ANNERLEDES: Anders Tegnell mener Sverige kunne gjort ting annerledes i håndteringen av koronapandemien. Han forsvarer likevel strategien landet har valgt. Foto: Pontus Lundahl Jonas Ekstromer / TT News Agency / AFP) / Sweden Out
ANNERLEDES: Anders Tegnell mener Sverige kunne gjort ting annerledes i håndteringen av koronapandemien. Han forsvarer likevel strategien landet har valgt. Foto: Pontus Lundahl Jonas Ekstromer / TT News Agency / AFP) / Sweden Out

Tegnell slår tilbake: – Strategien har vært bra

Sveriges statsepidemiolog har uttalt at han ville gjort ting annerledes dersom koronaviruset hadde brutt ut på nytt. Nå slår han tilbake og uttaler at strategien har vært bra.

Sverige har fått bred kritikk både nasjonalt og internasjonalt på grunn av sin håndtering av koronaviruset.

I et intervju med Sveriges Radio onsdag, uttalte Anders Tegnell at Sverige burde vært raskere på ballen da pandiemien startet.

– Sverige burde innført flere tiltak allerede fra begynnelsen av pandemien. Dersom vi hadde støtt på samme sykdom, og vi hadde visst nøyaktig det vi vet i dag, tror jeg vi ville landet på å gjøre en mellomting av det Sverige allerede har gjort og det resten av verden har gjort, sa Tegnell.

Statsepidemiologen mener det finnes et forbedringspotensial i de tiltakene Sverige innførte for å stoppe spredningen av viruset. I forhold til store deler av resten av Europa stengte ikke Sverige ned samfunnet da viruset brøt ut for fullt.

På en pressekonferanse senere onsdag, forsvarer han derimot Sveriges strategi.

– Det har spredt seg en nyhet om at jeg/vi i myndighetene anser at strategien har vært feilaktig og skal endres. Vi anser fortsatt at strategien er bra, men at man alltid kan bli bedre i dette arbeidet, sier han ifølge Aftonbladet.

– For mange har dødd

Til tross for kritikk har Tegnell stått fast på at Sverige har den mest bærekraftige strategien.

I intervjuet med Sveriges Radio, tolket derimot flere medier det som at han tok selvkritikk.

– Hvis vi skulle støtt på samme sykdom med nøyaktig det vi vet om den i dag, tror jeg at vi ville landet på å gjøre en mellomting mellom det Sverige gjorde og det som resten av verden har gjort, sier Tegnell i et intervju med Ekot på Sveriges Radio.

På spørsmål om hva han mener med en mellomting, svarer han:

– Ja, jeg tror det finnes forbedringspotensial i det vi har gjort i Sverige, helt klart. Og det ville vært bra å vite mer nøyaktig hva man skal stenge for å hindre smittespredningen bedre.

Det var særlig de høye dødstallene som har fått statsepidemiologen betenkt.

– Det har absolutt dødd for mange i Sverige, sa Tegnell i intervjuet.

Samtidig stiller han spørsmål ved om det ville vært lurt å stenge ned alt på en gang, slik flere andre land har gjort.

På pressekonferansen senere onsdag, mener han at denne «selvkritikken» overtolkes, skriver Aftonbladet.

– Rart å svare annerledes

– Personlig synes jeg det ville vært rart å svare annerledes på det spørsmålet, sier Tegnell under pressekonferansen.

– Skal man forstå det som at strategien, ut ifra hva dere visste da, skulle sett lik ut som den har gjort? spør en journalist fra Sveriges Radio.

– Ja, vi tilpasser oss der vi kan ut ifra situasjonen. Hadde vi havnet på samme sted, med samme forutsetninger og samme kunnskap, skulle vi agert på samme måte. Siden vi hele tiden har tilpasset oss gjennom perioden. Vi har ikke endret strategi, men endret virksomheten kontinuerlig, svarer statsepidemiologen.

– Du underkjenner ikke din egen strategi?

– Nei, ikke i det hele tatt.

– 74 nye dødsfall

Sverige er et av de hardest rammede landene i verden basert på folketall. Så langt har 4542 mennesker mistet livet, noe som er en økning på 74 har tirsdag.

Til sammenligning er dødstallet i Norge 237.

40.803 har fått påvist koronasmitte i Sverige, og dette er en økning på 2.214 fra dagen før. Den store økningen skyldes blant annet at det har kommet inn tall fra et laboratorium i Stockholm som har hatt dataproblemer.

– Det har derfor kommet inn nesten 1400 nye tilfeller som har blitt testet i ulike studier. Alle disse jobber i helse- og omsorgssektoren, men ingen av dem har vært veldig syke eller dødd, forklarer statsepidemiolog Anders Tegnell.