- Det føles meningsfylt å produsere mat i ei koronatid, sier Hanne Lundberg . Nå satser to oppdrettselskap i Astafjord i Sør-Troms på oppdrett basert på norsk offshore-teknologi.
- Det føles meningsfylt å produsere mat i ei koronatid, sier Hanne Lundberg . Nå satser to oppdrettselskap i Astafjord i Sør-Troms på oppdrett basert på norsk offshore-teknologi. Foto: Trygve Hongset

Nå vil Hanne (25) og Astafjord Salmon satse 700 millioner på offshore-oppdrett av laks

Hanne Lundberg er tredje generasjon i en fiske- og fangstfamilie. Nå forener oppdrettere i Astafjord krefter med norsk oljeindustri og vil med sitt ØyMerd-prosjekt kunne utløse mer enn 500 årsverk innenfor norsk verftsindustri og underleverandører.

åtteAt Hanne Lundberg fra Gratangen i Sør-Troms valgte å utdanne seg innenfor havbruksdrift var ikke tilfeldig. 25-åringen er tredje generasjon i en familie der alle, alltid har levd av havet.

– Det ble bare mer og mer spennende jo mer jeg fikk være med på, så da var valget ganske klart. Jeg var fast bestemt på å gjøre egne valg, og etter videregående reiste jeg til Bodø for å studere havbruksdrift og ledelse, forteller hun til TV2.

– I den krisa vi har vært er det godt å ha den trygghet det er å jobbe med mat. Noe som alle trenger, uansett. Det er veldig godt.

Ny oppdrettshistorie

I ei tid preget av en korona-pandemi skal Hanne Lundberg nå være med å skrive et nytt kapittel i norsk oppdrettshistorie.

– Nå er det ØyMerd det dreier seg om.

Hun omtaler seg selv som "potet" i familiebedriften Gratanglaks som sammen med naboselskapet Kleiva Fiskefarm i samarbeid med offshore-teknologiselskapet Bemlotek har drevet fram en ny oppdrettsplattform basert på norsk teknologi som er utviklet for olje-installasjoner i åpent hav. Prosjektert har en kostnadsramme på 700 millioner kroner, 16 millioner mer enn korona-pakken regjeringen fredag la fram for verkstedsindustrien og maritim klynge.

– ØyMerd vil alene kunne utløse over 500 årsverk i tilknytning til planlegging, bygging og oppdrag til underleverandører, sier daglig leder Christer With i Bemlotek.

Offshore-merden er en stor betongplattform, en trekant med 132 meter lange sider og 11 meter høy. Av dette stikker åtte meter under vannlinjen. Den er ment å løse kjente problemer knyttet til produksjon i konvensjonelle merder, som lakselus, rømning og bunn-forurensing.

– En ny verden for oss

– Det er en helt ny verden for oss. Å få ta del i den kunnskapen som de har innenfor offshore og oljeindustriuen har vært spennende, forteller Tore Lundberg, styreleder i selskapet som har søkt utviklingskonsesjon for ØyMerd, Astafjord Ocean Salmon.

Offshore-merden har vært gjennom tester på Marintek/Sintef i Trondheim, og der skal betongkonstruksjonens sjødyktighet i åpent hav ha blitt godt dokumentert.

– De var veldig imponert over hvordan den oppførte seg. Testingen var veldig positiv, forteller Hanne og viser frem videoklipp der betongmerden testes ut.

– Dette er et viktig pilotprosjekt for oss. Vi har brukt all kunnskap vi har utviklet om offshore-konstruksjoner i betong, og egenskapene til ØyMerd var bedre enn de teoretiske beregningene vi hadde gjort, sier styreleder Kåre Olavson Hæreid i Bemlotek.

– Det er en tryggere konstruksjon enn mange i Nordsjøen, sier han.

Vil åpne flere lokaliteter

Hæreid mener slike betongkonstruksjoner åpner for å kunne benytte flere lokaliteter i åpent hav, og dermed utnytte den norskekystens gode strøm av rent havvann, og minimalisere forurensingen av det marine miljø.

Øymerd er en trekant med 132 meter lange sider, den er ment plassert i åpent farvann, og det å flytte norsk offshore-teknologi inn i oppdrett har grunderne stor tro på.

- Dette har vi jobbet med i ganske lang tid, vi ser for oss et stort marked innenfor dette segmentet, sier Christer With.

Venter i spenning

Astafjord Ocean Salmon sin søknad om såkalt utviklingskonsesjon er ikke avgjort. Nå venter alle involverte i spenning på en avklaring i fiskeridepartementet.

– Ankesaken behandles nå her i departementet, og en beslutning vil komme om kort tid, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Han ønsker ikke å varsle noe utfall, men står ved det han tidligere har sagt til TV2 om de mange innovative søknader som er kommet inn på de utviklingskonsesjoner som er utlyst, og som Astafjord Ocean Salmon er blant søkerne til.

– Det er akkurat nå vi trenger folk med initiativ, gjennomføringsevne og nye ideer, sa han da.

Nå venter Hanne Lundberg på grønt lys fra fiskeridepartementet. 700 millioner kroner skal investeres, og om de får konsesjon det vil utløse 500 årsverk i verfts- og leverandørindustrien.

- Jeg gleder med veldig, Jeg håper vi får det her i boks. Det hadde vært helt fantastisk.