DRAPSSIKTET: Tom Hagen (70) er siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter straffskyld.
DRAPSSIKTET: Tom Hagen (70) er siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter straffskyld. Foto: Privat

Politiet om Tom Hagen: – Utfordrende å samarbeide med

Politiet har opplevd Tom Hagen som utfordrende å samarbeide med gjennom store deler av etterforskningen. Det får Hagens forsvarer til å reagere kraftig. Samtidig varsler milliardæren at han vil gå i nye politiavhør.

TV 2 har spurt Haris Hrenovica, mannen som er politiadvokat og ansvarlig for Hagen-saken i Øst politidistrikt, om hvordan de har opplevd Tom Hagens samarbeidsvilje i tiden som fornærmet, altså før han ble siktet i slutten av april.

– Gjennom store deler av etterforskningen har politiet opplevd Tom Hagen som utfordrende å samarbeide med. Vi ønsker ikke å utdype dette nærmere nå, skriver Hrenovica i en e-post.

– Hvordan opplever politiet Tom Hagens samarbeidsvilje i tiden som siktet i saken?

– Politiet har helt siden løslatelsen ønsket avhør av Tom Hagen da vi mener at han fortsatt kan bidra til sakens opplysning. Vi håper derfor at han er villig til å forklare seg, selv om han som siktet ikke plikter til å gjøre det. Vi er i dialog med forsvarer om nye avhør, men vi konstaterer at vi så langt ikke er i mål, sier han.

Reagerer kraftig

TV 2 er kjent med at Hagen allerede i sine første avhør ga uttrykk for klar misnøye med politiets innsats i saken.

PÅTALEANSVARLIG: Haris Hrenovica i Øst politidistrikt.
PÅTALEANSVARLIG: Haris Hrenovica i Øst politidistrikt. Foto: NTB Scanpix

Flere ganger har han i avhør reagert på spørsmål han har blitt stilt, ofte fordi han mener de har vært irrelevante, slik TV 2 forstår det.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, reagerer kraftig på uttalelsen om utfordrende samarbeidsforhold.

– Jeg er overrasket over å høre det du sier. Eidsivating lagmannsrett har slått fast at det ikke er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for noe som helst. Da synes jeg det er fullstendig uhørt av lederen for politiets etterforskning å gå ut med slike negative karakteristikker av min klient. Jeg forventer at det ikke skjer igjen.

– Mener Hagen selv at han har vært samarbeidsvillig?

– Han har bidratt på alle mulige måter under etterforskningen, og det vet politiet, svarer Holden.

REAGERER: Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden.
REAGERER: Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Går i nye avhør

Etter siktelsen og den påfølgende løslatelsen har ikke Hagen ønsket å la seg avhøre, men neste onsdag kommer han til å gå i nye avhør med politiet, opplyser forsvareren.

– Han har vært urettmessig plassert i fengsel over en ikke ubetydelig periode, han har opplevd et enormt mediepress, og han er nektet adgang til sin egen bolig. Det skulle bare mangle at mannen ikke hadde behov for litt fred og ro. Han har nå kommet seg, og vi har fått innkalling til avhør på onsdag, og der kommer Hagen til å møte.

Hagen er siktet for å ha begått eller medvirket til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen. Han nekter straffskyld og er løslatt fra varetekt fordi retten mener bevisene mot ham er for svake.

Anker kjennelse

Denne uken har Hagen bestemt seg for at han likevel ønsker å anke rettens avgjørelse om at politiet fremdeles skal få anledning til å ransake boligen hans i Sloraveien.

– Vi tar anken til etterretning, og kommer til å gi våre kommentarer til lagmannsretten innen fristen fredag 29. mai 2020, kl. 10.00, skriver politiadvokat Haris Hrenovica i en pressemelding.

Politiet har forståelse for at flere etterforskningsskritt som gjennomføres i etterforskningen er belastende for nær familie av Anne-Elisabeth Hagen, sktiver de videre i pressemeldingen.

- Vårt mål er å få svar på hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen. Sloraveien 4 var hennes bolig, og vi mener det også er åsted for en alvorlig straffbar handling. Boligen inneholder viktige objektive bevis som kan bidra til sakens opplysning. Det er i alles interesse, ikke minst av hensynet til fornærmede og etterlatte, at saken blir grundig etterforsket og at vi får svar på hva hun ble utsatt for 31. oktober 2018, sier Hrenovica.