FORNØYD: - Dette er et steg i riktig retning i søken på å finne ut hvordan det kunne gå så galt, sier ordfører i Samnanger, Knut Harald Frøland.
FORNØYD: - Dette er et steg i riktig retning i søken på å finne ut hvordan det kunne gå så galt, sier ordfører i Samnanger, Knut Harald Frøland. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Vil gå til erstatningssak mot tidligere barnevernsjef

SAMNANGER (TV 2): I kveld fattet formannskapet i Samnanger kommune historisk vedtak: Vil prøve å kreve hundretusener fra tidligere ansatt.

Kan en kommune gå rettens vei og stille tidligere ansatte til ansvar for de feil de har gjort i barnevernssaker?

Det er det store spørsmålet de folkevalgte i Samnanger nå har stilt seg, etter en knusende granskingsrapport i tre store barnevernssaker.

Vil gå til sak

I kveld bestemte formannskapet at de vil prøve å gå rettens vei mot tidligere barnevernsansatt.

– Dette var et viktig vedtak, og slett ikke for strengt. Ikke bare var dette viktig for familiene som er rammet. Dette kan bli viktig for hele barnevernstjenesten, sier ordfører Knut Harald Frøland.

Forslaget om stevning kom etter at kommunen hyret inn toppadvokat John Christian Elden for å utrede om det i det hele tatt var mulig.

ALDRI GJORT: I dag er det ingen rettspraksis på hvilket erstatningsansvar en ansatt i barnevernet har overfor arbeidsgiver ved uforsvarlig utøvelse av makt.
ALDRI GJORT: I dag er det ingen rettspraksis på hvilket erstatningsansvar en ansatt i barnevernet har overfor arbeidsgiver ved uforsvarlig utøvelse av makt. Foto: Kåre Breivik / TV 2

I forrige uke fikk de svar. Elden mente at det er rom for å å stille enkeltpersoner i barnevernet ansvarlig for feil de har gjort i tjeneste, men understreker at «... det er særdeles viktig å unngå og legge menneskers liv i grus under utøvelse av offentlig myndighet».

Ni barn

I april kom dommen om at barnevernstjenesten i Samnanger har begått grove feil i tre store barnevernssaker.

Tre familier ble ubegrunnet fratatt barna. Totalt tok barnevernstjenesten over omsorgen for ni barn.

Samnanger har gitt oppreisning til seks av disse. Beløpene varierer, og det største beløpet er utbetalt til en kvinne som var syv år da hun ble skilt fra far og søsken.

Saken – omtalt som sak 2 – blir av granskerne pekt på som særdeles grov.

Vil saksøke tidligere barnevernsjef

Rådmannen hadde ikke lagt frem forslag til vedtak i denne saken, men ordfører Frøland var klokkeklar på hva han ønsket:

– Når feilene er så fatale som i disse sakene, så kan vi ikke skyve arbeidsgiveransvaret fremfor oss.

Ordførerens forslag til vedtak går på at Advokatfirmaet Elden skal forberede underlag til sak mot blant annet den tidligere barnevernsjefen i kommunen.

– Den eventuelle stevning vil være mot barnevernsleder, fylkesnemnd og tingretten og gjelder erstatningskrav i sak 2, sier Frøland.

FORMANNSKAPET:
FORMANNSKAPET: Foto: Kåre Breivik / TV 2

Forslag til Stortinget

– Samnanger kommune har et stort ansvar i disse sakene, men står ikke alene om det.

Det sier Øyvind Strømmen i Miljøpartiet De Grønne, som stemte mot ordførerens forslag til vedtak:

– Det er problematisk, uten en grundigere vurdering, at man peiker konkret på hvem som skal skal stevnes. Det er rett og slett for tidlig, sier han.

Også representanten til Arbeiderpartiet tok til ordet for at det er for tidlig å peke juridisk skyld.

– Jeg er også bekymret for hvilke signal dette gir av Samnanger som arbeidsgiver, dersom vi går til sak mot tidligere ansatte, sier Shirin Kvernes.

Opp til kommunestyret

Den endelige avgjørelsen skal kommunestyre ta 11. juni.

I tidligere debatter rundt disse sakene, fra gransking til offentliggjøring, har det vært dobbeltstemmen til Frøland som har bestemt.

Kommunestyret er svært delt.