Trafikkulykke mellom personbil og lastebil i Svartdalstunnelen

Tunnelen er stengt etter en trafikkulykke.

Ulykken har skjedd i utgående felt mot Ryen. Skadeomfanget er foreløpig uvisst.

Saken oppdateres!