ENIG OM MYE: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Siv Jensen (Frp) er ikke alltid enig i politiske saker, men har funnet felles grunn i striden om oljeskatten.
ENIG OM MYE: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Siv Jensen (Frp) er ikke alltid enig i politiske saker, men har funnet felles grunn i striden om oljeskatten. Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix

Frp og Sp med felles oljefront: Dette er stridens kjerne

Akkurat nå handler den viktigste uenigheten i oljeskattforhandlingene om også selskapsskatten skal endres - bare for oljeselskapene. Regjeringen frykter smitteeffekt.

Partiene på Stortinget forhandler nå på overtid om oljeskattregimet.

– Vi er på ingen måte ferdig, men vi har gode og konstruktive forhandlinger, sier Frp-leder Siv Jensen på vei ut av forhandlinger halv ett.

Etter det TV 2 får opplyst er stridens kjerne at Fremskrittspartiet og Senterpartiet også ønsker endringer i selskapsskatten for oljeselskapene.

Det er regjeringspartiene skeptiske til. I forhandlingsrommet har de fryktet en smitteeffekt, fordi faren da er at andre bransjer vil ha de samme gunstige endringene.

Smertegrense på 15,5 prosent

Helt konkret mener Senterpartiet og Fremskrittspartiet at oljeselskapene skal få direkte avskrivninger på både selskapsskatten og særskatten. De to partiene vil da redusere friinntekten noe, men ikke så mye som regjeringens forslag.

Regjeringen foreslo å halvere friinntekten til 10 prosent. Dette er den delen av oljeselskapenes inntekter hvor de ikke har den ekstra høye oljeskatten.

Etter det TV 2 forstår går det en smertegrense for Senterpartiet på 15,5 prosent når det gjelder friinntekten. Med direkte avskrivninger på bare særskatten så går smertegrensen på 20 prosent.

– Godt utgangspunkt for enighet

Frp-leder Siv Jensen var optimistisk med tanke på en enighet på vei inn i forhandlingene klokka 11.000 i dag, som nå er løftet opp til de parlamentariske lederne,

– Jeg mener vi har et godt utgangspunkt for å bli enige. Frp ønsker seg en løsning raskest mulig, og formålet er å utløse nødvendige investeringer på norsk sokkel. Det er mulig å gjøre det uten at staten taper penger, sier Jensen til TV 2.

– Hvorfor blir dere ikke enige?

– Det er litt ulike synspunkter på ulike spørsmål, men jeg har sett at det blir referert til at vi skal gi store skattelettelser til industrien. Det stemmer jo ikke. Det er fullt mulig å gjøre endringer innenfor systemet som er provenylnøytralt, altså at det ikke utløser skattelettelser.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad var tydelig på at det viktigste er at skatteendringene faktisk utløser de prosjektene som flertallet på Stortinget ønsker.

Nær enighet om varighet

Et av feltene det her er snakk om er Wisting i Barentshavet

– Vi vil bidra med forslag som kan gjøre det bedre for leverandørindustrien, sikre arbeidsplasser og få igang feltene som nå er utsatt, sier Arnstad.

Også Høyres parlamentariske leder Trond Helleland var optimistisk.

– Det er et ønske om å finne noen felles løsninger. Jeg tror ikke vi står så langt unna hverandre.

Etter det TV 2 får opplyst er det bred enighet i forhandlingsrommet om at partiene skal komme til en bred enighet som er så kalt provenynøytralt, det betyr at staten ikke skal tape penger på skatteendringer.

Når det gjelder varighet nærmer partiene seg en enighet om at endringene skal gjelde oljeinvesteringer som strekker seg fram til 2027/2028.