FORNØYD: Frps oljepolitiske talsmann Jon Georg Dale (Frp).
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
FORNØYD: Frps oljepolitiske talsmann Jon Georg Dale (Frp). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud

Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet enige om iskantgrensen

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre har kommet til enighet med Fremskrittspartiet om en iskantgrense på 15 prosent i Barentshavet.

– Vi har kommet til en enighet med Fremskrittspartiet. For oss var det naturlig å gå til Frp først. De er vår nærmeste og viktigste samarbeidspartner, sier Høyres Stefan Heggelund til NTB.

– Nå har våre fire partier en enighet som er utgangspunkt for dialog med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, legger han til.

Regjeringen foreslo tidligere i år å flytte den såkalte iskanten til der det i snitt er is 15 prosent av dagene i april. I områdene nord for dette skal det ikke igangsettes ny petroleumsvirksomhet.

Politisk betent

Saken er politisk betent, fordi definisjonen av iskanten i praksis handler om hvor langt nord i Barentshavet det kan åpnes for boring etter olje og gass.

– For oss har det vært viktig å få landet et grunnlag for forvaltningsplanen som trygger arbeidsplassene i oljeindustrien, som legger grunnlag for videre vekst, og som ivaretar norske interesser i våre havområder. Det opplever vi at vi har fått til nå, sier Frps Jon Georg Dale til NTB.

– Vi har kommet fram til gode løsninger med regjeringspartiene på flere områder. Og de er basert på at næringen selv har ønsket et bredt forlik i Stortinget på dette. Så har vi også sagt at vi naturligvis er villige til å snakke med de andre partiene, basert på at vi nå har enighet oss fire imellom, sier Dale.

Ikke detaljer

Verken regjeringspartiene eller Frp vil derimot ut med flere detaljer om hva de er blitt enige om.

– For oss er det ikke naturlig å gå ut med det. Nå har vi et utgangspunkt som er grunnlag for videre dialog med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Da tar vi det der, sier Heggelund.

Venstres Ketil Kjenseth, som er saksordfører og leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, sier partene hele tiden har siktet mot en bred løsning.

– Jeg er veldig glad for at Fremskrittspartiet vil være med på slik forutsigbar forvaltningsplan, der 15 prosent står seg. Det gir også trygghet for viktige sårbare miljøverdier, sier han.

Ap landet på 15 prosent

Onsdag kveld ble det kjent at Ap går god for regjeringens forslag til ny grense for oljeaktivitet i nord på 15 prosent. Men i tillegg vil partiet ha sterkere vern et stykke lenger sør.

Aps legger nemlig til at også området sør for den nye iskanten – helt til der det i snitt er is kun 0,5 prosent av dagene i april – må anses som et verdifullt område der det må tas særlige hensyn til naturmangfoldet.

Kjenseth sier Venstre vil avvente inntil Ap får forklart sitt forslag, mens Heggelund vil gratulere Ap.

– Vi har i fire–fem uker forsøkt å forstå hva Ap mener. Og vi har lyst til å gratulere dem med endelig å ha kommet fram til en konklusjon, sier han.

– Det er litt rart å sitte i ett rom på Stortinget og prøve å hjelpe petroleumsnæringen gjennom en krise, og så sitte i et annet rom på Stortinget og se hvordan man kan gjøre det vanskeligere og dyrere for samme næring.