starter norges første eggbank:

– Det er jo en slags forsikring

Nå er det lovlig for kvinner i Norge å fryse ned egg uten medisinsk grunn. Men det advares mot at arbeidsgivere kan presse kvinner til å inngå eggfrysavtaler for å få drømmejobben.

Etter at bioteknologiloven ble endret i Stortinget i mai, har det åpnet seg nye muligheter for norske kvinner til å stoppe den biologiske klokken og sette babydrømmen på pause.

– Dette er vel kanskje den endringen som er minst kontroversiell, mener Bjørn Busund, medisinsk ansvarlig i eggbanken Frøya om at det nå er lov å fryse ned egg uten medisinsk grunn.

Gjennom 30 år som gynekolog har han møtt kvinner som har hatt vanskeligheter med å bli gravide fordi de har startet for sent. Nå tar disse erfaringene ham inn på en ny karrierevei: Han er med på å starte Norges første eggbank.

– Jeg syns dette er spennende og jeg tror det er et marked der ute siden vi har hørt om mange norske kvinner som drar til utlandet for å gjøre dette, sier han til TV 2.

– Mange av de jeg har møtt startet for sent. De hadde ikke en slik forsikring som dette er, sier Busund, som også er pensjonert klinikksjef ved kvinneklinikken på Oslo universitetssykehus.

Tilbudet han har vært med på å lage gjør at kvinner mellom 18 og 35 år kan få tatt ut egg, fryst de ned og oppbevart dem så lenge det er behov for det. Hvis de ikke blir gravide på vanlig måte, kan de tine opp egg, få de befruktet og satt de inn gjennom prøverørsbehandling.

– Det er jo en slags forsikring, og egentlig får man håpe man ikke får bruk for den, sier han og forklarer at aldersgrensen de har satt dreier seg om at eggkvaliteten er på topp rundt 25 år og går ned ved 35 år.

STARTER EGGBANK: Gjennom 30 år som gynekolog er Bjørn Busund med på å starte Norges første eggbank der man kan fryse ned egg uten medisinsk grunn.
STARTER EGGBANK: Gjennom 30 år som gynekolog er Bjørn Busund med på å starte Norges første eggbank der man kan fryse ned egg uten medisinsk grunn. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Milliardindustri

Fruktbarheten synker over hele verden, og i Norden er gjennomsnittsalderen førstegangsfødende kvinner 30 år. Den har aldri vært høyere.

I utlandet er eggfrysing, såkalt social freezing, en milliardindustri. I Norge har bare kvinner som skal igjennom kreftbehandling eller lignende som kan skade eggene fått muligheten til å fryse ned hittil.

– Det er jo en påkjenning å skulle ta hormoner for å stimulere eggene i forkant og deretter selve inngrepet med en nål gjennom vagina, der du henter ut eggene, men det er trygt, sier Busund.

Tilbudet til den første norske eggbanken er lagt opp gjennom delingsøkonomi. Rundt 150.000 kroner for hele prosessen fra egguttak til eventuell prøverørsbehandling. Hvis man ikke ender opp med å bruke eggene sine, er man med å finansiere en annen kvinnes prøverørsbehandling.

– Vi har lagt opp dette som en solidarisk betalingsmodell, mener Busund.

ADVARER MOT PRESS: Hans Ivar Hanevik tror det vil dukke opp flere private eggbanker som tilbyr eggfrys, men advarer mot å bruke det som pressmiddel overfor kvinnelige ansatte.
ADVARER MOT PRESS: Hans Ivar Hanevik tror det vil dukke opp flere private eggbanker som tilbyr eggfrys, men advarer mot å bruke det som pressmiddel overfor kvinnelige ansatte. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hans Ivar Hanevik er medisinsk ansvarlig ved den offentlige fertilitetsklinikken Sør i Porsgrunn og han sitter også i Bioteknologirådet. Han tror det vil dukke opp mange private eggbanker i Norge når det nå er lov å fryse ned egg uten medisinsk grunn.

– Det er jo naturlig når man nå har endret loven, og siden det ligger an til å være såpass kostbart er det nok ikke et tilbud som det offentlige går inn for. Men så lenge de private aktørene oppfører seg redelig og følger retningslinjene, ser jeg ikke noe problemer med det, sier Hanevik, som mener det er positivt i et likestillingsperspektiv at kvinner får muligheten til å utvide sin biologiske periode.

– Press fra arbeidsgiver

Men Hanevik advarer mot hvordan eggfrysing kan brukes av arbeidsgivere, slik man har sett eksempler på i andre land. Både Google og Facebook i USA tilbyr eggfrys-avtaler til sine medarbeidere.

– Hvis en arbeidsgiver sier «burde ikke du sette klokka på pause nå slik at du kan produsere for oss og ta dette med barn senere», så er det en inngripen i privatlivet som vi skal være obs på, mener Hanevik.

Busund i eggbanken Frøya mener eventuelle eggfrys-avtaler i bedriftene må være et tilbud og ikke et pressmiddel.

– Hvis arbeidsgivere sier at «her må du vente med å få barn og at vi skal sørge for at du får det når du blir eldre», så syns jeg det er tvilsomt. Men hvis bedrifter vil gi dette som et tilbud til ansatte, så har jeg ikke noe i mot det, sier Busund.

46 år er grensen

Hanevik i Porsgrunn referer til tall fra eggbanker i utlandet, der bare 20 prosent av kvinner med egg på frys faktisk tiner de og bruker de til å bli gravide.

Da bioteknologiloven ble endret, ble også aldersgrensen for assistert befruktning satt til 46 år. Så hvis kvinner ønsker å bruke de fryste eggene, må det skje innen da. Ved 46 år har den nystartede eggbanken også lagt inn at eventuelle ubrukte egg på frys skal destrueres.

– Det er ikke lov å la eggene ligge på vent til evig tid, og det er bra at man nå har en øvre aldersgrense å forholde seg til, sier Busund, som påpeker at ubrukte egg kan bli gjort om til eggdonasjon hvis lovverket tillater det i fremtiden.