ANBEFALER ÅPNING: Holden-utvalget anbefaler full åpning av barnehager og skoler. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
ANBEFALER ÅPNING: Holden-utvalget anbefaler full åpning av barnehager og skoler. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix Foto: Fredrik Varfjell

RAPPORT:

Anbefaler full åpning av barnehager og skoler

En ny rapport av Holden-utvalget anbefaler at skoler og barnehager returnerer til normale åpningstider.

Holden-utvalget ble nedsatt av regjeringen for å være et ekspertutvalg som skal vurdere de økonomiske effektene av tiltak mot koronaepidemien. Utvalget ledes av Steinar Holden, professor ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Det som nå koster samfunnet mest, er begrensninger på aktiviteter innen kultur, idrett og servering, krav om avstand og hjemmekontor, samt redusert åpningstid i skoler og barnehager.

– Redusert åpningstid i barnehager og skoler har ingen smittevernseffekt i seg selv, og er et resultat av ressursbegrensninger i gjennomføring av smitteverntiltak. Samtidig er de samfunnsmessige kostnadene høye. Dette er den restriksjonen som det er viktigst å fjerne, heter det i rapporten.

Utdanningsforbundet: – Noen må bla opp

Leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, sier at han ikke har lest rapporten, men at det kan bli en krevende omstilling for skolene og barnehagene å returnere til normale tilstander.

– Så lenge en meters-regelen opprettholdes vil barnehager og skoler slite med å finne nok lokaler til å huse barna. Men om noen blar opp milliarder, så kan vi nok få nok lærere og lokaler, til at skolene kan driftes som vanlig. Men det er jo den grunnen til at vi har redusert kapasitet per nå, sier Handal til TV 2.

Samtidig understreker han at Utdanningsforbundet forholder seg til myndighetenes vedtak.

– Vi mener først og fremst at det er viktig at barna får et fullstendig skole-og barnehagetilbud så raskt som mulig, så lenge det er trygt. Så vi forholder oss til de reglene som myndighetene fastsetter.

«Hold nede»-strategi

Selv om rapporten peker på at skoler og barnehager bør returnere til normale åpningstider, så anbefaler den samtidig at myndighetene bør fokusere på å holde smittenivået nede.

– Samfunnsøkonomisk blir det billigst å sikre et stabilt lavt smittenivå, sier Holden til NTB.

– De realøkonomiske kostnadene ved et stabilt hold nede-scenario er betydelig lavere enn i et brems-scenario der smitten gradvis går gjennom befolkningen. En hold nede-strategi er det klart beste valget slik situasjonen er nå, også om det i perioder vil kreve gjeninnføring av tiltak, konkluderer utvalget.

Samtidig ser det ut til at man vil greie å holde smittespredningen nede ved bruk av klart mindre omfattende tiltak enn de som ble innført da epidemien skulle slås ned, mener utvalget.

De anslår kostnadene av koronatiltakene framover til å bli rundt halvparten av det de var ved utgangen av mars.

Stor usikkerhet

Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til hvordan koronasituasjonen vil utvikle seg, understreker utvalget.

– Epidemien kan vise seg mer gjenstridig enn vi har lagt til grunn i hold nede-scenarioet, heter det i rapporten.

Utvalget har derfor også vurdert kostnadene dersom en slik situasjon skulle oppståš, med behov for å gjeninnføre flere smitteverntiltak. Da bør det vurderes å heller gå for et brems-scenario med mindre inngripende smitteverntiltak og i noe større grad tillate at smitten sprer seg.

– Et stabilt brems-scenario kan innebære mindre reduksjon i befolkningens velferd og færre arbeidsledige, skriver utvalget i rapporten.

Utvalget understreker samtidig at det er viktig å unngå nye inngripende tiltak dersom smitten skulle blusse opp igjen, for å redusere de samfunnsøkonomiske kostnadene. Dette gjelder blant annet restriksjoner i skole og barnehage.

Holdenutvalget ble opprettet i slutten av mars. Utvalgets første rapport ble offentliggjort 7. april.