– Stemmer ikke at barn lærer mer i klasserommet

Nye tall viser at norske barn får en bedre skolehverdag og lærer mer dersom deler av undervisningen blir lagt utenfor klasserommet.

På en liten halvøy i Øygarden utenfor Bergen, står små grupper med 14-åringer og graver i bakken.

– Vi skal lete etter ulike arter innenfor hver vår kvadratmeter. Oi, der fant jeg en meitemark! sier Thomas Lilletvedt.

Sammen med resten av klassen har han dagens naturfagtime utendørs.

– Vi lærer mye mer av å være ute, enn det vi gjør ved å sitte og lese i bøkene, sier han.

BEDRE UTE: - I naturfag er det bedre å være ute enn inne, sier Thomas Lilletvedt (13).
BEDRE UTE: - I naturfag er det bedre å være ute enn inne, sier Thomas Lilletvedt (13).

Da skolene åpnet igjen, måtte flere skoler se på andre måter å løse undervisningen på. Som å være ute.

Det er ikke noe nytt for elevene på Fjell ungdomsskole.

Undersøkelsen

I en ny undersøkelse av norske elever mellom 8 og 19 år, ble barn og unge spurt om hva de syns om uteundervisning.

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos, før koronatiltaken rammet skolen.

I undersøkelsen sier 75 prosent av elevene – som i dag har innslag av uteundervisning – at de lærer mer eller like mye av å være ute, som å være inne.

Ønsker seg mer utetid

– Et argument som ofte blir brukt mot uteundervisning er at elevene lærer mindre, enn inne i klasserommet. Det stemmer ikke.

Det sier leder i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

LÆRER MER: Norske barn oppgir at de lærer mer og trives bedre dersom de er mer ute. - Dette må vi ta med oss videre, sier Lasse Heimdal, leder i Norsk Friluftsliv.
LÆRER MER: Norske barn oppgir at de lærer mer og trives bedre dersom de er mer ute. - Dette må vi ta med oss videre, sier Lasse Heimdal, leder i Norsk Friluftsliv. Foto: Norsk Friluftsliv

– Undersøkelsen viser at barn trives godt utendørs og at det er bra for kunnskapsformidlingen. Under pandemien ble mange skoler og barnehager flinke til å legge undervisningen utenfor klasserommet. Det må vi ta med oss videre, sier Heimdal.

Over halvparten av de spurte barna og ungdommene ønsker seg mer uteundervisning. Kun tre prosent ønsker seg mindre.

Planlegger godt

Lærer på Fjell ungdomsskole Monica Falck-Olsen har tatt elever med ut av klasserommet i åresvis.

– For å lykkes med en god time utendørs er det viktig å snakke med elevene på forhånd på hva vi skal gjøre. I tillegg til å være godt forberedt selv, sier hun.

UTESKOLE: Monica Falck-Olsen mener elevene får svært mye ut av utendørs undervisning.
UTESKOLE: Monica Falck-Olsen mener elevene får svært mye ut av utendørs undervisning.

Læreren tar ofte både matematikk- og naturfagtimer utendørs.

– Elevene blir mer sosiale, aktive og får en helt annen praktisk tilnærming. Og dersom vi holder et opplegg som ikke funker, ja, da vet vi det til neste gang, sier Falck-Olsen.

Lærer mer

I fjor konkluderte en studie fra Wales med at arbeidsgleden hos elevene økte utendørs. Elevene oppga også at husket bedre av å være utenfor klasserommet.

Også svensk og norsk forskning støtter opp om dette.

En studie fra Universitetet i Oslo og Stavanger viste at uteundervisning førte til mer helhetlig læring. Og i tillegg til økte prestasjoner, økte også helsen og elevenes sosiale utvikling.

En bedre skolehverdag

I fjor publiserte Norges idrettshøgskole (NIH) og Folkehelseinstituttet (FHI) nok en rapport som slår fast at norske barn ikke beveger seg nok.

Siden 2005 har hverken 6, 9 eller 15 åringer blitt mer aktive, selv om dette er et uttalt politisk mål.

I den nye undersøkelsen også sier seks av ti barn at de har en bedre skolehverdag, når de har deler av undervisningen utendørs.

Heimdal mener derfor uteundervisning er vinn-vinn:

– Vi sitter altfor mye i ro, både barn og voksne. Dersom skolen kan bidra til å gi unge en sunnere og friskere fremtid, er det et kjempeverdifullt bidrag til folkehelsen.