Hagen mente kidnappere kunne ha gjemt seg i garasjen og dopet ned kona

Tom Hagen har overfor politiet skissert hvordan han tror at den eller de som angrep Anne-Elisabeth Hagen gikk frem.

I politiavhør lenge før han ble siktet, har Tom Hagen sagt at han har følt seg overvåket før kona hans forsvant den 31. oktober i 2018.

Det får TV 2 opplyst.

Hagen «opplevde å bli beglodd» og mistenkte at personer hadde vært på eiendommen, i garasjen og rundt huset.

Han har i avhør hatt en teori om at den eller de som sto bak, holdt ham under oppsikt før kona hans ble utsatt for en alvorlig kriminell handling, og han ble krevd for nesten 90 millioner kroner i løsepenger.

I trusselbrevet som ble funnet i hjemmet den 31. oktober i 2018, står det at ekteparet har vært under oppsikt.

Hagen har i avhør sagt at han har en teori om at kidnapperne gjemte seg inne i garasjen den dagen kona forsvant.

Videre har han sagt til politiet at han tror kona ble angrepet mens hun var på badet. Hans teori er at de som sto bak, kom overraskende på henne.

Hagen har også tenkt at hun kan ha blitt dopet ned, får TV 2 opplyst.

Funn gjort på badet, blant annet biologiske spor og klær tilhørende Anne-Elisabeth Hagen, har stått sentralt i politiets etterforskning.

Avhørene er gjort i begynnelsen av 2019 – altså seks måneder etter forsvinningen.

Ifølge VG har Tom Hagen tidligere spilt inn til politiet at han tror løsningen ligger lokalt.

Mener noen har fulgt med

Også i tiden etter forsvinningen har Tom Hagen opplyst til politiet at det er «en kjensgjerning» at han har blitt spanet på. Han har sagt at han blant annet har lagt merke til «biler her og der», ifølge TV 2s opplysninger.

Verken Tom Hagens forsvarer Svein Holden eller politiet ønsker å kommentere TV 2s opplysninger om Hagens egne teorier.

– Politiet kan ikke kommentere spekulasjoner om hvilke teorier vi har om hendelsesforløp. Vi kan heller ikke gi noen kommentarer knyttet til spekulasjoner om hva vi spør om eller hva som fremkommer i avhør, sier påtaleleder Haris Hrenovica.

Politiet mener at ekteparets bolig i Sloraveien 4 på Fjellhamar er åsted for et drap.

Tom Hagen er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone, men lagmannsretten mener at det ikke er skjellig grunn til å mistenke han for dette.

Politiet har tidligere uttalt til TV 2 at de mener å ha avdekket et motiv for drapet, men de har ikke ønsket å uttale seg om hva de mener dette er.

Etterforskerne har interessert seg for personlige forhold og relasjonen mellom ekteparet, blant annet ektepakten – særavtalen som regulerer hva som skjer med formue og eiendeler når et ekteskap tar slutt.

– Utfordrende å samarbeide med

Hagen har selv avvist at skilsmisse har vært et tema mellom ekteparet. Han beskriver tvert imot kona som «verdens snilleste» og ekteskapet som «alminnelig og godt».

Onsdag uttalte politiet til TV 2 at de mener Hagen har vært utfordrende å samarbeide med under store deler av etterforskningen frem til han ble pågrepet 28. april i år.

Det fikk forsvarer Svein Holden til å reagere kraftig.

– Eidsivating lagmannsrett har slått fast at det ikke er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for noe som helst. Da synes jeg det er fullstendig uhørt av lederen for politiets etterforskning å gå ut med slike negative karakteristikker av min klient. Jeg forventer at det ikke skjer igjen, uttalte Holden.

Fremdeles driver politiet med ransaking i boligen til Hagen, men tirsdag anket Holden rettens kjennelse, som gir politiet adgang til å ransake.

Politiet har til fredag på å komme med sitt svar til anken, før lagmannsretten skal behandle spørsmålet.

Neste uke skal Tom Hagen i sitt første avhør siden løslatelsen.