KAN BLI KAOS: Havnepolitiet frykter for en hektisk sommer på sjøen, med flere uerfarne båtfører bak roret. Her fra Oslofjorden tidligere i mai.
KAN BLI KAOS: Havnepolitiet frykter for en hektisk sommer på sjøen, med flere uerfarne båtfører bak roret. Her fra Oslofjorden tidligere i mai. Foto: Stian Lysberg Solum

Frykter en hektisk sommer på sjøen med flere uerfarne båtførere

Det er stor pågang av de som ønsker å ta båtførerbeviset før sommerferien står for tur. Polities sjøtjeneste i Oslo frykter det blir en hektisk sommer på sjøen, når flere uerfarne ferdes i båt.

Denne sommeren må nordmenn legge ferien til eget land. Det kan bety en økning av ferske båtfører på sjøen.

Ledere i politiets sjøtjeneste i Oslo, Eva Brekke, frykter det kan bli en hektisk sommer, særlig i helger med fint vær.

– Denne sommeren vil vi nok merke at flere velger å feriere «hjemme», og at trafikken vil øke på fine sommerdager. Vi fikk allerede en forsmak på det i pinsen, sier hun.

Stilles for lite krav

Dersom du er født etter 1980 er det lovpålagt å ta båtførerbeviset for å føre en båt som er lengre enn åtte meter, eller har en motor med over 25 hestekrefter.

Brekke mener det ikke stilles spesielt høye krav, og selv om man tar båtførerprøven stiller man ikke sterkt nok som en båtfører.

– Det er en begynnelse, men erfaring er stikkordet. Det som er viktig er at båtføreren kjenner sin begrensning, og søker råd og hjelp fra andre mer erfarne båtførere, om det er mulig, sier hun.

Stor interesse

Dag Inge Aarhus, kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet sier de ser en klar trend i at flere ønsker å ta båtførerbeviset.

– Det har vært en enorm interesse. Det er nok mange som har tenkt å bruke båten i sommer. Det har jeg også hørt fra båtforhandlere som sier de har stor pågang av båtsalg, sier han.

Før Norge ble stengt ned som følge av koronaviruset 12. mars, var det en kraftig økning i antall båtførerprøver i februar, sammenlignet med fjorårets periode.

De siste månedene har det naturlig nok ikke vært like mange som har kunne tatt prøven, men i april begynte Sjøfartsdirektoratet med videoovervåkning av prøver gjort hjemmefra.

– I underkant av 1700 personer har tatt testen hjemmefra, siden vi startet med det. Det er stor pågang og i juni er det kun noen få ledige plasser igjen, forteller han.

Brekke sier det ikke kommer overraskende på at det er mange unge som ønsker å ta prøven.

– At de er unge behøver ikke være noe negativt. De er flinkere til å sette seg inn i ting, og lærer raskere enn eldre uerfarne båtførere. I tillegg er mange av dagens ungdom forsiktige og fornuftige, sier hun

For de som er født før 1980 er det ikke noe krav om å ta båtførerprøven. Utifra politiets sjøtjeneste sin erfaring tar de færreste prøven, når de kjøper seg båt.

– Vi tror de fleste ikke tar prøven fordi det blir en utgift de ikke trenger.

Kurs er ikke et krav

Selv om båtførerprøven er obligatorisk for de aller fleste født etter 1980, er det derimot ikke noe krav om å gjennomføre kurs i forkant.

Aarhus sier de oppfordrer folk til å gjøre research på forhånd og sjekker ut kurs.

– Mange av de som tar prøven har ofte lite erfaring. Da er det positivt at de får en viss basiskunnskap. Prøven gir god teoretisk kunnskap, men det er klart, erfaring er viktig. Én ting er den formelle kunnskapen man får, men det er også viktig å gjøre seg kjent, og ta i mot tips og råd, sier han.

I dag kan du blant annet ta båtførerprøven på én kveld på et såkalt intensivkurs. Aarhus sier det har vært en diskusjon lenge om en praktisk prøve burde bli obligatorisk.

– I en optimal verden ville det gitt mer kunnskap. Da dagens ordning ble vedtatt i Stortinget ble det lagt til grunn for at en praktisk prøve ble for kostbart.

Fra kompetansetest til tidstest

Christian Løken har lang fartstid på sjøen og har tidligere jobbet med utvikling av båtførerprøven.no, et nettkurs for båtførerprøven. Han mener det bør være mer fokus på å lære seg å ferdes i båt.

– Det har skjedd en endring i de fleste båtførerkurs fra å gå fra en kompetansetilbyder, til å bli en tilbyder av kurs som kun fokuserer på å bestå prøven på så kort tid som mulig. Det burde være mer fokus på å lære ferdsel i båt. Det kommer til å redusere antall ulykker, mener han.

ØNSKER MER FOKUS PÅ LÆRING: Christian Løken ønsker mer fokus på å lære seg å ferdes i båt.
ØNSKER MER FOKUS PÅ LÆRING: Christian Løken ønsker mer fokus på å lære seg å ferdes i båt. Foto: Privat

Det finnes flere typer intensivkurs, blant annet én-dagers kurs og helgekurs. Løken sier det er en vill kamp om kundene.

– Det stilles mindre krav til kursholderne, og tiden som brukes på pensum er minimal. Da forsvinner kompetansen, sier han og legger til:

– I tillegg viser forskning at dersom man repeterer før det har gått 24 timer etter innlæring, så husker man mye bedre. Da sier det seg selv at et én-dags fokus ikke er lurt.

– Fryktelig kaotisk

Med flere båtførere på sjøen, kan det føre med seg et kaos av båter. Løken peker på viktigheten av å vise en gjensidig respekt for hverandre.

– Det å vise at «hei, jeg ser deg og oppfører meg slik at verken du eller jeg kommer i fare» er viktig. Båtfolket kan bli flinkere på å være tydelige. Det blir fryktelig kaotisk når folk bare gjør som de vil, særlig når det blir enda flere folk på sjøen, sier han.

Hva som er den beste måten å skaffe seg nok kunnskap om temaet på, er han imidlertid usikker på.

– Dersom det handler om å få gjennomført prøven kan et intensivkurs være en løsning for noen. Men det handler også om hvordan du lærer best, om det er å lese, lytte eller å se på en person som lærer bort, sier han og legger til:

– Det handler jo om å lære. Man tar ikke prøven for å få beviset, du tar den for at du kan bevise at du kan ferdes med båt.

Én klar oppfordring

Brekke sier de stadig mottar klager om folk som ikke oppfører seg på sjøen. Derfor kommer hun med én klar oppfordring:

– Hvis vi skal komme med én oppfordring må det være å ta hensyn til andre. Vi får stadig vekk klager på båter som kjører for fort og for nørt, og lager bølger som kan skade mennesket og annet materiell som ferdes på sjøen, sier hun.

Hun mener det kan være lurt å snu seg innimellom, å se hva sjøen man lager kan stelle i stand.