ENDRER REGLENE; Fra 1. juni kan du ikke lenger bruke egenmelding de førte ukene av sykefraværet.
ENDRER REGLENE; Fra 1. juni kan du ikke lenger bruke egenmelding de førte ukene av sykefraværet. Foto: Berit Roald

Nå kan du ikke bruke egenmelding de første ukene av sykefraværet

Gjeninnfører legeerklæring ved lengre fravær.

Fra 1. juni kan du ikke lenger bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet, som har vært innført siden 16. mars.

Det gjelder også Covid-19 relatert fravær. Det blir kjent i en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.

– Dette var et helt riktig tiltak å innføre i mars. Vi måtte sørge for at fastlegene og legevaktslegene kunne bruke all sin tid og arbeidskraft på å behandle pasienter, og ikke skrive sykmeldinger.

Fjerner retten til utvidet egemelding

– Nå som smittesituasjonen har endret seg og det rapporteres om god kapasitet i helsetjenestene, fjerner vi retten til utvidet egenmelding. Det er et skritt i retning mot normalisering av samfunnet, og de vanlige reglene vi har for sykefravær og egenmelding, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Arbeidsgiver kan fortsatt velge å gi rett til å bruke egenmelding de første 16 dagene, men fra 1. juni er de ikke lenger pålagt å godta dette.

Flere endringer

Stortinget har vedtatt en rekke endringer for å redusere skadevirkninger for bedrifter og arbeidstakere. Endringene er sanksjonert i Kongen i Statsråd.

Her er endringene som trer i kraft fra og med fredag 20. mars:

  • Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Endringene trer i kraft 20. mars, men nærmere bestemmelser kommer formelt på plass i neste uke. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver går over på ny ordning fra og med 20. mars.
  • Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen slipper flere dager med lønnsplikt. Ikrafttredelsen er 20. mars. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars.
  • Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Ikrafttredelse er 20. mars.
  • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Ikrafttredelse er 20. mars. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige.
  • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger. Ikrafttredelse er 20. mars.
  • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Ikrafttredelse er 20. mars. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk av «rullerende permitteringer» blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere.