1 av 4 sykepleiere har PTSD-symptomer etter koronajobbing

GOD MORGEN NORGE (TV 2): En ny studie fra Psykologisk Institutt (UiO) og Modum Bad viser at over én fjerdedel av helsepersonell og andre som har arbeidet direkte eller indirekte med Covid-19-pasienter har symptomer på posttraumatisk stresslidelse.

Siden 12. mars, da Norge stengte ned og statsminister Erna Solberg innførte de mest inngrepene tiltakene i Norge i fredstid, har mange vært bekymret for befolkningens mentale helse.

Nå er en av verdens største og første studier på Covid-19 og psykisk helse klar.

Sverre Urnes Johnson, førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, UiO, og seniorforsker ved Modum Bad, har forsket på psykisk helse blant utsatt personell.

– Det er noen yrkesgrupper som har stått i frontlinjen i kampen mot Covid-19, som sykepleiere, leger og annet helsepersonell som har jobbet direkte med pasienter. Og så har man de som har jobbet indirekte med pasienter, som sosialarbeidere og politikere.

Sykepleiere er en utsatt gruppe

I studien har 1778 mennesker deltatt. Av disse viste en fjerdedel symptomer på Posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

– Det vil si at de har opplevd ting som er krevende og traumatiske, knyttet til det de har vært igjennom med Covid-situasjonen. De får mareritt, såkalte påminnere, de unngår tanker og følelser, har endring av humør, også kjenner de en kroppslig aktivering – at de er på vakt, forklarer Urnes Johnson.

Disse typiske symptomene på PTSD er ifølge forskeren svært krevende å gå med.

– Mange av dem som har stått i frontlinjen har opplevd en nasjonal krise. De kan ha sett at folk dør eller slutter å puste. De har ansvar knyttet til vanskelige valg og kanskje være alene om valgene. Da reagerer hjernen og kroppen med å gi disse symptomene. De er ikke farlige, men ubehagelig, sier Urnes Johnson.

Studien viser ulike grader av symptomer hos ulike yrkesgrupper.

– Både leger og sykepleiere hadde PTSD-symptomer av vesentlig nivå, men det var en forskjell. Vi ser i forskningen at sykepleiere er en utsatt gruppe. Årsaken er vanskelig å si, men det kan tenkes at mange er nært knyttet til pasientene over lengre tid.

Trenger du noen å snakke med?

  • Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)
  • Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)
  • Helsenorge.no
  • Sidetmedord.no

Leger og psykologer er de yrkesgruppene som scoret lavest på symptomer av PTSD.

Alvorlige angst- og depresjonssymptomer

I den samme gruppen av utsatt personell, har én av fem alvorlig symptomer på angst og depresjon.

– Det er alvorlig tall, men litt det man kan forvente i pandemier og krisesituasjoner for en utsatt gruppe – at de får en økt psykisk belastning.

Å ha symptomer vil ikke si at det blir en lidelse, understreker Urnes Johnson, men mener derfor det er viktig å følge nøye med denne gruppen, slik at man eventuelt kan sette inn riktige tiltak hvis det er behov for det.

I befolkningen er depresjonssymptomene tredoblet

Psykolog og dobbelkompetansestipendiat ved UiO og Modum Bad, Omid Ebrahimi, har forsket på angst- og depresjonssymptomer blant voksne i Norge.

Av de 10 000 nordmenn som har deltatt i forskningen, er resultatet klar:

Angstsymptomer har doblet seg og depresjonssymptomer har tredoblet seg under den verste perioden med tiltakene.

Nesten 30 prosent har klinisk betydningsfulle, det vil si plagsomme, angst- og depresjonssymptomer. Tallene er en to- til tredobling sammenlignet med før pandemien.