I HARDT VÆR: President og generalsekretær i Norges Fotballforbund, Terje Svendsen (venstre) og Pål Bjerketvedt, har måttet tåle kritikk for håndteringen av saken rundt Erik Loe og den omtalte OBOS-saken.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
I HARDT VÆR: President og generalsekretær i Norges Fotballforbund, Terje Svendsen (venstre) og Pål Bjerketvedt, har måttet tåle kritikk for håndteringen av saken rundt Erik Loe og den omtalte OBOS-saken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

«Bjerketvedt-saken» kan havne hos fotballforbundets etiske komité

– Det er naturlig at vi snakker om denne saken, sier komitéens leder, Mina Gerhardsen.

Gerhardsen påpeker imidlertid at det «ikke er avklart» ennå.

– Vi pleier å ha en runde på saker som har vært oppe i media. I den sammenhengen er det naturlig at vi også snakker om denne. Sakene på dagsorden styres av innspill fra komiteen selv, sekretariatet i NFF og fra de øvrige som melder inn ting de ønsker at vi skal diskutere, sier Gerhardsen til TV 2, og legger til at det ikke er avklart når neste møte i komitéen vil være.

Dette er «Bjerketvedt-saken»

Bakgrunnen er at fotballtidsskriftet Josimar i forrige uke ble felt i PFU for ikke å ha gitt muligheten til samtidig imøtegåelse i en sak om et mulig OBOS-sponsorat av kvinnefotballen.

Det som derimot har skapt større utfordringer for Bjerketvedt, er et annet punkt. NFF klaget også Josimar inn for brudd på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Det handler om at man skal være kritisk i valg av kilder og kontrollere at opplysninger som gis er korrekte.

NFF fikk medhold i at dette skulle være unntatt offentligheten, men Josimar trosset dette «forbudet» og avslørte at det var nettopp Bjerketvedt som var kilden til saken - saken han så mente kildekritikken ikke var god nok på.

Josimar hevder at Bjerketvedt i en fortrolig samtale fortalte at en av hovedårsakene til at Erik Loe ble fjernet som NFFs kommersielle direktør var at han avviste en mulig sponsoravtale med OBOS knyttet til kvinnefotballen.

Pål Bjerketvedt skal ha beklaget dette internt. Onsdag bekreftet Svendsen at Bjerketvedt har tillit som administrasjonens øverste leder.

Mener «nådeløs åpenhet» ikke gjelder ved personalsaker

Fotballpresident Terje Svendsen skrev i en SMS til TV 2 i går at han har tillit til Bjerketvedt, men sa videre at han ikke ville stille til noe intervju om det eller svare på oppfølgingsspørsmål.

TV 2 prøvde også torsdag å få et intervju med presidenten for å kunne stille flere spørsmål, men dette lyktes ikke - til tross for at Svendsen i 2016 proklamerte at «nådeløs åpenhet» måtte til i Fotball-Norge.

– Da jeg lanserte den ønskede åpenhetskulturen i april 2016 tok jeg forbehold på to områder: personalmessige forhold og forretningsmessige forhold. Knyttet til denne saken ga jeg mine kommentarer til TV 2 i går. Har ingen kommentarer utover dette. Spørsmål knyttet til presseetikk og så videre overlater jeg til Pressens faglige utvalg (PFU), skriver Svendsen i en SMS torsdag.

Det TV 2 gjerne skulle hatt svar på er, blant annet, hva tilliten begrunnes med, hvor grensen går i NFF for hva som er akseptabel personalbehandling, og hvordan dette preger kulturen i forbundet.

– Dette er en mulighet til å vise åpenheten Svendsen har sagt han vil stå for

Leder i Ansattrådet i NFF, Petter Solland, sier til TV 2 at «det kommer ingen uttalelse til media fra oss», mens HR/personalsjef i NFF, Mette Sørlien, skriver i en SMS at «det er Terje Svendsen som uttaler seg om saken på vegne av forbundsstyret».

TV 2 vet at saken har skapt diskusjoner internt i forbundet.

TV 2-ekspert Gro Hammerseng-Edin er ikke videre imponert av åpenheten som utvises.

– Jeg synes det har vært liten grad av åpenhet i den saken her, og jeg synes det er litt rart at det har tatt såpass lang tid å få presidenten i tale, og at det kanskje er noe magert med et SMS-svar. Jeg har litt forventninger til at en mann i hans situasjon nettopp skal stille til intervju i slike saker. Det er en del av det å være leder. Han er helt sikkert godt nok rustet til å svare på spørsmål, selv om jeg forstår at det er en vanskelig sak, sier hun, og påpeker:

– Dette er en mulighet til å vise denne åpenheten som Svendsen har gått ganske høyt ut og sagt han vil stå for. Mange har nok forståelse for at det er en del ting man ikke kan snakke om i media, men samtidig er dette en del av hans rolle: Å være et ansikt utad og tale i slike saker som dette her.

Ekspert i presseetikk ut mot intervjunekt

Ekspert i presseetikk, Gunnar Bodahl-Johansen, mener det går an å tolke Terje Svendsens SMS-kommentar begge veier.

– Vi må egentlig tro ham på hans ord. Samtidig tyder det på når en toppleder som Bjerketvedt beklager, at det er klart det har skapt reaksjoner innad. Derfor er det berettiget å stille spørsmål ved om han har tillit og om den kan beholdes på lang sikt, sier Bodahl-Johansen, og understreker at spørsmålet ikke er helt innen hans fagfelt.

Det han derimot er krystallklar på, er at han mener journalister bør få muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål. Altså at intervjuene bør foregå muntlig, ikke via SMS – både når det gjelder NFF-president Svendsen og andre intervjuobjekter i viktige roller i samfunns - og næringslivet.

– Det jeg oppfatter som veldig uheldig, er at en president i Norges Fotballforbund ikke kan stille opp og svare TV 2 gjennom muntlig intervju. Men det er noe som jeg synes pressen også må være veldig oppmerksomme på, når ledere i næringsliv, organisasjoner og politikere sitter i et møte og sier «send spørsmål på SMS». Hele veien avskjæres pressen fra å bruke det viktigste journalistiske redskapet, det muntlige intervjuet. Pressen må også passe på ikke å akseptere det uten videre, mener Bodahl-Johansen.