Bilde av Oscar André Ocampo (15) i forbindelse med 15-åringens bisettelse.
Bilde av Oscar André Ocampo (15) i forbindelse med 15-åringens bisettelse. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Helsetjenesten frikjent - nå skal barnevernets rolle granskes

Skolehelsetjenesten i Østre Toten kommune fikk informasjon om angivelige overgrep mot 15 år gamle Oscar Andre Ocampo Overn i 2017. Men opplysningene var av en slik art at de ikke utløste plikt til å varlse politiet.

Dette er konklusjonen til Fylkesmannen i Innlandet som har gransket saken.

Samtidig får TV 2 bekreftet at det nå også er besluttet at barnevernet i Østre Totens skal undersøkes, gjennom et systemtilsyn.

Den ansatte i Skolehelsetjenesten,som fikk overgreps-opplysningene, valgte å varsle barnevernet, noe fylkesmannen mener var tilstrekkelig. Barnevernet gjorde undersøkelser i saken, men fant ikke at det var grunnlag for gå videre til politiet.

Faren til 15-åringen ble i april dømt til 20 års fengselfor å ha drept adoptivsønnen sin. Han ble også dømt for seksuelle overgrep mot gutten og frihetsberøvelse mot kona som han overmannet og låste inne på et soverom.

Fylkesmannen opprettet tilsynssak mot Østre Toten kommune og den ansatte i skolehelsetjenesten mens politiet etterforsket saken.

Etter at den ansatte i skolehelsetjenesten fikk informasjon om mulige seksuelle overgrep hadde hun samtaler med gutten. Fylkesmannen mener hun opptrådte slik man skal i forhold til lovverket og vurderer det slik at det ikke var snakk om en akuttsituasjon.

–Sakens dokumenter viser at du tok opplysningene på alvor og at du hadde en klar strategi på hvordan du skulle tilnærme deg dette ved tillitsskapende tiltak, skriver fylkesmannen i vedtaket og viser til Oscar Andre fortalte at overgrepene hadde opphørt.

–Vi mener ut fra opplysingene du hadde i 2017, at det ikke framstod som sannsynlig at Oscar Acndre var utsatt for pågående overgrep. Du ga opplysninger til barneverntjenesten i samsvar med helsepersonell-loven paragraf 33, skriver fylkesmannen.

Som mener barnevernet var instansen som kunne kartlegge barnets totale omsorgssituasjon og kartlegge nærmere om barnet var blitt utsatt for eventuell mishandling eller omsorgssvikt, samt beskytte barnet mot dette.

–Vi har besluttet å føre et systemtilsyn med barneverntjenesten. Vi ønsker å se på hvordan situasjonen er idag og vil inkludere enkeltsaken fra 2017, sier avdelingsdirektør Ida Kjerschow Harstad til TV 2.

–Så dere vil undersøke om de opptrådte korrekt da de ikke varlset politiet etter å ha utredet mistankene om overgrep?

–Ja. Det blir en del av tilsynet. Om de har systemer for å melde saker til politiet når de har plikt til det etter loven.

I tilsynssaken mot helsetjenesten frikjennes også kommunen for mulige brudd på avvergingsplikten.

Fylkesmannen konkluderer med at Østre Toten kommune hadde systemer for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. Og at den hadde organisert skolehelsetjenesten i pakt med lovverket om opplysning- og varslingsplikt.

–Vi har ikke noen kommentar til dette, sier bistandsadvokaten til Oscar Andres mor, Inger Marie Støen til TV 2