Astrid (39) ville begå selvmord – nå hjelper hun andre å velge livet

Da Astrid Weber ble ansatt på Universitetssykehuset i Tromsø, var en helt spesiell kvalifikasjon avgjørende. Hun hadde prøvd å ta sitt eget liv.

I 12 år har Astrid Weber jobbet som erfaringskonsulent. En yrkesgruppe innenfor psykisk helse og rustjenesten i Norge, kanskje litt ukjent for de fleste. Hun bruker sin egen livserfaring til å hjelpe pasienter med selvmordstanker til å velge livet.

– Jeg har jo erfaring med både det å ha vært suicidal, altså hatt selvmordstanker og flere ganger vurderte å gi opp, forteller hun.

– Du fikk jobben på grunn av at du hadde forsøkt å ta ditt eget liv?

– Rett og slett ja.

Astrid forteller at hun mistet livsmotet, og om det en svært krevende periode i sitt liv.

– Jeg greide ikke å være konstruktiv og mistet språket, men skjønte etter hvert at mange ville meg vel og ville hjelpe. De brydde seg, og etter hvert ble livet verdt å leve. Jeg har på en måte gått livets skole, og har gjennom egne erfaringer blitt i stand til å hjelpe andre, sier hun.

«Førstehjelpskurs» ved selvmordstanker

Vivat, nasjonalt kompetansesenter for selvmordsforebygging ved Universitetssykehuset i Tromsø lanserte nylig filmen «Spørre om selvmord».

De omtaler filmen som et slags førstehjelpskurs for alle som er berørt av, eller involvert selvmordstanker, og en film som Astrid Weber mener går rett på sak, og med fokus på det samme som fikk henne til å velge livet.

– Det gjorde at at jeg greide å finne noen ord, og utdype hvordan jeg hadde det og ikke minst få en forståelse av det selv. Slik kunne jeg etter hvert jobbe for å få det bedre, forteller hun.

- Tenker du å ta livet ditt?

Det er krevende å spørre noen om de vurderer å ta sitt eget liv og om de har selvmordstanker. Men det kan også være det rette spørsmål om målet er å berge et liv. Dette er et av flere råd som gis i filmen.

– Hvis de har selvmordstanker og får spørsmålet, så svarer man veldig ofte ærlig. Jeg sier ikke at det alltid skjer, men veldig ofte får man et ærlig svar. Og ja, det er tøft å stille et slikt spørsmål men det kan ofte åpne for en god samtale og en god løsning, sier Ann-Jorid Møller, leder for Vivat Selvmordsforebygging på Universitetssykehuset i Tromsø (UNN).

– Hvorfor denne filmen nå?

– Vivat sitt tilbud var basert på fysiske møter og samtaler ansikt til ansikt, så når denne virksomheten måtte stenges ned kunne vi ikke løse vårt oppdrag, å spre kompetanse om selvmordsforebygging til befolkningen. En film ville være en ny måte å kommunisere på. Vi vurderer også at den tid vi nå er inne i vil utløse en sterkere belastning på befolkningen. Dette bekreftes gjennom pågangen til ulike hjelpetelefoner, uten at forskning kan dokumentere det, sier Møller.

– Veldig viktig

Ole Marius Johnsen er lokallagsleder i Mental Helse i Tromsø. Han er med i brukerutvalget i Helse Nord og får selv hjelp for selvmordstanker på UNN. Han deler omtalen av «Spørre om selvmord» som viktig førstehjelp ved selvmordstanker.

– Det er en veldig viktig film som bygger på et godt faglig grunnlag, og som blir fortalt på en slik måte at alle forstår det, sier han.

De siste årene har rundt 600 norske kvinner og menn tatt sitt eget liv. Omkring 6000 behandles årlig for selvmordstanker.

TV 2 har tidligere omtalt at hjelpetelefoner har sett en kraftig økning i henvendelser om selvmord under koronapandemien.

Astrid Weber mener usikkerhet knyttet til så vel jobb som egen økonomi vil kunne utløse selvmordstanker.

– Også vi i hjelpeapparatet har lurt på hvorfor det har vært få henvendelser i denne perioden, men jeg antar at de kommer nå. Jeg vil på det sterkeste oppfordre folk som trenger hjelp å ta kontakt med helsevesenet. Vi er her for å hjelpe, sier hun.