Ekspert: Dette kan bli trenden i boligmarkedet framover

Koronakrisen kan føre til at boligprisene utvikler seg helt ulikt i landet, tror ekspert.

Torsdag klokken 11 presenterer Eiendom Norge boligtallene for mai. Da kommer svaret på hvordan boligprisene har utviklet seg fra april til mai.

Førsteamanuensis Are Oust ved NTNU Handelshøyskolen tror at maitallene vil være tilnærmet like som april-tallene. Kanskje har prisene gått litt ned.

I april steg boligprisene med 0,5 prosent.

– Samtidig vil vi se stor regionale forskjeller, hvor oljeregionen med kanskje Stavanger i spissen vil dra prisene ned, samtidig som at Oslo og mye av resten av landet vil puste lettet ut og kanskje til og med ha en prisoppgang, sier Oust til TV 2.

TREND: Hvis boligprisene går ned i Stavanger-regionen, men ikke på for eksempel Østlandet, tror førsteamanuensis Are Oust ved NTNU at det vil være starten på en trend hvor vi vil få et todelt boligmarked.
TREND: Hvis boligprisene går ned i Stavanger-regionen, men ikke på for eksempel Østlandet, tror førsteamanuensis Are Oust ved NTNU at det vil være starten på en trend hvor vi vil få et todelt boligmarked. Foto: NTNU

Trend

Hvis det blir slik Oust tror, mener han at det vil være starten på en trend hvor vi får et todelt boligmarked.

– Oljefylkene, som har fått seg en støyt, vil merke det på boligprisene mange måneder framover, mens resten av landet vil puste lettet ut og egentlig merke mer av mottiltakene, som lavere rente. Det vil være med på løfte boligprisene, og dermed var det kanskje ikke var så langvarig krise i de delene av landet, sier han.

I krisetider er det mange som selger bolig før man kjøper. Oust sier at det er helt vanlig at folk blir mer usikker og avventende fordi man ønsker å vite hvor mye man har å bruke før man byr på en ny bolig, i tillegg til at man ikke ønsker å eie to boliger i tilfelle prisene faller.

Men det kan føre til at prisene går ned.

Is i magen

– Hvis det er mange som trekker seg som kjøpere på boligmarkedet, så vil etterspørselen gå ned og på kort sikt trekke boligprisene ned, men på lenger sikt vil det stabilisere seg, sier førsteamanuensisen.

Oust råder boligselgere til å ha is i magen, i hvert fall hvis man bor på Østlandet og Trøndelag. I Stavanger-regionen er det litt annerledes.

Som følge av de regionale forskjellene tror Oust at det er kjøpers marked i oljefylket i og med at han tror prisene går ned der.

– For Oslo, resten av Østlandet og Trøndelag vil vi snart komme i en normal situasjon, tror jeg. I oljefylkene har du god tid til å kjøpe, og man kan da tenke mer på hva slags bolig man trenger, sier Oust.