Har allerede fått henvendelser fra barnløse som trenger eggdonor

TRONDHEIM/ STAVANGER/ TV 2: Telefonen har knapt stått stille på fertilitetsklinikken, etter det historiske vedtaket tirsdag. Nå forventer de storinnrykk.

Folk har skjønt en stund at bioteknologiloven ville gi barnløse muligheten.

Stortinget sa tirsdag ja til å foreta endringer i den mye omdiskuterte loven, noe som mottas med glede i flere medisinske miljøer.

– Det var litt som X-files: «Du tror det ikke før du får se det». Jeg satt med gåsehud og fulgte voteringen i Stortinget, sier gynekolog Liv Bente Romundstad hos Spiren fertilitetsklinikk i Trondheim.

Flere er enig med henne.

– Det var en gledens dag for oss som har jobbet lenge for tidligere ultralyd, sier klinikksjef Pepe Salvesen ved Kvinneklinikken på St Olavs hospital.

Noen vil hoppe ned fra gjerdet nå

Gynekologen på Spiren i Trondheim har fått telefoner fra håpefulle barnløse i flere dager nå.

– Jeg regner med at en god del vil hoppe ned fra gjerdet. De har ikke villet foreta eggdonasjon i utlandet, fordi det har vært ulovlig her hjemme. Men nå er deres tid kommet, sier Romundstad.

Hun anslår at mellom 500 og 1000 barnløse par årlig drar til utenlandske fertilitetsklinikker.

Dermed er det et stort antall potensielle pasienter som kan ventes på norske sykehus og klinikker i nær framtid.

– Det vil være så godt for de kvinnene, som behøver assistanse, å kunne reise til et innenlands behandlingstilbud. Det er svært kraftkrevende å måtte reise ut av landet, i tillegg til den krevende behandlingen, sier Romundstad.

Er dere på Spiren rigget for alle de nye som nå ønsker fertilitetbehandling?

– Ja, vi har lokalene klare vi. Men nå trenger vi å få detaljert informasjon fra myndighetene, slik at dette blir gjort riktig, sier gynekologen.

Fertilitetsklinikken i Trondheim har søkt om godkjenning for å opprette en egg-bank. Foreløpig vil de rekruttere donorer lokalt.

Umulig å starte etter planen

På St Olavs hospital fødes det 3700 barn årlig.

– Det betyr ganske enkelt 3700 ekstra ultralydundersøkelser årlig og det krever flere ressurser, sier klinikksjef Pepe Salvesen på Kvinneklinikken

I Trondheim utdannes jordmødrene som er spesialisert på ultralyd. Og det er disse det nå trengs flere av.

Bioteknologiloven, som ble liberalisert tirsdag, gir gravide rett til en tidligere ultralydundersøkelse enn de før har fått.

– Når de gravide nå får rett på ultralyd i uke 12, må vi spesialisere ytterligere flere jordmødre. En slik utdannelse tar et år, sier Salvesen.

I tillegg må sykehuset skaffe flere ultralydmaskiner og flere rom.

Klinikksjefen mener det ikke er mulig å starte opp 1.januar neste år. Han tror ikke noen sykehus i landet vil klare å rigge opp det som trengs innen begynnelsen av 2021.

– Det som Stortinget vedtok i går krever økte ressurser, men jeg velger å tro at det vil følge penger med, avslutter sjefen på Kvinneklinikken i Trondheim.

Bekymret

Overlege ved kvinneklinikken i Stavanger Tilde Broch Østborg, som er spesialist på fødselshjelp og kvinnesykdommer, jubler over den historiske dagen i går.

Men også hun er enig i at det er nødt til å komme midler med dette vedtaket.

KREVER MIDLER: Spesialist Tilde Broch Østborg på fødselshjelp og kvinnesykdommer forventer at det kommer betydelige midler med lovendringen i Bioteknologiloven.
KREVER MIDLER: Spesialist Tilde Broch Østborg på fødselshjelp og kvinnesykdommer forventer at det kommer betydelige midler med lovendringen i Bioteknologiloven. Foto: Gunnar Ringen Johansen/ TV 2

– Det er fantastisk at vi kom i mål i går. Men jeg skulle ønske sykehusene fikk bedre tid enn til 1. januar med å rigge seg til, sier Østborg.

Hun forventer og tror at når Stortinget gjør et vedtak som i går, at det følger betydelige midler med.

– Fødselsomsorgen i Norge er underfinansiert. Så det er ingen tvil om at det må komme et massivt løft både i forhold til penger og kompetanse med dette vedtaket. Vi er nødt til å ha kvalifisert personell til å gjøre disse undersøkelsene, og de lar seg ikke trylle frem over natten, sier spesialisten.

– Enkelte frykter at dette tilbudet til friske kvinner kan gå på bekostning av tilbudet til syke mennesker. Hva tenker du om det?

– Det er i dag en bekymring blant mange gynekologer og fødselshjelpere at dette vil gå på bekostning av andre grupper. Dersom Stortinget mener dette skal utføres på en forsvarlig måte, må det bevilges nok penger slik at det ikke går ut over andre tilbud, sier Østborg.