REMDESIVIR: Ebolamedisinen ser ut til å ha effekt på koronasykdom. Foto: Ulrich Perrey/Pool via REUTERS/File Photo
REMDESIVIR: Ebolamedisinen ser ut til å ha effekt på koronasykdom. Foto: Ulrich Perrey/Pool via REUTERS/File Photo

Oppsiktsvekkende Remdesivir-studie: – Det er helt vilt

Resultater fra en ny studie ser ut til å bekrefte at ebola-medisinen Remdesivir har effekt mot covid-19.

Dersom legemiddelet brukes på riktig tidspunkt, kan det redusere koronadødeligheten med 80 prosent, skriver danske medier.

De lovende resultatetene kommer frem i en studie publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet New England Journal of Medicine. 1063 pasienter deltok i den randomiserte studien.

Jens Lundgren, professor i infeksjonsmedisin ved Rigshospitalet i København, sier til Politiken at han er overrasket over hvor markant effekten av legemiddelet ser ut til å være.

– Det er helt vilt. Det endrer fullstendig på måten vi angriper sykdommen på, sier Lundgren.

Han understreker at effekten bare sees om Remdesivir gis på riktig tidspunkt og før pasienten havner i respirator.

– Effekten er slående stor

Også professor Thomas Benfield ved Hivdovre Hospital er begeistret for resultatene.

– Vi hadde regnet med at stoffet hadde en meget beskjeden til moderat virkning, men effekten er slående stor, sier professor Benfield, som overfor TV 2 Danmark kaller de foreløpige resultatene for «helt utrolige».

Medikamentet har tilsynelatende best effekt for pasienter som trenger tilførsel av oksygen, men som ikke er så syke at de er lagt i respirator, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Pasienter som fikk Remdesivir, brukte fire færre dager på å bli friske.

I gruppen som fikk medisinen, var det også færre som døde. Men andelen døde var likevel betydelig – 7 prosent.

– For tidlig å konkludere

John-Arne Røttingen er administrerende direktør i Forskningsrådet, og har ledet den globale koordineringen av WHO sin korona-behandlingsstudie «Solidarity Trial», som blant annet tester Remdesivir på norske pasienter.

– Resultatene er lovende og statistisk signifikante. Det er en tendens til lavere dødelighet, men den er usikker, og tilfeldigheter kan ha spilt inn. Så vi kommer til å fortsette med våre studier, sier Røttingen til TV 2.

Han mener at NIHs studie alene ikke er nok til at Remdesivir kan anbefales som koronabehandling.

– Det er legemiddelet som har den beste dokumentasjon som behandling per i dag. Men fra vårt ståsted så er det for tidlig for at dette bør være anbefalt behandling, men det kan være at det kan bli det i fremtiden.

Røttingen forteller videre at det er ulike vurderinger for hva som skal til for at en medisin skal anbefales til bruk. Samtidig minner han om at USA allerede har godkjent medisinen som hastebehandling på koronapasienter.

Amerikansk studie

Det er National Institute of Health (NIH) i USA som har gjort studien. Remdesivir ble hastegodkjent til bruk i USA allerede 1. mai, til tross for at studien på det tidspunktet kun hadde publisert foreløpige resultater.

Food and Drug Administration (FDA) har fra før gitt hastegodkjenning til bruk av malariamedikamentet hydroksyklorokin etter at Trump gjentatte ganger har trukket det fram som en mulig behandling for koronapasienter.

Røttingen bekrefter at hydroksyklorokin også har blitt testet på norske pasienter.

Enkelte studier tyder imidlertid på at dødsraten øker med bruk av dette legemiddelet, og noen endelige konklusjoner om effektiviteten er ikke blitt trukket.