den har rett og slett ikke lagt de pengene på bordet som er nødvendige for å sikre den lovede terrorberedskapen, sier Amundsen.

Ikke penger til 24-7-bemanning

Amundsen mener manglene som beskrives i notatet er alvorlige.

Blant annet fremgår det at driftsbudsjettet ikke er høyt nok til å sikre et såkalt døgnbemannet kontakt- og koordineringspunkt. Dette er sentralen som mottar terroralarmer, iverksetter tiltak og ressurser og støtter de operative enhetene under oppdrag.

Sentralen vil med dagens budsjetter ikke kunne bemannes med vaktledere utenom normal arbeidstid, noe som vil medføre at sentralen «som følge av dette ikke bli den nøkkelfunksjonen den var tiltenkt å være,» heter det i notatet.

FULL BEREDSKAP? Per Willy Amundsen frykter at Politiets nye beredskapssenter ikke vil ha full beredskap når det åpner 1. desember i år.
FULL BEREDSKAP? Per Willy Amundsen frykter at Politiets nye beredskapssenter ikke vil ha full beredskap når det åpner 1. desember i år. Foto: Terje Pedersen NTB/Scanpix

Det fastslås også at det mangler utstyr, og folk til å kunne drive instruksjon for beredskapspersonell fra politidistrikter utenfor Oslo. Beredskapsentere er tiltenkt en sentral rolle i styrkingen av beredskapen over hele landet, men vil på åpningsdagen ikke kunne tilby instruktører for opplæring av personell fra andre politidistrikter.

TV 2 har sett utdrag av rapporten, og sentrale politikilder i Oslo bekrefter fremstillingen.

Frp krever 50 millioner

Fremskrittspartiet vil i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett foreslå at bevilgningene til drift av beredskapsenteret økes med 50 millioner kroner. Dette skal dekke bemanning i helgene, mer utstyr og mannskaper – slik at senteret også kan drive opplæring for politifolk fra resten av landet.

Uten disse bevilgningene vil beredskapen bli svekket, frykter Frp.

Beredskapstroppen i politiet er blant dem som ser frem til å ta det nye senteret i bruk 1. desember. Her i det nye politihelikoptret (AW 169).
Beredskapstroppen i politiet er blant dem som ser frem til å ta det nye senteret i bruk 1. desember. Her i det nye politihelikoptret (AW 169). Foto: Vidar Ruud, NTB/Scanpix

Takler terror på dagtid

Per Willy Amundsen lovpriser det nye anlegget på Taraldrud. I hvert fall mellom klokken 08.00 og 16.00.

– Men terrorhendelser bør ikke skje på norsk jord utenom normal arbeidstid mandag til fredag. Det bør ikke skje flere hendelser samtidig, og det bør i alle fall ikke skje utenom det sentrale Østlandet, sier Amundsen.

Frp har bedt Justisdepartementet om innsyn i notatet fra politidirektoratet, men har fått til svar at notatet ikke finnes i justisdepartementets arkiver. Så justisminister Monica Mæland legger til grunn at politiets nye beredskapsenter leverer som forutsatt.

Ukjent for statsråden

– Vi får mye bedre beredskap, vi får det selvsagt 7 dager i uken 24 timer i døgnet. Vi får bedre utstyr. Vi får nye helikoptre. Vi får mye kortere tid på å rykke ut. Slik at det totalt sett blir dette en mye bedre situasjon enn det vi har i dag, sier Mæland.

Men Frp er ikke overbevist, og vil altså kreve økte bevilgninger til drift allerede i revidert budsjett, som skal vedtas før Stortinget tar sommerferie om halvannen uke.

– Det er altså helt utrolig at vi bruker 2,5 milliarder kroner på å bygge dette fantastiske prosjektet, så skal det altså stå på de siste 50 millionene for å få til den terrorberedskapen som vi trenger, og som vi har fått erfare at vi trenger, sier Amundsen.