JOBBER MOT GJENÅPNING: Fotballpresident Terje Svendsen skriver i en SMS til TV 2 at han tillit til generalsekretær Pål Bjerketvedt og at han er en av dem som skal være på jobben med å gjenåpne Fotball-Norge.
JOBBER MOT GJENÅPNING: Fotballpresident Terje Svendsen skriver i en SMS til TV 2 at han tillit til generalsekretær Pål Bjerketvedt og at han er en av dem som skal være på jobben med å gjenåpne Fotball-Norge. Foto: Terje Bendiksby

NFF-topp måtte beklage - får fornyet tillit

Fotballpresidenten tar bladet fra munnen.

Det har stormet rundt NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt de siste dagene etter at han ble blåst som kilde av fotballtidsskriftet Josimar.

Saken har blant annet fått TV 2s sportskommentator Gro Hammerseng-Edin til å stille spørsmål ved om Bjerketvedt har tillit internt i Norges Fotballforbund. Tidligere onsdag tok hun til orde for at fotballpresident Terje Svendsen måtte komme på banen.

Det har han nå gjort.

Onsdag ettermiddag kontaktet Svendsen TV 2 på en SMS, der han ber om at hele hans svar blir gjengitt i sin helhet.

I sitt fram kommer det fram at Pål Bjerketvedt har beklaget at han snakket om et ansattforhold i en såkalt off record-samtale med Josimar – men at Bjerketvedt fortsatt har Svendsens tillit.

Vil ikke svare på spørsmål

På oppfølgingsspørsmål fra TV 2 om det er mulig å få stilt noen spørsmål gjennom et telefonintervju, svarer mannen – som i sin tid proklamerte for nådeløs åpenhet i NFF – at SMS-en er hans kommentarer til saken.

I sitt svar innleder Terje Svendsen med følgende:

«PFU kom onsdag 26. mai frem til at Josimar har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten. Om Josimar etter dommen har begått ytterligere brudd på Vær Varsom-plakaten, er et anliggende for Norsk Presseforbund», innleder Terje Svendsen.

Han fortsetter:

«Samtidig er det klart at NFFs generalsekretæren i en bakgrunnsamtale med Josimar har kommentert ansattforhold. Dette beklager generalsekretæren.Jeg er glad for at generalsekretæren beklager at han har snakket om ansattforhold i en bakgrunnssamtale. Jeg har tillit til at generalsekretæren sammen med ledelsen forsetter det viktige arbeidet med å gjenåpne fotballen i Norge».

Sitat slutt.

Klaget inn – men skal selv ha vært kilden

PFU, som Svendsen omtaler, er Pressens Faglige Utvalg. Punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten handler om retten til samtidig imøtegåelse.

Det som derimot har skapt størst utfordringer for Pål Bjerketvedt, er et annet punkt. Norges Fotballforbund klaget blant annet inn Josimar for brudd på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten. Det handler om at man skal være kritisk i valg av kilder, og kontrollere at opplysninger som gis er korrekte.

Norges Fotballforbund fikk medhold i at dette skulle være unntatt offentligheten, men i helga trosset Josimar det forbudet: I stedet avslørte Josimar at det var nettopp Pål Bjerketvedt som var kilden til saken.

Overfor TV 2 fortalte Erik Loe at han hadde fått en annen forklaring på hvorfor han ble nedgradert som kommersiell direktør i Norges Fotballforbund.

Samtidig, på spørsmål fra TV 2, fortalte Josimar at de hadde lydopptak fra samtalen som viste at Pål Bjerketvedt på mange måter kastet en ansatt under bussen.

Nå viser det seg at Pål Bjerketvedt har beklaget dette internt. Samtidig har han fått fornyet tillit som administrasjonens øverste leder.